Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, br. 46, str. 407-414
Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba frontalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
Sažetak
Na uzorku ispitanika muškog pola (161), uzrasta 15 godina (± 6 meseci), procenjen je posturalni status kičmenog stuba u frontalnoj ravni i prikupljene su osnovne antropometrijske mere. Posturalni status procenjen je modifikovanom metodom Napoleona Wolanskog (Radisavljević, 2001), kojim su dobijeni podaci o stanju kičmenog stuba, držanju glave, ramena, lopatica, Lorencovih trouglova i karlice. Cilj istraživanja bio je da se dijagnostikuju posturalni poremećaji adolescenata i da se utvrde razlike između grupa ispitanika razvrstanih prema morfološkim karakteristikama. Prikaz zastupljenosti posturalnih poremećaja izvršen je uz pomoć neparametrijske statističke procedure-frekvencija. Faktorskom analizom izdvojila su se dva faktora na osnovu kojih je klaster analizom ukupan uzorak podeljen u dve grupe. Analizom razlika između grupa ispitanika nisu utvrđene statistički značajne razlike.
Reference
Bunnell, W.P. (2005) Selective screening for scoliosis. Clin Orthop Relat Res, (434): 40-5
Deviren, V., Berven, S., Kleinstueck, F., Antinnes, J., Smith, J.A., Hu, S.S. (2002) Predictors of flexibility and pain patterns in thoracolumbar and lumbar idiopathic scoliosis. Spine, 27(21): 2346-9
Jovović, V. (2005) Interkorelacija varijabli morfoloških dimenzija i posturalnog statusa kod 13-godišnjih dječaka. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 40, str. 67-74
Jovović, V. (2010) Razlike u pokretljivosti kičmenog stuba u sagitalnoj ravni zavisno od zagrijavanja različitog trajanja. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 357-363
Krsmanovic, T. (2010) Odnosi posturalnog i antropomotoričkog statusa adolescenata. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Magistarski rad
Krsmanović, T., Bigović, M. (2006) Relacije gipkosti i devijacija kičmenog stuba u frontalnoj ravni. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 97-105
Negrini, S., Grivas, T.B., Kotwicki, T., Maruyama, T., Rigo, M., Weiss, H.R. (2006) Why do we treat adolescent idiopathic scoliosis? What we want to obtain and to avoid for our patients. SOSORT 2005 Consensus paper. Scoliosis, 1: 4
Radisavljević, M. (2001) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Fakultet za sport i fizičku vaspitanje
Rocha, L.E., Santili, C., Carrera, E.F., i dr. (2004) Escolioses idiopäticas: Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. u: Ortopedia pediätrica, Rio de Janeiro: Revinter, str. 115-30
Shehab, D.K., Al-Jarallah, K.F. (2005) Nonspecific low-back pain in Kuwaiti children and adolescents: associated factors. Journal of adolescent health, 36(1): 32-5
Stevens, V.K., Parlevliet, T.G., Coorevits, P.L., Mahieu, N.N., Bouche, K.G., Vanderstraeten, G.G., Danneels, L.A. (2008) The effect of increasing resistance on trunk muscle activity during extension and flexion exercises on training devices. Journal of electromyography and kinesiology, 18(3): 434-45
Vlaškalić, Ž., Božić-Krstić, V., Obradović, D., Srdić, B. (2006) Struktura povezanosti antropometrijskih karakteristika i deformiteta lokomotornog sistema adolescenata. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 213-221
Wei, L., Gang, L. (2010) Chen zhongqiang and kirkham B wood: Sagittal plane analysis of the spine and pelvis in adult idiopathic scoliosis. Med J, 123(21), str. 2978-2982
Yi-Ta, T.M.D., Chau-Peng, L.M.D., Yu-Chi, H.M.D., Shih-Hua, K.M.D., Ho-Cheng, W.M.D., Hsiang-Chun, Y.B.S., Yiu-Chung, L.M.D. (2010) Electromyographic responses of paraspinal muscles during isokinetic exercise in adolescents with idiopathic scoliosis with a cobbs angle less than fifty degrees. Chang Gung Med J, 33,(5),540-50
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.