Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 1, br. 2, str. 5-8
EURECA Srbija One 2014. - kardiopulmonalna resuscitacija od strane svedoka
aDom zdravlja, Subotica
bZavod za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad

e-adresakornelijajaksic@yahoo.com
Sažetak
UVOD: Kardiopulmonalna resuscitacija (KPR) započeta od strane svedoka pre dolaska ekipe hitne medicinske pomoći je povezana sa povećanim postotkom preživljavanja kod vanbolničkih srčanih zastoja. CILJ: Ispitivanje učestalosti započinjanja mera osnovne životne podrške pre dolaska ekipa hitne medicinske pomoći od strane svedoka kod vanbolničkih srčanih zastoja. METOD: Prospektivna, opservaciona studija. Podaci korišteni iz jedinstvene baze podataka kliničkog trijala Clinical Trials ID: NCT02236819 - Eureca ONE 2014. koja je formirana na internet adresi www.eureca.rs REZULTATI: U jedinstveni registar unešeno je 1677 (63,31/100000) srčanih zastoja, od kojih je započeto 534 ( 20,16/100000) kardiopulmonalnih reanimacija od strane hitnih medicinskih pomoći. Kolaps je bio osvedočen od strane svedoka-očevidaca u 64,79 % (N=346 ;13,78/100000), a mere osnovne životne potpore od strane istih su započete pre dolaska hitne medicinske pomoći u 7,11% (N=38; 1,43/100000) bolesnika. Analizirano je 38 srčanih zastoja sa započetim merama osnovne životne podrške od strane svedoka: konvencionalni KPR kod 27 (5,47/100000), a samo kompresije grudnog koša (only hand KPR) kod 11 (2,27/100000). Etiološki faktor pretpostavljeno srčano obolenje 35 (1,32/100000), a respiratornog porekla 1 (0,04/100000) a 2 nije zabeleženo. Mesto događaja kuća 31 (1,17/100000), ulica - 3 (0,62/100000), javna zgrada -3 (0,62/100000), dom za stare - 1 (0,04/100000). Šokabilni inicijalni ritam zabeležen kod 4 bolesnika, a nešokabilni kod 34. Povratak spontane cirkulacije postignut kod 6 bolesnika (0,23/100000), sa znacima života transportovani u bolnicu 6 (0,23/100000), a preživljavanje nakon mesec dana 2 (0,08/100000). ZAKLJUČAK: Učešće građana/svedoka u započinjanju kardiopulmonalne reanimacije kod srčanog zastoja pre dolaska ekipe hitne medicinske pomoći je od izuzetnog značaja, a praktična primena u našoj zemlji je nezadovoljavajuća.
Reference
Bobrow, B.J., Berg, R.A., Stolz, U., Sanders, A.B., Kern, K.B., Vadeboncoeur, T.F., Clark, LL., Gallagher, J.V., Stapczynski, J.S., Lovecchio, F., Mullins, T.J., Humble, W.O., Ewy, G.A. (2010) Chest compression-only CPR by lay rescuers and survival from out-of-hospital cardiac arrest. Jama, Oct 6; 304(13); 1447-54; doi: 10.1001/jama.2010.1392
Cerebral Resuscitation Study Group, Bossaert, L., van Hoeyweghen, R. (1989) Bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) in out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation, 17 Suppl:S55-69; discussion S199-206
Fišer, Z., Vlajović, S., Horvat, J.K., Eureca, R.V., One, S. (2014) Vanbolnički srčani zastoj - mesto događa. Journal Resuscitatio Balcanica, broj 1; p 13-19
Hasselqvist, I., Riva, G., Herlitz, J., Rosenqvist, M., Hollenberg, J., i dr. (2015) Early cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med, 372:2307-2315June 11, 2015DOI: 10.1056/NEJMoa1405796
Iwami, T., Kitamura, T., Kawamura, T.T., Mitamura, H., Nagao, K. (2012) Chest Compression-Only Cardiopulmonary Resuscitation for Out-of-Hospital Cardiac Arrest With Public-Access Defibrillation. Circulation, 126: 2844-285
Jakšić-Horvat, K., Budimski, M., Holcer-Vukelić, S., Koprivica, J., Babić, Z., Vidović, M., Lazić, A., Pajor, M., Milić, S., Šijačić, S., Martinović, B., Vukobrat, N., Fišer, Z. (2015) 'Eureka One' 2014. - Vojvodina. Medicina danas, vol. 14, br. 7-9, str. 108-114
Malta, C.H., Kragholm, K., Pearson, D.A., Tyson, C., i dr. (2015) Association of Bystander and First-Responder Intervention With Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest in North Carolina, 2010-2013. JAMA, 314(3); 255-264; doi: 10.1001/jama.2015.7938
Momirović-Stojković, M., Budimski, M., Gavrilović, N., Jakšić-Horvat, K. (2015) 'Eureka One' 2014. - Subotica. Medicina danas, vol. 14, br. 7-9, str. 115-120
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/JRB1502005J
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.

Povezani članci

J Resuscitatio Balcan (2015)
EURECA one 2014 - analiza povratka spontane cirkulacije (ROSC)
Jakšić-Horvat Kornelija, i dr.

J Resuscitatio Balcan (2015)
EURECA Srbija ONE 2014 - vanbolnički srčani zastoj - mesto događaja
Fišer Zlatko, i dr.

J Resuscitatio Balcan (2015)
EURECA One 2014. - jednomesečni izveštaj - Kanjiža
Pajor Margit, i dr.

prikaži sve [5]