Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 21  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 58, br. 2, str. 235-242
Određivanje teških metala u zemljištu i biomasi primenom potenciometrijske striping analize
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresaljiljana.babincev@pr.ac.rs
Projekat:
Industrija proizvodnje olova i cinka, posledice po stanovništvo i uređenje i zaštita ekosistema (MPNTR - 37016)

Sažetak
U ovom radu je opisana primena potenciometrijske striping analize (PSA) za određivanje olova, kadmijuma i cinka u uzorcima zemljišta i biomase. U cilju utvrđivanja optimalnih eksperimentalnih uslova ispitivan je uticaj pH vrednosti rastvora, vremena izdvajanja metala iz rastvora, brzine mešanja rastvora i debljine filma žive, kao radne elektrode. Uticaj ovih parametara je ispitan za pojedinačno i istovremeno određivanje analiziranih metala. Postignute granice kvantifikacije pojedinačnih određivanja su za: olovo 22.5 μg dm-3, kadmijum 16.2 μg dm-3 i cink 18.8 μg dm-3. Dobiveni rezultati odstupaju od očekivanih vrednosti 1.1%, 1.9% i 1.8%, za olovo, kadmijum i cink, respektivno. Pri istovremenom određivanju sva tri ispitivana jona, metoda je testirana pri sledećim koncentracijama: 45.0 μg dm-3 za olovo, 32.5 μg dm-3 za kadmijum i 37.5 μg dm-3 za cink. Relativne greške simultanog određivanja su bile: 4.6% za olovo, 1.9% za kadmijum i 1.9% za cink. Obzirom da greške određivanja ne prelaze ±2%, osim za olovo, dobijeni rezultati ukazuju da se PSA može primeniti i za istovremeno određivanje sadržaja olova, kadmijuma i cinka u zemljištu i biomasi.
Reference
*** (1994) Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja. Službeni glasnik Republike Srbije, 23, p. 553
Babincev, Lj., Rajaković, Lj., Budimir, M., Anđelković, S. (2010) Content of heavy metals in biomass of natural grasslands. Biotechnol. Anim. Husb., 435-442; 26, XII International Symposium on Forage Crops of Republic of Serbia
Babincev, Lj., Rajaković, Lj., Budimir, M. (2010) Extraction of lead, cadmium and zinc on vitreous carbon. u: International Conference Extraction of the organic compounds ICEOC, Voronezh, Russia, Book of abstracts, p. 169
Babincev, Lj., Rajaković, Lj. (2010) Determination of the lead content in spinach by utilization of the potentiometric stripping analysis. Journal of engineering and processing management, 2(3); 35-44
Babincev, Lj. (2004) Analiza sadržaja teških metala u vodama oko jalovišta rudnika Suva ruda. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet, Magistarska teza
Babincev, Lj.M., Novaković, I.D., Rajković, M.B., Rajaković, Lj.V. (2005) Određivanje olova u reci Ibar metodom potenciometrijske striping analize (PSA). u: VI Međunarodna Eko-konferencija - Zaštita životne sredine gradova I prigradskih naselja, Novi Sad, Monografija I, Sesija 1b: Delovi životne sredine - voda, p. 153-158
Babincev, L., Rajaković, L., Barać, M., Vitas, N. (2009) Biljke akumulatori u sistemu rešavanja globalnih ekoproblema # Accumulator plants used in system for resolving global eco-problems. Ecologica, vol. 16, br. 55, str. 379-383
Bogdanović, D., Ubović, M., Hadžić, B. (1997) Teški metali u zemljištu. u: Kastori R. [ur.] Teški metali u životnoj sredini, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, 95-143
Filipović-Trajković, R., Jablanović, M., Ilić, Z. (2001) Uticaj aero-zagađenja na sadržaj teških metala u povrću poreklom iz industrijskih zona Kosmeta. Savremena poljoprivreda, vol. 50, br. 1-2, str. 37-40
Jagner, Daniel. (1978) Instrumental approach to potentiometric stripping analysis of some heavy metals. Analytical Chemistry, 50(13): 1924-1929
Jin, W., Nguyen, V. D., Valenta, P., Nürnberg, H. W. (1997) Simultaneous Determination of Seven Toxic Trace and/or Ultratrace Metals in Environmental Plants by Differential Pulse Voltammetry Without Change of Solution and Electrode. Analytical Letters, 30(6): 1235-1254
Kadović, R., Knežević, M. (2002) Heavy Metals in forest ecosystems of Serbia. Belgrade: Faculty of Forestry University of Belgrade
Kaličanin, B.M., Nikolić, G., Nikolić, R. (2005) Metal ion (Cu, Zn) migration in the agrochemicals-soilfood-man-chain. Ecologica, 297-300; 12
Kaličanin, B.M., Marjanović, N.J., Suturović, Z.J. (2002) Application of potentiometric stripping analysis with constant inverse current in the analytic step for determining lead in glassware. Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 67, br. 3, str. 205-220
Kaličanin, B.M. (2009) Determination of very toxic metal - Cadmium in natural water samples. Desalination, 249(1): 58-62
Kaličanin, B.M., Marjanović, N.J., Suturović, Z.J. (2001) Determination of the soluble lead in the glass ware by the potentiometric stripping analysis. Acta periodica technologica, br. 32, str. 61-70
Kastori, R., Bogdanović, D., Kádár, I., Milošević, N., Sekulić, P., Pucarević, M. (2006) Soil and plant sampling in unpolluted and polluted habitats. Novi Sad: Scientific Institute for Husbandry and Vegetable Crops
Kastori, R.R. (1997) Heavy metals in the environment. Novi Sad: Research Institute of Field and Vegetable Crops (Institut za ratarstvo i povrtarstvo)
Lo, C.F., Monotti, P., Rizzotti, S., Ceccon, L. (1999) Determination of lead in oil products by derivative potentiometric stripping analysis. Analytica Chimica Acta, 386(1-2): 41-46
Sekulić, P., Kastori, R., Hadžić, V. (2003) Degradation soil protection. Novi Sad: Scientific Institute for Husbandry and Vegetable Crops
Suturović, Z. (1992) Povećanje osetljivosti potenciometrijske striping analize. Novi Sad: Tehnološki fakultet, Doktorska disertacija
Suturović, Z.J., Marjanović, N.J., Ružić, N. (1996) Određivanje cinka, kadmijuma, olova i bakra u crnim vinima potenciometrijskom striping analizom. Poljoprivreda, 383-385; 251
Suturović, Z.J. (2003) Electrochemical Stripping Analysis. Novi Sad: Faculty of Technology
Suturović, Z. (1985) Ispitivanje uslova predelektrolize kao prve faze elektrohemijske striping analize. Novi Sad: Tehnološki fakultet, magistarski rad
Suturović, Z.J., Marjanović, N.J., Pekić, B., Adamović, D. (2001) Potentiometric stripping analysis of selected heavy metals in roadside camomile flower. Acta periodica technologica, br. 32, str. 157-162
Wang, J. (1985) Stripping analysis. Deerfield Beach, Florida: VCH Publishers, Inc
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZasMat1702235B
objavljen u SCIndeksu: 22.06.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka