Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[5]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 7, br. 2, str. 115-125
Značaj treninga zaposlenih u savremenoj organizaciji
a'Mirna Kuća' Employment Agency, Belgrade
bCollege of Criminalistics and Security in Niš, Niš + University of Montenegro, Faculty of Tourism and Hospitality, Kotor, Montenegro

e-adresavukan.s@ucg.ac.me
Ključne reči: organizacija; trening zaposlenih; edukacija zaposlenih; produktivnost organizacije
Sažetak
Ovaj rad objašnjava koncept treninga i razvoja karijere zaposlenih, nivo znanja radnika, profit koji su neke kompanije ostvarile od stalnog usavršavanja radnika, kao i način na koji organizacioni psiholog uz podršku menadžmenta procenjuje potrebu zaposlenih za određenom vrstom obuke, u skladu sa metodom, mestom i načinom obavljanja rada. Prema rezultatima istraživanja, postoji jasna povezanost između osposobljenosti svakog zaposlenog i dugoročnog rasta produktivnosti organizacija. Učenje i razvoj radnika može biti moćno sredstvo za pridobijanje i zadržavanje zaposlenih, jer ulaganje u njihovo napredovanje ukazuje na to da organizacija ceni svoje radnike, unapređuje njihovu karijeru, podstiče ih da budu uspešniji na poslu, što istovremeno čini i samu organizaciju profitabilnijom. Pravni propisi regulišu profesionalni razvoj zaposlenih, kao i obaveze poslodavaca u vezi sa ovom tematikom. Prema članu 49. Zakona o radu, poslodavac je dužan da zaposlenom omogući obrazovanje i obuku, ako to zahtevaju potrebe procesa rada i uvođenje novog načina organizacije rada. Metodologija se zasniva na sekundarnom istraživanju i studiji slučaja.
Reference
*** (2018) Zakon o radu / Labor Law. Sl. glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje
Bošnjak, Z., Grljević, O., Dimitrijević, M. (2018) Primena inteligentnih tehnologija u visokom obrazovanju. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 39, str. 291-303
Čizmić, S. (2003) Psihologija rada u formuli uspeha organizacije / Psychology of work in the formula of organization success. Belgrade: Serbian Psychological Society
Čukić, B. (2004) Psihologija rada / the psychology of work. Kruševac: ICIM
Elica Corporation (2019) Corporate organization. http://corporation.elica.com/en/about/corporate-organization, retrieved May 23
Foster, C. (2019) Organisational development. http://organisationdevelopment.org/organizational-psychology-learning-training-anddevelopment/, retrieved August 23
Garavan, T.N., Costine, P., Heraty, N. (1995) Training and development in Ireland. Dublin: Irish institute of training and development
Guzina, M. (1999) Kadrovska psihologija / Recruitment psychology. Beograd: Naučna knjiga
Héder, M., Szabó, S., Dajnoki, K. (2018) Efekti promene tržišta radne snage na funkciju ljudskih resursa. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 39, str. 123-138
Jednak, S., Kragulj, D., Parežanin, M. (2018) Znanje i industrijski klasteri kao pokretači ekonomskog razvoja i konkurentnosti. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 39, str. 3-17
Kraiger, K. (2017) Training from an organizational psychology perspective. u: Oxford research encyclopedia of psychology, https://oxfordre.com/psychology/view/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore-9780190236557-e-33, retrieved August 24, 2019
Marcikić-Horvat, A., Radovanov, B. (2017) Primena analize obavijenosti podataka u komparaciji efikasnosti sistema visokog obrazovanja / Comparison of higher education efficiency using data envelopment analysis. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici / Annals of the Faculty of Economics in Subotica, 53(38), 23-35
Merit plan (2011) Trening i razvoj zaposlenih / Training and development of employees. http://meritplan.rs/vesti/trening_i_razvoj_zaposlenih_3, retrieved May 19, 2019
Mihailović, D. (2005) Psihologija u organizaciji / Psychology in organization. Beograd: Naučna knjiga
Mihailović, D., Ristić, S. (2009) Organizaciono ponašanje / Organizational behavior. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences
Montana, P.J., Charnov, B.H. (2000) Training and development. u: Management, New Jersey: Barron's Educational Series
Pajević, D. (2006) Psihologija rada / the psychology of work. Belgrade: Liber
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević, B. (2003) Organizacija / Organization. Belgrade: Faculty of Economics
Sidiqui, S., Allinson, B., Cox, A. (2013) Work organisation and innovation: Case study: Elica, Italy. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Sultana, A., Irum, S., Ahmed, K., Mehmood, N. (2012) Impact of training on employee performance: A study of telecommunication sector in Pakistan. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(6): 646-661
Vitić-Ćetković, A., Jovanović, S., Krstić, B. (2012) Determinante unapređenja konkurentnosti turizma Crne Gore i Srbije u uslovima globalizacije / Determinants of improving the competitiveness of tourism in Montenegro and Serbia in the context of globalization. Ekonomske teme / Economic Themes, 50(1), 47-62
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/menhottur1902115S
objavljen u SCIndeksu: 26.12.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka