Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 2, br. 2, str. 37-49
Ključni institucionalni akteri evropske bezbjednosti - stanje i izazovi
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresaboris.tucic@fbn.unibl.org
Ključne reči: bezbjednost; odbrana; Evropska unija; NATO; OBSE (OSCE)
Sažetak
Tema rada je adaptiranost i sposobnost tri institucionalna aktera evropske bezbjednosti - EU, NATO i OBSE, da adekvatno odgovore na bezbjednosne izazove sa kojima se Evropa suočava, a posebno na one koji egzistiraju na nedržavnoj ravni. U okviru nauke o međunarodnim odnosima, razmatraju se položaj, status, priroda i funkcije te odnosi unutar i između ključnih institucionalnih aktera evropske bezbjednosti. Identifikovane su slabosti u njihovom djelovanju koje su strukturalnog karaktera, ali i posljedica međunarodnog okruženja. U EU moguće je identifikovati širok spektar bezbjednosnih politika, različite razvijenosti i efikasnosti. Kao "civilna sila", EU bezbjednosnim izazovima i pristupa civilnim, političkim i ekonomskim instrumentima, fokusirajući se na stabilnost njenog neposrednog okruženja. Međutim, da bi igrala ulogu globalnog bezbjednosnog aktera, EU mora izgraditi autonoman bezbjednosni identitet što je, za sada, nerješiv problem. NATO i dalje predstavlja personifikaciju tvrde, vojne moći u suočavanju sa bezbjednosnim izazovima, što nije dovoljna garancija sopstvene bezbjednosti, a često podrazumijeva i ugrožavanje bezbjednosti drugih država. OBSE, kao i NATO, predstavlja relikt prošlog vremena i njegov osnovni kvalitet je diplomatska inkluzivnost. Riječ je o organizaciji "izmještene" političke moći, bez neophodnog autoriteta. Slabosti kojima se karakterišu tri institucionalna aktera, kao i složenost međunarodnih odnosa, zahtijevaju daleko viši stepen političke, funkcionalne i operativne adaptabilnosti kako bi se postojeći bezbjednosni izazovi razumjeli i rješavali.
Reference
Altmeyer, K. (2020) Between Cooperation and Systemic Rivalry: The EU - China Relations. Berlin: Heinrich Boll Stiftung
Ambos, K. (2018) EU Criminal Law. Cambridge: Cambridge University Press
Crowley, M. (2020) Allies and Former US Officials Fear Trump Could Seek NATO Exit in a Second Term. New York Times, September 23, Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/09/03/us/politics/trump-nato-withdraw.html
Gould, J. (2019) Would Trump Drive NATO Exit? Congress Works on Roadblocks. Defense News, December 16, Retrieved from https://www.defensenews.com/congress/2019/12/16/would-trump-drive-nato-exit-congress-works-on-roadblocks
Klipp, A. (2016) European Criminal Law. u: Ius Communitatis, Cambridge: Intersentia, 3rd Edition
Larik, J.E. (2017) Europe Moves on Defense Integration. Hill, November 15, Retrieved from https://thehill.com/opinion/international/360513-europe-moveson-defense-integration-someone-tell-uncle-sam
Lopandić, D. (2008) Reformski ugovor Evropske unije iz Lisabona. Beograd: Službeni glasnik
Mitsilegas, V. (2016) EU Criminal Law After Lisbon: Rights, Trust and the Transformation in Europe. Oxford: Hart Publishing
NATO-Public Diplomacy Division (2019) Defense Expenditures of NATO Countries 2011-2018. Retrieved from https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67655.htm
Perišić, S. (2015) Nova geopolitika Rusije. Beograd: Odbrana
The Economist Editorial (2019) Europe Alone: July 2024: What if America Leaves NATO?. Economist, July 6, Retrieved from https://www.economist.com/theworld-if/2019/07/06/what-if-america-leaves-nato
Tučić, B. (2020) Osnove politike integracije i saradnje u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa u Evropskoj uniji - pravni i institucionalni okvir 'Prostora slobode, bezbjednosti i pravde'. Banja Luka: Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zurbezkrim2002037T
primljen: 25.09.2020.
prihvaćen: 28.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2021.