Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 13, br. 42, str. 57-78
Mobilizatorska uloga lista Politika na početku Prvog balkanskog rata
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Sažetak
Početkom XX veka, politička štampa u Srbiji doživljava uspon zahvaljujući liberalnom Ustavu iz 1901. i Zakonu o štampi iz 1904. godine. Među novoosnovanim listovima bila je i Politika, koja se svojim temama, načinom izveštavanja, pitkim jezikom i stilom ubrzo izdvojila i postala najčitaniji list u zemlji. U radu se, kroz analizu sadržaja, ispituje da li je i na koji način Politika ostvarila mobilizatorsku funkciju u izveštavanju na početku Prvog balkanskog rata 1912. godine, imajući u vidu njenu popularnost i uticaj, kao i činjenicu da je to bio prvi ratni sukob od njenog osnivanja. Poseban fokus stavljen je na propagandne tehnike, kao i jezičko-stilska sredstva koje je Politika koristila kako bi ostvarila uticaj na čitaoce. Analiza je pokazala da je, iako mladi list, Politika spremno dočekala početak rata i uspešno ostvarila svoju mobilizatorsku ulogu, što ukazuje na značaj i moć medija u ratnim okolnostima.
Reference
Antić, D. (2013) Izveštavanje lista Politika o prilikama u predvečerju Prvog balkanskog rata. u: Rastović A. [ur.] Prvi balkanski rat 1912/1913. godine - društveni i civilizacijski smisao, Niš: Filozofski fakultet, pp. 485-500
Barović, V. (2008) Teorijske pretpostavke za izveštavanje elektronskih medija iz regiona zahvaćenih ratnim dejstvima. CM: Časopis za upravljanje komuniciranjem, 9: 143-155
Bart, R. (2013) Mitologije. Beograd: Karpos
Bjelica, M., Jevtović, Z. (2006) Istorija novinarstva. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Brigs, A., Berk, P. (2006) Društvena istorija medija: od Gutenberga do Interneta. Beograd: Clio
Džajls, D. (2010) Psihologija medija. Beograd: Clio
Entman, R.M. (2006) Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4): 51-58
Gamson, W.A., Croteau, D., Hoynes, W., Sasson, T. (1992) Media Images and the Social Construction of Reality. Annual Review of Sociology, 18: 373-393
Goffman, E. (1974) Frame analysis: An essay on the organization of experience. New York, itd: Harper and Row
Hall, S. (1997) The work of representation. u: Hall S. [ur.] Representation: Cultural Representations and Signifying Practice, London: Sage, pp. 13-75
Jevtović, Z. (2008) Politički spektakl i javno mnenje. CM, 3(7): 5-26
Kunczik, M., Zipfel, A. (2006) Uvod u znanost o medijima i komunikologiji. Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert
Lasswell, H.D. (1938) Propaganda technique in the World War. New York: P. Smith
McCombs, M.E., Shaw, D.L. (1972) The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2): 176
Rastović, A. (2013) Predgovor. u: Rastović A. [ur.] Prvi balkanski rat 1912/1913. Godine - društveni i civilizacijski smisao, Niš: Filozofski fakultet, Predgovor, pp. 13-14
Sims, N. (1984) Introduction to the literary journalists. New York: Ballantine
Stuart, A., Zelizer, B. (2004) Reporting war. Journalism in wartime. London: Routledge
Tadić, D. (2005) Propaganda. Beograd: YU Spektrum
Terzić, S. (2013) Civilizacijski smisao oslobođenja Stare Srbije i Makedonije. u: Rastović A. [ur.] Prvi balkanski rat 1912/1913. godine - društveni i civilizacijski smisao, Niš: Filozofski fakultet, pp. 15-21
van Gorp, B. (2007) The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back. Journal of Communication, 59(1); 60-78
van Gorp, B. (2010) Strategies to take subjectivity out of framing analysis. u: D'angelo P., Kuypers A.J. [ur.] Doing News Framing Analysis, New York - London: Routledge, pp. 84-110
Vuorinen, M., ur. (2012) Enemy Images in War Propaganda. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/comman13-16943
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

CM: Commun Media (2018)
Konstrukcionizam kao medijska paradigma
Marković Branko

CM: Commun Media (2017)
Medijsko predstavljanje političkih sukoba
Vladisavljević Nebojša

CM: Commun Media (2018)
Odnos mladih prema korištenju informaciono-komunikacionih tehnologija u slobodno vrijeme
Bubonjić Mladen

prikaži sve [44]