Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 19  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 47, br. 3, str. 13-18
Epidemiološke karakteristike malignih tumora u Šumadijskom okrugu
aZdravstveni centar Aranđelovac, Aranđelovac
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za socijalnu medicinu, uvod u medicinu i veštinu komunikacije sa pacijentom
cDom zdravlja Istok, Istok
dDom zdravlja Užice, Užice
eDom zdravlja Aleksandrovac, Aleksandrovac
fDom zdravlja Novi Pazar, Novi Pazar
gDom zdravlja Guča, Guča

e-adresajovanarad@yahoo.com
Sažetak
Uvod: Maligni tumori su veliki javno-zdravstveni problem širom sveta i drugi vodeći uzrok smrtnosti na globalnom nivou. Cilj rada: Analiza epidemioloških karakteristika i trendova malignih tumora u Šumadijskom okrugu u periodu od 2006. do 2015. godine. Materijal i metode: Istraživanje je dizajnirano kao deskriptivna epidemiološka studija. Podaci o učestalosti i mortalitetu prikupljeni su i analizirani iz Registra za rak Centralne Srbije za period 2006-2015. godine. Rezultati: Tokom posmatranog perioda na teritoriji Šumadijskog okruga, prosečna standardizovana stopa incidencije od malignih neoplazmi iznosila je 335/100.000 kod muškaraca i 313/100.000 kod žena, a prosečna standardizovana stopa smrtnosti od malignih neoplazmi iznosila je 153/100.000 kod muškaraca i 100/100.000 kod žena. Zaključak: Ovakva istraživanja omogućavaju sagledavanje opterećenosti društva malignim bolestima, kao i planiranje strategija za prevenciju i kontrolu raka.
Reference
Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut (2014) Incidencija i mortalitet od raka u Centralnoj Srbiji. Beograd
Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut (2014) Incidencija i mortalitet od raka u Centralnoj Srbiji. Beograd
International Agency for Research on Cancer (2011) A Rewiew of Human Carcingenes Part B: Biological Agents. u: IARC mongraphs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Lyon: IARCP Press
International Agency for Research on Cancer (2011) A Rewiew of Human Carcingenes Part B: Biological Agents. u: IARC mongraphs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Lyon: IARCP Press
Jemal, A., Bray, F., Center, M., Ferlay, J., Ward, E., Forman, D. (2011) Global cancer statistics. CA cancer j Clin, 61(2); 69-90
Mcguire, S. (2016) World Cancer Report 2014. World Health Organization. Adv Nutr., Mar 15; 7(2); 418-9
Wentzensen, N. (2016) Epidemiology, prevention and early detection of cervicalcancer. Onkologe (Berl), 22(10); 725-736
World Health Organisation (2014) World Cancer Report 2014. Geneva
World Health Organisation (2014) World Cancer Report 2014. Geneva
World Health Organisation (2014) Global status report on noncommunicable diseases. World Health Organization. Geneva
World Health Organisation (2014) Global status report on noncommunicable diseases. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1803013G
objavljen u SCIndeksu: 16.10.2018.

Povezani članci