Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 19  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 47, br. 3, str. 30-36
Epidemiološke karakteristike akutnog koronarnog sindroma u Šumadijskom okrugu
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za socijalnu medicinu, uvod u medicinu i veštinu komunikacije sa pacijentom + Institut za javno zdravlje, Kragujevac
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za socijalnu medicinu, uvod u medicinu i veštinu komunikacije sa pacijentom
cDom zdravlja Istok, Istok
dDom zdravlja Smederevo, Smederevo
eDom zdravlja Trstenik,Trstenik
fDom zdravlja Svilajnac, Svilajnac
gDom zdravlja Kraljevo, Kraljevo
hDom zdravlja Batočina, Batočina
iDom zdravlja Guča, Guča

e-adresacecaradevic@yahoo.com
Ključne reči: akutni koronarni sidrom; incidencija; mortalitet; Šumadijski okrug
Sažetak
Uvod: Akutni koronarni sindrom jedan je od najčešćih uzroka hitnog prijema i iznenadne smrti u razvijenim delovima sveta, a poslednjih decenija i u zemljama u razvoju. Cilj rada: Analiza epidemioloških karakteristika i trenda kretanja obolelih i umrlih od akutnog koronarnog sindroma na teritoriji Šumadijskog okruga u periodu od 2007. do 2016. godine. Materijal i metode: Istraživanje je dizajnirano kao deskriptivna epidemiološka studija. Kao izvor podataka o obolelima i umrlima korišćen je Registar za akutni koronarni sindrom. Linearni trend i regresiona analiza korišćeni su za analizu trenda incidencije i mortaliteta. Rezultati: Prosečna standardizovana stopa incidencije od akutnog koronarnog sindroma iznosila je 186,6/100.000 kod muškaraca, odnosno 88,6/100.000 kod žena. Prosečna standardizovana stopa smrtnosti od akutnog koronarnog sindroma iznosila je 45,4/100.000 kod muškaraca i 20,8/100.000 kod žena. Zaključak: Istraživanje doprinosi sagledavanju opterećenosti društva kardiovaskularnim bolestima radi kreiranja specifičnih programa prevencije.
Reference
Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut (2015) Incidencija i mortalitet od akutnog koronarnog sindroma u Srbiji. Beograd
Kolansky, D.M. (2009) Acute coronary syndromes: morbidity, mortality, and pharmacoeconomic burden. Am J Manag Care., 15(2 Suppl); Mar; S36-41
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2012) Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje ishemijske bolesti srca. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Beograd
Sanchis-Gomar, F., Perez-Quilis, C., Leischik, R., Lucia, A. (2016) Epidemiology of coronary heart disease and acute coronary syndrome. Ann Transl Med., 4(13); 256
World Health Organisation (2014) Global status report on noncommunicable diseases. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1803030K
objavljen u SCIndeksu: 16.10.2018.