Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:34

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 6, br. 2, str. 21-33
Specifičnosti izveštavanja o novčanim tokovima u osiguravajućim kompanijama
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Srbija
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija
cEuroAudit, Belgrade

e-adresasnezana.knezevic@fon.bg.ac.rs
Sažetak
Delatnost osiguranja i rada osiguravajućih kompanija je jako bitna u kontekstu razvoja finansijskih organizacija koje posluju na teritoriji mnogih zemalja, pa i Republike Srbije. Izveštaj koji je od presudne važnosti za osiguravajuće kompanije u kontekstu adekvatnog upravljanja novčanim tokovima je izveštaj o tokovima gotovine. Imajući u vidu specifičnost industrije osiguranja, kao i rizike koji su sa njom u vezi, novčani tok je osnovni fokus finansijskog upravljanja. Za osiguravajuće kompanije, on predstavlja pregled tokova gotovine koji su se dogodili tokom proteklog računovodstvenog perioda. Cilj rada je da prikaže važnost efikasnog upravljanja novčanim tokovima u osiguravajućim kompanijama sa aspekta njihovog planiranja, te u tu svrhu i simulacije internog izveštaja o novčanim tokovima koji se izrađuje mesečno za domaću osiguravajuću kompaniju, u funkciji efikasnog upravljanja likvidnošću osiguravajuće kompanije.
Reference
*** (2014) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS / Official Gazette of RS, Insurance Act, no. 139/2014
Daykin, C.D., Hey, G.B. (1991) A stochastic cash-flow model of a general insurance company. In Presentado a AFIR Colloquium, 113-137; 4
Jensen, M.C. (1986) Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76(2); 323-329
Knežević, S., Dmitrović, V., Stanković, A., Mitrić, M. (2012) Poslovno-finansijsko odlučivanje na osnovu dobiti ili gotovine / Business financial decision-making based on profit or cash. u: 13 Međunarodna znanstvena i stručna konferencija 'Računovodstvo i menadžment', 14-16 jun. 2012 godine, Zagreb, Hrvatski računovođa, Neovisna Udruga računovođa, poreznih savjetnika i financijskih dejel, 258-270
Knežević, S., Mitrović, A., Ilić, Z. (2016) Pogled na izveštavanje o tokovima gotovine iz različitih perspektiva / Different perspectives on the cash flow statement. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 4(2), 36-47
Lukić, R. (2010) Računovodstvo osiguravajućih kompanija. Beograd: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Marcinko, D.E., Hetico, H.R. (2006) Dictionary of health insurance and managed care. Springer Publishing Company, Inc
Mayers, D., Smith, Jr. C.W. (1981) Contractual Provisions, Organizational Structure, and Conflict Control in Insurance Markets. Journal of Business, 54(3): 407
Reider, R., Heyler, P.B. (2003) Managing cash flow: An operational focus. John Wiley & Sons
Wells, B.P., Cox, L.A., Gaver, K.M. (1995) Free Cash Flow in the Life Insurance Industry. Journal of Risk and Insurance, 62(1): 50
Zweifel, P., Eisen, R. (2012) Insurance economics. Springer Science & Business Media
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/menhottur1802029K
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka