Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2014, br. 49, str. 93-102
Stavovi i znanja učenika srednjih škola Vojvodine prema reproduktivnom zdravlju i polnom sazrevanju
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju
Ključne reči: Adolescenti; učenici; reproduktivno zdravlje; polno sazrevanje; Vojvodina
Sažetak
U periodu adolescencije mladi su izloženi različitim fiziološkim poremećajima, socijalnim bolestima i posledicama rizičnog ponašanja. Nagle promene u društvu koje dovode do povećanog siromaštva, promena vrednosti i povećanje kriminala, dovode do porasta rizičnog ponašanja mladih ljudi. Cilj istraživanja je bio da se na uzorku učenika srednjih škola u Vojvodini utvrdi kakva je njihova informisanost o ljudskom telu, fiziološkim procesima, polnom sazrevanju i reproduktivnom zdravlju. Takođe, da se utvrde stavovi učenika prema seksualnom odnosu i koliko su sadržaji o reproduktivnom zdravlju zastupljeni u nastavnom programu. U radu su korišćeni podaci nedavnih istraživanja učenika II, III i IV razreda srednjih škola, koja su sprovedena tokom 2012 i 2013. godine. Ispitani su učenici u opštinama: Ruma, Senta, Čoka, Kanjiža i Subotica. U istraživanju je primenjena metoda anketiranja. Pitanja su bila otvorenog i zatvorenog tipa, a podeljena su u četiri celine: informisanost o ljudskom telu i polnim organima, informisanje o polnom sazrevanju i reproduktivnom zdravlju, stav prema seksualnom odnosu i stavovi učenika o zastupljenosti sadržaja o reproduktivnom zdravlju u nastavnom programu. Istraživanje je ukazalo da ispitani adolescenti nemaju dovoljno znanja o ljudskom telu i osnovnim fiziološkim procesima a takođe i još uvek nedovoljno razvijenu svest o značaju upotrebe kontracepcije radi očuvanja njihovog reproduktivnog zdravlja. Većina anketiranih učenika se izjasnila da su saglasni sa uvođenjem posebnog predmeta koji bi se bavio temama vezanim za reproduktivno zdravlje. Dobijeni podaci su u skladu sa drugim ranijim istraživanjima u Srbiji, što ukazuje da se u ovom delu zdravstvene kulture ništa značajnije nije promenilo. Rezultati ukazuju da je mladima potrebno seksualno obrazovanje koje bi bilo u skladu sa njihovim uzrastom i potrebama, kako bi bili u mogućnosti da što bolje razviju životne veštine koje će im pomoći da sačuvaju svoje zdravlje.
Reference
Banićević, M. (2000) Sačuvajmo zdravlje - priručnik za zdravstvene radnike o zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih. Beograd: Institut za zdravstvenu zastitu majke i deteta Srbije, Republički centar za planiranje porodice
Darroch, J.E., Singh, S., Frost, J.J. (2001) Differences in Teenage Pregnancy Rates among Five Developed Countries: The Roles of Sexual Activity and Contraceptive Use. Family Planning Perspectives, 33(6): 244
Janjić-Gajšin, S. (2012) Informisanost učenika o seksualnosti i polno prenosivim bolestima na teritoriji opštine Ruma. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, PMF -Departman za biologiju i ekologiju, Master rad
Jovanović.M. (2009) Zdravlje mladih u Republici Srbiji, finalni izveštaj. Beograd
Kapamadžija, A. (2002) Seksualna znanja, stavovi i ponašanje adolescenata. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Doktorska disertacija
Korać-Mandić, D., Novaković, M. (2008) Inicijativa za reproduktivno zdravlje mladih. Finalni izveštaj, NSHC
Nations UnitCommission on Population and Development (2012) Resolution on adolescents and youth. 45th session. Available from http://www.un.org/esa/population/cpd/cpd2012/cpd45.htm
Radovanović, S., Kocić, S., Šorak, M., Milić, Č. (2010) Stavovi i ponašanje studenata u vezi sa reproduktivnim zdravljem. Medicinski pregled, vol. 63, br. 11-12, str. 859-862
Rašević, M. (2000) Slika mlade generacije. Sačuvajmo zdravlje - priručnik za zdravstvene radnike o zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih. Beograd: Institut za zdravstvenu zastitu majke i deteta Srbije, Republički centar za planiranje porodice
Rašević, M. (2006) Obrazovanje mladih za zaštitu reproduktivnog zdravlja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 2, str. 472-485
Sabo, G. (2013) Stavovi nastavnika i učenika o zastupljenosti sadržaja o reproduktivnom zdravlju u školama opštine Subotica. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, PMF -Departman za biologiju i ekologiju, Master rad
Sedlecki, K. (1999) Značaj ispitivanja cervitisa čiji je uzročnik Chlamydia Trachomatis kod seksualno aktivnih adolescentkinja. Beograd: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Sedlecki, K. (2001) Ponašanje i stavovi adolescenata relevantni za reproduktivno zdravlje. Stanovništvo, vol. 39, br. 1-4, str. 91-117
Stanković, B. (2007) Socijalni uticaji i reproduktivno zdravlje adolescenata. Sociološki pregled, vol. 41, br. 3, str. 327-350
Stefanović-Stanojević, T. (2011) Socio-kulturni i emocionalni činioci rizičnog seksualnog ponašanja omladine. Niš
UNICEF (1999) Women in transition, the MONEE Project CEE/CIS/Baltics. Florence: Child Development Center, No. 6,Regional Monitoring Reports
UNICEF (2012) Progress for children: A report card for adolescents. New York, Avaliable from: http://www.unicef.org/media/files/PFC2012 A report card on adolescents. pdf
Vašaš, Č. (2013) Informisanost učenika o polnom sazrevanju i reproduktivnom zdravlju. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, PMF -Departman za biologiju i ekologiju, Master rad
Vuković, D.S., Bjegović-Mikanović, V.M. (2007) Povezanost socijalno-ekonomskog statusa i seksualnog ponašanja adolescenata. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 135, br. 5-6, str. 321-325
WHO Maternal, newborn, child and adolescent health. Available from http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/en/
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1449093P
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2015.

Povezani članci