Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 19  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 46, br. 2, str. 1-14
Obezbeđenost lekarskim kadrom u Republici Srbiji od 2000. do 2014. godine
aBeograd
bGradski zavod za javno zdravlje, Beograd

e-adresazdenkaj@gmail.com
Ključne reči: zdravstveni profesionalci/radnici; lekari; obezbeđenost lekarskim kadrom
Sažetak
Da bi zdravstveni sistem adekvatno funkcionisao potrebno je obezbediti dovoljan broj zdravstvenih profesionalaca, njihovu ravnomernu geografsku raspoređenost, kao i pravovremeno i adekvatno obnavljanje radne snage. Cilj rada je da se sagleda obezbeđenost lekarskim kadrom u Srbiji, ukupno i po okruzima, kao i u odnosu na druge države. Analizirani su promene broja lekara u periodu 2000‒2014. godina, promene strukture lekarskog kadra u odnosu na pol, starost, specijalnost i opterećenost. Metod rada: Izvršena je retrospektivna analiza podataka o lekarskom kadru u državnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji iz Plana mreže za period 2000‒2014. godina. Kao izvor podataka korišćeni su statistički godišnjaci Institut za javno zdravlje 'Dr Milan Jovanović Batut' i podaci iz popisa stanovništva. Rezultati: Ukupan broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Srbiji u posmatranom periodu je smanjen sa 114.129 na 109.237 (za 4,3%). Broj lekara je povećan sa 19.698 na 20.645 (za 4,8%). Broj doktora medicine je povećan za 13,4%, broj lekara specijalista za 5,9%, dok je broj lekara na specijalizaciji smanjen za 10,2%. Na jednog doktora medicine dolazi oko 5 lekara specijalista. Oko 2/3 zaposlenih lekara su žene. Postoji neravnomerna geografska obezbeđenost lekarskog kadra. Najbolju obe zbeđenost imaju: Nišavski, Beogradski i Šumadijski okrug gde su univerzitetski centri. Ukoliko se isključe univerzitetski centri, uočava se veliki raspon između okruga (Sremski okrug sa samo 188 lekara / 100.000 stanovnika, a Zaječarski sa 337 lekara / 100.000 stanovnika). U 2014. godini u Srbiji je bilo 307 lekara / 100.000 stanovnika, što je ispod proseka za države evropskog regiona, kao i za države članice OECD i članice Evropske unije. Zaključak: I pored centralizovanog planiranja kadra, u državnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji i dalje postoje velike geografske razlike u obezbeđenosti lekarskim kadrom.
Reference
*** (2000) The World Health Report 2000 - Health systems: improving performance. Geneva: World Health Organization, www.who.int/publications/en/
*** (2005) Odluka Vlade Republike Srbije o utvrđivanju Programa za rešavanjeviška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju. Službeni glasnik RS, br. 64
*** (2013) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 108
*** (2013) Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava. Službeni glasnik RS, br. 113
*** (2006/2014) Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova. Službeni glasnik RS, br. 42/06, 119/07, 84/08, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14
Bloor, K., Maynard, A., Hall, J., Ph, U., Farhauer, O. (2003) Planning human resources in health care: Towards an economic approach - An international comparative review; March. Toronto: Canadian Health Services Research Foundation, www.fcasscfhi.ca
Gamzu, R., Kaidar, N., Afek, A., Horev, T. (2016) Physician density planning in a public healthcare system: Complexities, threaths and opportynities - The case of the Israeli healthcare system. Health Policy, 120 (8):920‒927;
Global Health Workforce Alliance and World Health Organization: A Universal Truth (2013) No health Without a Workforce. u: Third Global Forum on Human Resources for Health Report; Brazil, www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources
Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut (2000-2014) Zdravstveno statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd
Kimoon, B. United Nations SecretaryGeneral: SecretaryGeneral Appoints Commission on Health Employment and Economic Growth. www.un.org/press/ en/2016/sga1639.doc.htm
OECD (2015) Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing. Paris, http://dx.doi.org/10.1787/health_glance2015en
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2003) Republika Srbija: Saopštenje - Konačni rezultati popisa 2002. www.mtt.org.rs/ Srbijapopis2002.pdf
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2012) Republika Srbija: Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji, Stanovništvo. webrzs.stat.gov.rs
Roberfroid, D., Stordeur, S., Camberlin, C., van de Voorde, C., Vrijens, F. (2008) Physician workforce supply in Belgium: current situation and challenges. Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE);, http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_
Roberfroid, D., Leonard, C. (2009) Stordeur S: Physician supply forecast: better than peering in a crystal ball?. u: BioMed Central Human Resources for Health, www.humanresourceshealth.biomedcentral.com/articl es/10.1186/14784491710
Ronald, B. (2015) Health workforce planning in Europe: Creating learning country clusters. Health Policy, 119 (12):1537‒1544
Santric-Milicevic, M., Vasic, V., Terzicsupic, Z. (2016) Do healthcare workforce, population, and service provision significantly contribute to the total health expenditure?, An econometric analysis of Serbia. u: BioMed central ‒ Human Resources for Health, p 14: 50. Aug
Scheiladlung, X., Behrendt, T., Wong, L. (2015) Health sector employment: a tracer indicator for universal health coverage in national Social Protection Floors. u: BioMed CentralHuman Resources for Health, p 13:66 http://humanresourceshealth. biomedcentral.com/articles/10.1186/s1296001500569
Stordeur, S. (2010) Challenges in physician supply planning: the case of Belgium. u: BioMed Central Human Resources for Health, www.humanresorceshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/14784491828
World Health Organisation (2016) Health workforce: Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030. Accessed 9 June 2016.; http://who.int/hrh/resources/ globstrathrh2030/ en
World Health Organisation (2016) OrganizationRegional Office for all Europe: European health for all database (HFADB), WHO/Europe, July. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1702001J
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.