Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 8 od 49  
Back povratak na rezultate
2014, br. 49, str. 121-126
Razlike u morfološkim karakteristikama tenisera različitog pola
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bSportska akademija, Beograd
Sažetak
Prema prirodi naučnih istraživanja, ovo istraživanje pripada kategoriji empirijskih, dok prema cilju preduzimanja predstavlja primenjeno, odnosno aplikativno istraživanje koje ima za cilj sticanje novih znanja i informacija potrebnih za praktičnu primenu u oblasti tenisa, a šire posmatrano i u nastavnoj praksi u vaspitno-obrazovnim institucijama (Bala, 2007). U pogledu vremenske određenosti istraživanje je transverzalnog karaktera, a sastoji se u jednokratnom merenju odgovarajućih morfoloških karakteristika mladih tenisera. U odnosu na stepen kontrole, ovo naučno istraživanje pripada kategoriji terenskih istraživanja, koje je realizovano u prirodnim životnim uslovima (Bala, 2007). Cilj istraživanja je bio usmeren ka utvrđivanju razlika u morfološkim karakteristikama u zavisnosti od pola. Uzorak je činio 51 ispitanik uzrasta 7 godina (±6 meseci), od čega 23 dečaka i 28 devojčica polaznika škole tenisa TK 'Palić 1878' sa Palića. Za procenu morfoloških karakteristika primenjeno je 9 antropometrijskih mera koje definišu longitudinalnu i transverzalnu dimenzionalnost skeleta i volumen i masu tela, merenih prema Internacionalnom biološkom programu. Razlike u morfološkim karakteristikama tenisera različitog pola utvrđene su primenom multivarijatne analize varijanse i univarijantne analize varijanse. Na osnovu sprovedenog istraživanja može se zaključiti da postoji statistički značajna razlika između ispitanika različitog pola u pogledu njihovih morfoloških karakteristika. Promene u morfološkim karakteristikama se mogu pripisati uticajima rasta i razvoja organizma. Rezultati istraživanja ukazuju na brži rast dugih cevastih kostiju kod dečaka. U poslednjih nekoliko godina beleži se akceleracija ovih karakteristika u odnosu na ranije generacije dece, jer su dečaci, a nešto manje devojčice, viši u istom periodu života u odnosu na prethodne generacije, kada se posmatraju u okviru istog godišta (Eliakim i sar., 2003).
Reference
Bala, G. (1997) Faktori uspeha u tenisu. Novi Sad: Agencija za fizičku kulturu. Kinesis
Bala, G. (2007) Dizajniranje istraživanja u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Eliakim, A., Beyth, Y.Y. (2003) Exercise training, menstrual irregularities and bone development in children and adolescents. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 16(4): 201-206
Macdougall, J., Wenger, H., Green, H. (1991) Physiological Testing of the high-performance athlete. Human Kinetics, 4: 53-64
Sabo, E. (2006) Razlike između dečaka i devojčica u antropometrijskim karakteristikama prilikom upisa u osnovnu školu. Pedagoška stvarnost, vol. 52, br. 3-4, str. 302-310
Schieb, D. (1986) Kinematic Accommodation of Novice Treadmill Runners. Research Quarterly for Exercise and Sport, 57(1): 1-7
Walsh, S., Davis, J. (1990) Medical Scionci Sports Exerc, 22: 56-60
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1449121B
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2015.

Povezani članci