Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 2, br. 2, str. 37-46
Zeleni marketing i zeleni proizvod
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresajelena.a.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Ključne reči: održivi razvoj; zeleni marketing; zeleni proizvod; zeleni potrošači; zelena strategija
Sažetak
Pitanje zaštite životne sredine danas je bitna tema jer su skoro svaka država, vlada i društvo počeli da budu svesniji o ovim pitanjima. Ovo vodi ka trendu zelenog marketinga koji kompanija koristi kao jednu od strategija da bi stekla profit i zaštitila životnu sredinu. Iako se koncept održivog razvoja pojavio 1970-ih godina, tek nedavno je on inkorporiran od strane firmi. Razvoj, da bi bio održiv, mora zadovoljiti potrebe sadašnjih generacija, bez kompromitiranja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje. To zahteva ravnotežu u upravljanju društvenim, ekonomskim i ekološkim ciljevima, i to u sadašnjosti i budućnosti. S obzirom na to da postoje sve veći dokazi o problemima životne sredine, svesnost o potrebi održivosti se proširio, na individualnom i na korporativnom nivou. Ekološki odgovorne firme dobijaju više koristi, kao što su smanjenje troškova (zbog smanjene potrošnje resursa, kao što je voda ili energija), povećanje profita (od reciklaže i ponovne upotrebe), poboljšanje proizvodnog procesa (s obzirom na upotrebu čistije i efikasnije tehnologije), poboljšanje svesnosti i vrednosti brenda, kao i poslovnih performansi. Nasuprot tome, firme povezane sa akcijama koje ne vode održivom razvoju su oštećene u tim područjima. U okviru zelene strategije, zeleni brend dobija atribute i beneficije vezane za smanjenje uticaja na životnu sredinu brenda. Kao takav, trebalo bi da promoviše percepciju ekološki zdravog brenda i otkrije koristi za potrošače koji su svesni okoline. Ovaj rad će razmatrati zeleni marketing i njegovu održivost, kao i alate marketing miksa zelenog marketinga.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka