Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 2, br. 4, str. 15-18
EURECA 2015 Subotica - jednogodišnje praćenje pacijenata sa šokabilnim ritmom
Dom zdravlja, Subotica

e-adresadzsupiar@gmail.com
Sažetak
Cilj Praćenje pacijenata sa šokabilnim ritmom kod kojih je intervenisala SHMP Subotica tokom 2015. godine. Unapređenje kvaliteta zbrinjavanja srčanog zastoja. Metodologija rada: Prospektivni opservacioni trial Evropskog Resuscitacionog saveta. Program organizovan od strane Resuscitacionog saveta Srbije a na osnovu ovlašćenja Evropskog resuscitacionog saveta. Saradnja sa Sekcijom urgentne medicine. U studiju su uključeni svi pacijenti - i odrasli i deca, koji su zatečeni mrtvi u vanbolničkim uslovima, a kod kojih je intervenisala hitna medicinska pomoć. Podaci su prikupljani tokom jednogodišnjeg perioda (2015 godina). Popunjavanje ankete - lekara nakon izvršene intervencije na terenu. Rezultati Šokabilan inicijalni ritam je imalo 22 pacijenta (15.5/100.000). Dvadeset osoba muškog pola (14.1/100.000) i 4 žene (2.8/100.000). Tokom primene postupaka reanimacije u dva slučaja se ritam iz nešokabilnog prevodi u šokabilan. Prosečna starost pacijenata sa šokabilnim ritmom je 65.6 godina. Prosečno vreme od prijema poziva u dispečerskom centru do primene DC šoka je 9.8 min. Dispečer je tri puta uspeo telefonski da vodi KPR uz navođenje laika o postupcima osnovne životne podrške do dolaska lekarske ekipe. Ekipa je dva puta zatekla svedoka kako radi reanimaciju uz primenu 'samo kompresije', dok je u jednom slučaju laik odustao od primene KPR i taj je pacijent imao ne šokabilan inicijalni ritam. Od ukupnog broja pacijenata sa šokabilnim ritmom, ROSC je postignut kod 11 (7.8/100.000) pacijenata i oni su sa opipljivim pulsom predati Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja Opšte bolnice Subotica. Iz bolnice je otpušteno 5 (3.5/100.000) pacijenata dok se za 4 (2.8/100.000) pacijenta zna da su živi i nakon 30 dana po otpustu. Zaključak: U narednom periodu nastaviće se praćenje i analiza sopstvenih rezultata. Na ovaj način se omogućava poređenje kako rezultata unutar Službe, tako i međusobno upoređivanje sa drugim Službama. Nastojaće se na edukaciji tehničara koji rade u dispečerskom centru. U kontinuitetu će se sprovoditi edukacija građana kao i praćenje aktivnosti putem medija. Dan 'Pokrenimo srce' je unet u petogodišnji plan službe kao redovna godišnja manifestacija posvećena resuscitaciji. Sve ovo doprinosi poboljšanju kvaliteta i rada zaposlenih u Službi hitne medicinske pomoći naročito u sprovođenju karika lanca preživljavanja.
Reference
Ax, H.I., Riva, G., Herlitz, J., i dr. (2015) Early Cardiopulmonary Resuscitation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. N Engl J Med, 372: 2307-15
Langlais, B., Panczyk, M., Sotelo, M., i dr. (2014) Barriers to effective bystander-initiated CPR in out-of-hospital cardiac arrest. Circulation, 130:A113
Mcnally, B., Robb, R., Mehta, M., i dr. (2010) Out-of-hospital cardiac arrest surveillance: Cardiac arrest registry to enhance survival (CARES). Surveillance Summaries: MMWR, Vol. 60, No. 8, United States, October 1, 2005-December 31 2010
Perkins, D.G., Jacobs, I.G., Nadkarni, V.M., i dr. (2015) Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports: Update of the Utstein Resuscitation Registry Templates for Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Circulation, 131: 1286-1300
Song, K.J., Shin, S.D., Park, C.B., Kim, J.Y., Kim, D.K., Kim, C.H., Ha, S.Y., Eng, H.O.M., Bobrow, B.J., McNally, B. (2014) Dispatcher-assisted bystander cardiopulmonary resuscitation in a metropolitan city: A before-after population-based study. Resuscitation, 85(1): 34-41
Sutter, J., Panczyk, M., Spaite, D., i dr. (2015) Telephone CPR instructions in emergency dispatch systems: A qualitative survey of 911 call centers. West J Emerg Med., [Manuscript accepted for publication. ]
Tanaka, Y., Taniguchi, J., Wato, Y., Yoshida, Y., Inaba, H. (2012) The continuous quality improvement project for telephone-assisted instruction of cardiopulmonary resuscitation increased the incidence of bystander CPR and improved the outcomes of out-of-hospital cardiac arrests. Resuscitation, 83(10): 1235-1241
Xiong, Y., Idris, A.H. (2015) Out-of-hospital Cardiac Arrest With Initially Shockable Rhythm: What Are the Outcomes if No Shock is Given?. Circulation, Volume 132, Issue Suppl 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/JRB1604015B
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.

Povezani članci