Akcije

Western Balkan Journal of Agricultural Economics and Rural Development
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Financing the research and development activity for the agri-food sector and rural areas
(naslov ne postoji na srpskom)
aNational Research Institute, Institute of Agriculture and Food Economics, Warsaw, Poland
bWarsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Warsaw, Poland

e-adresaAdam.Wasilewski@ierigz.waw.pl, anna_wasilewska1@sggw.pl
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
The objective of the study was to assess the level of acquiring funds from the Horizon 2020 programme by Polish institutions carrying out agricultural and rural development projects and to assess the internal financing of research in the field of agricultural science. For this assessment, we used primarily the studies on the literature of the subject and carried out an analysis of acquiring funds for research from the Horizon 2020 programme as well as of internal financing for the research and development activities. Based on these studies, it has been found that a consequence of the current scale of financing for the research and development activities could be a significant slowdown in the transfer of new knowledge and innovation to the agri-food sector and to rural areas, which, in turn, could be a barrier to implementing the concept of smart rural development.
Reference
Aghion, P., Howitt, P. (1992) A Model of Growth Through Creative Destruction. Econometrica, 60(2): 323-351
Aghion, P., Jaravel, X. (2015) Knowledge Spillovers, Innovation and Growth. Economic Journal, 125(583): 533-573
Boeke, J. (1953) Economics and Economic Policy in Dual Societies. NY, USA: New York University Press
Caballé, J., Santos, M.S. (1993) On Endogenous Growth with Physical and Human Capital. Journal of Political Economy, 101(6): 1042-1067
Caballero, R., Jaffe, A. (1993) How High are the Giants' Shoulders: An Empirical Assessment of Knowledge Spillovers and Creative Destruction in a Model of Economic Growth. u: NBER Macroeconomic Annual, Cambridge, USA: MIT Press
Dworak, E., Dybowski, G., Nosecka, B. (2016) Czynniki wzrostu gospodarczego i gospodarka oparta na wiedzy w rolnictwie. u: Monografie Programu Wieloletniego, Warszawa: IERiGZ-PIB, nr. 40
European Commission (2017) European Innovation Scoreboard. Brussels: European Commission (EC, available at: https://ec.europa.eu/growth/ industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
European Commission (2017) The Future of Food and Farming. u: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM, Brussels: European Commission (EC, 713 final
Firszt, D., Jablonski, L. (2016) Kapital ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej miedzy krajami. Warszawa: CeDeWu
Galor, O., Moav, O. (2004) From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and the Process of Development. Review of Economic Studies, 71(4): 1001-1026
Hagen, E. (1963) How Economic Growth Begins: A Theory of Social Change. Journal of Social Issues, 19(1): 20-34
Kondonassis, A.J., Malliaris, A.G., Okediji, T.O. (2000) Swings of the Pendulum: A Review of Theory and Practice in Development Economics. American Economist, 44(1): 17-23
McClelland, D. (1962) The Achieving Society. Princeton, NJ: Princeton University Press
North, D. (2005) Institutions and the Performance of Economies over Time. u: Menard, C., Shirley, M. [ur.] Handbook of New Institutional Economics, Berlin, Germany: Springer-Verlag, pp. 21-30
Prystrom, J., Wierzbicka, K. (2015) Finansowanie dzialalnosci innowacyjne. u: Finansowanie dzialalnosci innowacyjnej. Difin, Warszawa: Difin
Romer, P. (1990) Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5):71-102
Schultz, T. (1962) Reflections on Investment in Man. Journal of Political Economy, 70(5, Part 2): 1-8
Szczepaniak, I. (2017) Konkurencyjnosc polskich producentow zywnosci i jej determinanty (3). u: Monografie Programu Wieloletniego, Warszawa: IERiGZ-PIB, nr. 67
Wasilewska, A., Wasilewski, M. (2016) Stan, kierunki i efektywnosc innowacji w przedsiebiorstwach przetworstwa rolno-spozywczego. Warszawa: SGGW
Wasilewski, A. (2016) Przeslanki i uwarunkowania instytucjonalnego wsparcia transferu innowacji do sektora przetworstwa spozywczego. u: Problemy Ekonomii, Polityki Ekonomicznej i Finansów Publicznych, Prace Naukowe, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr. 439
Wigier, M. (2014) Wsparcie publiczne i konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej. u: Publikacje Programu Wieloletniego 2011-2014, Warszawa: IERiGZPIB, nr. 129
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/WBJAE1901029W
objavljen u SCIndeksu: 31.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka