Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, br. 15, str. 63-74
Arheološki park Medijana - nedovoljno iskorišćen potencijal turizma Srbije
Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
Ključne reči: Medijana; arheološki park; kulturni turizam; valorizacija; rimski lokaliteti; Niš; Srbija
Sažetak
U radu je predstavljen arheološki park Medijana, kao jedan od najznačajnijih rimskih lokaliteta Srbije. Uprkos izuzetnom sadržaju i uključenosti u rutu Putevima rimskih careva, ovo nalazište još uvek nije adekvatno prezentovano i pripremljeno za turističku ponudu. Nakon izvršene valorizacije, došli smo do zaključaka da se radi o kulturnom dobru srednje vrednosti indikatora tržišne privlačnosti i visoke kulturne značajnosti/otpornosti, što ga čini podesnim za razvoj turizma na destinaciji. Imajući u vidu da je analiza vršena u trenutku kada se na lokalitetu izvodi do sada najznačajniji projekat njegove zaštite, podizanje čvrste konstrukcije nad vilom sa peristilom iz doba cara Konstantina Velikog, smatramo da će završetak tih radova dosta popraviti rezultate sličnih analiza u budućnosti. Uz neophodno stručno zalaganje i preduzimanje dodatnih mera za poboljšanje atraktivnosti ovog arheološkog nalazišta, Medijana može postati jedno od glavnih odredišta kulturnog turizma jugoistočne Srbije, čime bi se generalno unapredio i turistički imidž grada Niša.
Reference
Berić, D., Ivkov-Džigurski, A., Tomić, N. (2012) Turistička valorizacija rimskog carskog grada Feliks Romulijana. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 92, br. 3, str. 131-155
Besermenji, S., Pivac, T. (2008) Turistički značaj Sirmijuma. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 56, str. 151-164
Bratanić, R. (1938) Arheološka istraživanja u Brzom Brodu. Starinar, XIII: 199-204
Ćirić, J. (1974) Prilog istorijsko-geografskom proučavanju lokacija Niša. Niš
Ćirković, S. (2003) Spomenici kulture od izuzetnog značaja kao turistička vrednost Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 83, br. 2, str. 71-86
Davidov, D., ur. (2004) Arheološko blago Niša, od neolita do srednjeg veka. Beograd, katalog izložbe
du Cros, H. (2000) Planning for sustainable cultural heritage tourism in Hong Kong. u: Final Report to the Lord Wilson Heritage Trust Council, SAR
Đukić, V., Todorović, M. (2008) Kulturni turizam - most između kulturne i turističke politike. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 13-14, str. 265-283
Jeremić, G. (2006) Mozaici Medijane - neka razmatranja. u: Niš i Vizantija IV, 145- 158
Jovanović, A. (1973-1974) Neki aspekti problema skupnog nalaza skulptura sa Medijane kod Niša. Starinar, XXIV-XXV, 57-65
Jovanović, A. (2006) Tlo Srbije - zavičaj rimskih careva. Beograd: Princip Bonart Pres
Kanic, F. (1987) Srbija - zemlja i stanovništvo. Beograd: Srpska književna zadruga, 1-2
Marković, J., Petrović, m. (2012) Turistička valorizacija arheološkog nalazišta Viminacijum prema modelu Hilari du Kros. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet. Novi Sad, 41: 248-262; 41
Milić, D., ur. (1983) Istorija Niša - od najstarijih vremena do oslobođenja od Turaka 1978 godine. Niš: Gradina, I
Milošević, G. (2006) Roman Naissus between the archeological park and modern town: Archeological park 'Mediana'. u: 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 21/26 August 2006
Milošević, G. (2013) Arhitektura rezi-dencijalnog kompleksa na medijani. u: Popović I., Borić-Brešković B. [ur.] Konstantin Veliki i Milanski edikt 313 - rađanje hrišćanstva u rimskim provincijama na tlu Srbije, Beograd: Narodni muzej, 118-125
Oršić-Slavetić, A. (1934) Arheološka istraživanja u Nišu i okolini. Starinar, VIII-IX (1933-1934): 303-310
Petrović, P. (1994) Medijana - rezidencija rimskih careva. Beograd: SANU i Arheološki institute
Petrović, P. (1995) Villa and domus tribuni at Mediana. u: Srejović D. [ur.] The Age of Tetrarchs, Belgrade: SANU, 232-243
Petrović, P. (1996) Medijana - antičko naselje sa vilama. Starinar, br. 47, str. 295-300
Petrović, P. (1999) Niš u antičko doba. Niš: Prosveta
Plemić, B. (2013) The marble head of a statuette from Mediana (excavations in 2001). Starinar, br. 63, str. 237-243
Popović, V. (2003) Sirmium - grad careva i mučenika - (sabrani radovi o arheologiji i istoriji Sirmijuma). Sremska Mitrovica: Projekat Blago Sirmijuma
Spasić-Đurić, D. (2002) Viminacium: The capital of the Roman province of upper Moesia. Požarevac: National museum
Srejović, D., Babović, Lj. (1995) Lepenski vir. Beograd: Narodni muzej
Srejović, D.Ž. (1969) Lepenski Vir - nova praistorijska kultura u Podunavlju. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Stanković, S.M. (2003) Nacionalni park Đerdap- -polifunkcionalna turistička regija. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 83, br. 1, str. 43-56
Stanković, S.M. (2004) Turistička valorizacija geomorfoloških objekata geo-nasleđa Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 84, br. 1, str. 79-88
Vasić, M. (2003) Boravci Konstantina i u Nišu. u: Zbornik radova “Kult Sv. Cara Konstantina između Istoka i Zapada”, Niš, 15. decembar 2001, Niš: Punta, 25-29
Vasić, M. (2005) Mediana - domaine impérial ou bien privé. u: Mirković M. [ur.] Römische Städte und Festungen an der Donau: Akten der regionalen Konferenz, organisiert von Alexander von Humboldt-Stiftung, Beograd, 16-19 Oktober 2003, Beograd: Filozofski fakultet, 167-177
Vasić, M., Gavrilović, N. (2012) Venus or Diana from Mediana. Starinar, br. 62, str. 137-149
Vasić, M. (2003-2004) Hronika iskopavanja Medijane 2000-2002. godine. Starinar, =(53-54): 288-294
Vasić, M.R. (2003-2004) Bronze railing from Mediana. Starinar, br. 53-54, str. 79-110
Voza, D., Vuković, M. (2012) Turistička atraktivnost arheološkog lokaliteta Feliks Romulijana. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 92, br. 3, str. 157-182
Zotović, Lj. (1975) Medijana - Niš - zaštitni radovi na trasi puta. Arheološki pregled, 17: 75-77
Zotović, Lj., Petrović, N., Petrović, P. (1967) Niš, Medijana, antičke terme. Arheološki pregled, 9: 99-100
Živić, M. (2003) Felix Romuliana - 50 godina odgonetanja. Zaječar: Narodni muzej
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TurPos1515063P
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2015.

Povezani članci