Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 6, br. 1, str. 93-103
Ljudski resursi u hotelijerstvu Srbije
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresanikolinakordic83@gmail.com
Ključne reči: ljudski resursi; hotelijerstvo; upravljanje; kadrovi Srbija
Sažetak
Srbija je zemlja značajnih turističkih potencijala koji još uvek nisu u dovoljnoj meri iskorišćeni. Srbija je, takođe, zemlja neravnomernog razvoja turizma. Srbija je zemlja visokog stepena koncentracije turističkog prometa. To znači fokus na mali broj turističkih destinacija koje su se tržišno profilisale. Srbiju karakteriše još uvek nedovoljna sistematičnost u razvoju turizma. To znači nedostatak odgovarajuće strategije koja bi se prilagođavala konkretnim prostorima, shodno njihovoj atraktivnosti i specifičnostima. To takođe upućuje i na neadekvatne ljudske resurse koji treba da realizuju strateški postavljene ciljeve. Nužno je definisati prioritete, pre svega u domenu profilisanja materijalne osnove turizma, tj. ponude ugostiteljskih objekata za smeštaj. S tim u skladu, nužno je obezbediti odgovarajuće kadrove čija će aktivnost predstavljati ključni faktor daljeg razvoja turizma i hotelijerstva Srbije. Cilj ovog rada je da se sagledaju i analiziraju osnovne odlike zaposlenosti u hotelijerstvu Srbije, pre svega obim i dinamika zaposlenih u hotelijerstvu i njihova kvalifikaciona struktura, kako bi se uočile ključne slabosti i ukazalo na puteve i načine za njihovo prevazilaženje. U tom kontekstu korišćeni su sekundarni statistički podaci i primenjena je analitičko-sintetička metoda. Kao što je prikazano u radu, evidentni su pozitivni pomaci u domenu ljudskih resursa u hotelijerstvu Srbije. Dalje poboljšanje ljudskih resursa u hotelijerskoj industriji Srbije biće rukovođeno globalnim trendovima, kako bi se podstaklo dalje unapređenje kvaliteta hotelske industrije na nivou Srbije kao turističke destinacije.
Reference
AbuKhalifeh, A.N., Mat, S.A.P., AlBattat, A.R. (2013) Strategic Human Resource Development in Hospitality Crisis Management: A Conceptual Framework for Food and Beverage Departments. International Journal of Business Administration, 4(1): 39-45
Al-miman, M.A. (2017) Human Resources Management Practices, Psychological Contract Fulfillment and Organizational Commitment in Deluxe Hotels in Jeddah, Saudi Arabia. International Journal of Psychological Studies, 9(4): 94
Atteya, M.N. (2012) Testing the Impact of the Human Resource Management Practices on Job Performance: An Empirical Study in the Egyptian Joint Venture Petroleum Companies. International Journal of Business and Social Science, April 8; 3(9): 105-119; 2018; www.ijbssnet.com
Blagojević, S., Redžić, V. (2009) Zaposlenost u hotelijerstvu u Republici Srbiji kao pokazatelj stanja ljudskih resursa u domaćem hotelijerstvu [Employment in the hotel industry in republic of Serbia as an indicator of human resources conditions in domestic hotel industry]. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 38 (pp. 252-264)
Domínguez-Falcón, C., Martín-Santana, J.D., de Saá-Pérez, P. (2016) Human resources management and performance in the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(3): 490-515
Đuričin, D., Janošević, S. (2009) Strategijska analiza ljudskih resursa. Ekonomske teme, vol. 47, br. 1, str. 1-46
Jovanović-Božinov, M., Kulić, Ž., Cvetkovski, T. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Kosar, L. (2008) Hotelijerstvo I. Beograd: Visoka hotelijerska škola strukovnih studija
Kosar, L. (2008) Hotelijerstvo II. Beograd: Visoka hotelijerska škola strukovnih studija
Kosar, N. (2016) The Network of secondary schools for tourism and hospitality in Serbia. u: BITCO, Conference proceedings, Belgrade: College of Hotel Management, pp. 403-413
Langer, G., Naschberger, C., Guizzardi, A., Bernini, C. (2001) Hotelijerstvo: Mogućnosti stručnog usavršavanja Interdisciplinarni model na primjeru malih hotelskih poduzeća [Hotel industry: Possibilities of professional development Interdisciplinary model on the example of small hotel companies]. Turizam, 141-153; 49
Laškarin, A.M. (2017) The impact of hotel employee satisfaction on hospitability performance. Tourism and hospitality management, 23(1): 105-117
Long, S.C., Perumal, P., Ajagbe, M.A. (2012) The Impact of Human Resource Management Practices on Employees Turnover Intention: A Conceptual Model. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(2), 629-641. Retreived March, 29, 2018 from www.ijcrb.webs.com
Maksimović, G., Sekulić, D., Petrović, A., Dragičević, D. (2017) Savremeni trendovi i nove strategije konkurentnosti u hotelijerstvu. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 27-35, 5(2)
Milićević, S., Petrović, J., Šuleić, J. (2017) Ekološke inovacije u turizmu i hotelijerstvu u funkciji unapređenja konkurentnosti na turističkom tržištu. / Ecological Innovations in Tourism and Hotel Management as Means of Improvement Competitiveness on Tourism Market. u: XI međunarodna naučno-stručna konferencija HOTELSKA KUĆA. Zlatibor, pp. 68-77
Mohan, A.K.L., Arumugam, D.A. (2016) Study on evaluation of Human Resource Practices in Hotel Industry with special reference to selected Hotels in Chennai City. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 6(4): 268-273
Mohanty, Dr. K., Mohanty, S. (2014) An Empirical Study on the Employee Perception on Work-Life Balance in Hotel Industry with Special Reference to Odisha. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2(2): 65-81
Mohd. Nasurdin, A., Ahmad, N.H., Tan, C.L. (2016) The Role of Staffing and Orientation Practices in Predicting Service-Oriented Organisational Citizenship Behaviour. Asian Academy of Management Journal, 21(2): 27-51
Nivethitha, S., Dyaram, L., Kamalanabhan, T.J. (2014) Human Resource Practices and Employee Turnover Intentions in Hospitality Industry. Global Journal of Management and Business, April; 14(1): 35-42 Retreived, from https: //globaljournals. org/GJMBR_Volume14/4-Relationship-between-Human.pdf
Petrović, M., Bonacin, M. (2017) Menadžment ljudskih resursa u hotelijerstvu i ugostiteljstvu [Human resource management in hospitality]. Zbornik radova, Čakovec, Međimursko veleučilište, 8 (1) (pp. 51-57)
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Statistical Office of the Republic of Serbia (2010) Statistical Year Book. Belgrade, Retreived April 19, 2018 from http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2010/pdf/G20102002.pdf
Statistical Office of The Republic of Serbia (2011) Statistical Yearbook of the Republic of Serbia. Belgrade, http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/SGS2011_cyr.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2012) Statistical Year Book. Belgrade, Retreived April 19, 2018 from http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2012/pdf/G20122007.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2013) Statistical Year Book. Belgrade, Retreived April 19, 2018 from http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/God/SGS2014.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2014) Statistical Year Book. Belgrade, Retreived April 19, 2018 from http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/God/SGS2014.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2015) Statistical Year Book. Belgrade, Retreived April 19, 2018 from http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Aktuelnosti/StatGod2015.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2016) Statistical Year Book. Belgrade, Retreived April 19, 2018 from http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2016/pdf/G20162019.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2016) Statement No. 9 - Year. LXVI. Retreived April 22, 2018 from http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2016/doc/G20161252.docx
Statistical Office of the Republic of Serbia (2017) Statement No. 188 - Year. LXVII. Retreived April 22, 2018 from www.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/54/12/zp12072017.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2017) Statement No. 8 - Year. LXVII. Retreived April 22, 2018 from http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2017/pdf/G20171263.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2017) Statistical Year Book. Belgrade, Retreived April 19, 2018 from http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2017/pdf/G20172022.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2018) Statement No. 45 - god. LXVIII. Retreived April 22, 2018 from http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/78/33/Saopstenje_ARS_2017Q4_45.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2018) Trends. Belgrade, Retreived April 25, 2018 from http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/82/68/Trend-mart-2018.pdf
Vučković, J. (2014) Uticaj primene instrumenata upravljanja ljudskim resursima na kvalitet usluga [Influence of the implementation of human resources management instruments on service quality / Upravljanje kvalitetom ljjudskih resursa - savremeni trendovi. Beograd: UDEKOM Balkan, pp. 34-41
Walsh, K., Enz, C.A., Siguaw, J.A. (2007) Innovations in hospitality human resources: Cases from the U. S. lodging industry. u: Kusluvan S. [ur.] Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, (pp. 787-803). Retreived April 13, 2018 from http://scholarship.sha.cornell.edu/articles/864
Wu, P.C. (2004) HRM in Taiwan. u: Budhwar P.S. [ur.] Managing human resources in Asia-Pacific, New York: Routledge, pp. 93-112
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/menhottur1801093k
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci