Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, br. 19, str. 5-13
Evropski projekti kulture i njihova uloga u turističkoj promociji domaće arheološke baštine
Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
Ključne reči: kulturne rute; nasleđe/baština; projekti kulture; arheološki park; Viminacijum
Sažetak
Rad predstavlja projekte kulture i internacionalne saradnje prvenstveno regionalnog tipa, u koje su uključeni domaći arheološki lokaliteti, sa ciljem da se ukaže na iskustva i benefite koji iz njih proizilaze. Pored turističke promocije usmerene ka širem evropskom tržištu, čemu teže tzv. putevi kulture povezujući nasleđe Evrope sa namerom boljeg razumevanja zajedničkog identiteta, ostvareni su značajni rezultati u prezentaciji pojedinih nalazišta iz perioda rimske dominacije na tlu Srbije. Zahvaljujući primeni modernih tehnologija, ali i praćenju svetskih trendova u zaštiti nasleđa, istaknuti lokaliteti poput Viminacijuma, Sirmijuma, Feliks Romulijane i Medijane, ostvarenjem samoodrživosti obezbeđuju i lokalni ekonomski prosperitet. Ipak, pored pozitivnih primera koji su navedeni, zaključeno je da se u rešavanju problema vezanih za pripremu arheoloških nalazišta kao turističkih atrakcija mora imati sistematski pristup koji će podržati nadležne institucije uz međusobno povezivanje i saradnju. Takođe, ovom prilikom istaknuta je i važnost edukacije lokalnog stanovništva odnosno inteziviranja formalnog obrazovanja, što značajno može podići svest o neophodnosti očuvanja domaće baštine, kao početnog, a možda i najznačajnijeg koraka u tom procesu.
Reference
Anđelković, G.J., Tapavički-Ilić, M. (2013) Senior visitors, junior enthusiasm: analysis of visitors' questionnaire. Archaeology and Science, Vol. 9, 191-204
Arheološki park Viminacium http://viminacium.org.rs (pristup 11.04.2017)
Dunavski centar za kompetenciju Beograd http://danubecc.org (pristup: 10.04.2017)
Fondacija arhitekta Aleksandar Radović http://www.fondar.rs/(pristup : 10.04.2017)
grupa autora (2007) Master plan kulturno-istorijske rute Putevima rimskih careva. Beograd: Vlada republike Srbije
Isaković, S. (2016) Umetničke prakse u kontekstu kulturnog turizma. Vrnjačka banja: Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji
Kancelarija za saradnju sa medijima Vlada RS http://www.media.srbija.gov.rs (pristup 16.04.2017)
Korać, M., Nikolić, E., Tapavički-Ilić.M. (2015) Archaeological Park of Viminacium: Beautifying a Community with Cultural Heritage. Archaeology and Science, Vol. 11, 109-126
Korać, M. (2013) Pre-feasibility Study Itinerarium Romanum Serbiae. Archaeology and Science, Vol. 9, 9-35
Krivošejev, V. (2014) Upravljanje baštinom i održivi turizam. Valjevo: Narodni muzej
Ministarstvo kulture I informisanja RS http://www.kultura.gov.rs (pristup 03.04.2017)
Mrđić, N., Golubović, S. (2013) Danube limes as UNESCO world heritage Site. Archaeology and Science, Vol 9, 101-118
Narodni muzej Zaječar (2017) http://muzejzajecar. org (13.04)
Nikolić, E., Roter-Blagojević, M. (2017) A New Dialog Between the Past and Future: The Archaeological Site of Viminacimu Within the New National and International Frameworks. u: 19th International Conference and General Assembly of the Experts Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism: Heritage for Planet Earth: Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its En, Florence: Fondazione Romualdo Del Bianco, 89
Ognjević, T. (2013) Archaeological heritage and modern spectacleas cultural entrepreneurship experiment. Archaeology and Science, Vol. 9, 149-154
Paardekooper, R., Tapavički-Ilić, M., Anđelković, G.J. (2014) Viminacium and the Openarch Project. Archaeology and Science, Vol. 10, 211-220
Radivojevic, M., Rehren, T., Pernicka, E., Sljivar, D., Brauns, M., Boric, D. (2010) On the origins of extractive metallurgy: New evidence from Europe. Journal of Archaeological Science, vol. 37, br. 11, str. 2775-2787
Radivojević, M., Rehren, T. (2016) Paint It Black: The Rise of Metallurgy in the Balkans. Journal of Archaeological Method and Theory, 23(1): 200-237
Sremskomitrovački portal http://mitrovica. Info (pristup 12.04.2017)
Subašić, B., Milankov, M., Graf, M. (2012) Kulturno bogatstvo regiona Južne i Istočne Srbije. u: The Roman Emperors and Danube Wine Route, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, http://romanemperorsroute.org (pristup 20.04.2017)
Tomka, D. (2002) Obrazovanje stanovništva i kulturne navike kao osnova uspešnog kulturnog turizma. Kultura, br. 103/104 ( 271-285)
Turistička organizacija Niš http://www.visitnis.com (pristup 16.04.2017)
Turistička organizacija Srbije http://www.srbija.travel (pristup 15.04.2017)
Vasić-Petrović, E., Momčilović-Petronijević, A. (2015) Shelters for archaeological sites in Serbia: A research aiming to develop guidelines for future design and construction. Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 13, br. 2, str. 113-121
Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica http://zavodsm.rs (pristup 12.04.2017)
Živanović, K.D. (2014) Interpretacija kulturnog nasleđa kao preduslov za korišćenje arheološke baštine u društveno-ekonomskom razvoju zajednice. Beograd: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TurPos1719005P
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.
Creative Commons License 4.0