Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:42
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:41

Sadržaj

članak: 6 od 26  
Back povratak na rezultate
Forenzična antropologija u službi pravosudnih organa
Klinički centar Vojvodine, Centar za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku, Novi Sad

e-adresasandortakac54@gmail.com
Sažetak
Rad prikazuje primenu forenzične antropologije u veštačenjima identiteta na sudovima. Glava, lice i lobanja svake osobe je jedinstvena. Lična svojstva (ožiljci, mladeži, tetovaže i veće anomalije), mogu biti dovoljne za identifikaciju. U složenijim slučajevima, četiri osnovne metode su ključe: DNK, daktiloskopija, odontogram i antropologija. Mada su DNK i otisci prstiju (daktiloskopija) favorizovane metode identifikacije, zahtevaju prethodne podatke za upoređivanje. Kada su ove metode insuficijentne ili se ne mogu koristiti, neophodna je primena bioloških faktora sa većim varijacijama i manjim dijagnostičkim mogućnostima. Superpozicija ima veću negativnu dokaznu vrednost nego pozitivnu.
Reference
Gatliff, B.P. (1984) Facial sculpture on the skull for identification. Am J Forensic Med Pathol, 5(4): 327-32
Goyne, T.E.W. (1982) Reconstructing the face from the skull as a Means of identification. Medico-Legal Bulletin, Jan-Feb, 31(1), str. 1-16
Popović, D., Tasić, M., Simić, M., Budakov, B., Radić, A., Čanak, N., Vuković, R., Takač, Š., Stojiljković, G., Drašković, D., Božić, Lj. (1997) Medicolegal view of corpse procedure from Danube or Sava River during the 1991/1992 WAR. u: XVII Congress of the International Academy of Legal Medicine (IALAM), Dublin (Ireland), 20-23. August 1997, Programme and Book of Abstracts, Institute of Forensic Medicine Novi Sad, 87
Soković, S. (2002) Pravni aspekt veštačenja kod krivičnih dela nasilja. u: Radovanović D. [ur.] Delikti nasilja - krivično-pravni i kriminološki aspekti, XIV Seminar prava, Budva, Zemun: Point, 179-91
Takač, Š. (2002) Problemi pri radu na rekonstrukciji lica po kostima lobanje kao metodi identifikacije / Problems in work on bone facial reconstruction as a method of identification. u: XL Kongres Antropološkog društva Jugoslavije (ADJ) sa međunarodnim učešćem, Niš: 31. maj - 3. jun 2001, Beograd, Glasnik ADJ, 37:111-120
Takač, Š. (1990) Rekonstrukcija lica na osnovu kostiju lobanje kao sredstvo identifikacije. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Medicinski fakultet, Magistarski rad
Takač, Š., Budakov, B. (2007) Forenzična antropologija i identifikacija. u: Tasić M. i dr. [ur.] Sudska medicina, Novi Sad: Zmaj, str. 423-439
Takač, Š., Nikolić, S., Milošević, M. (2008) Identifikacija lica metodom kompjuterizovane superpozicije - prikaz metoda i dva slučaja. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 136, br. 1-2, str. 38-45
Takač, Š. (2007) Identifikacija lica metodom kompjuterizovane superpozicije. Novi Sad: Medicinski fakultet, Doktorska disertacija
Whittaker, D.K., Richards, B.H., Jones, M.L. (1998) Orthodontic reconstruction in a victim of murder. British Journal of Orthodontics, 25(1): 11-14
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gads52-12377
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Antropol društva Srbije (2009)
Superpozicija i rekonstrukcija lica - SP 506 / 87 A.B.
Takač Šandor, i dr.

Gl Antropol društva Srbije (2018)
Superpozicija - SP: 304 / 04 G.Z.
Takač Šandor F., i dr.

Gl Antropol društva Srbije (2010)
Identifikacija leševa - osnovne metode
Takač Šandor, i dr.

prikaži sve [21]