Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 24  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 2, str. 17-26
Nastanak i razvoj poreskih rajeva
Vojska Srbije, Centralna Logistička Baza, 1. skladišni bataljon, Beograd

e-adresastju.yzfr1@gmail.com
Ključne reči: poreski raj; evazija poreza; offshore kompanije
Sažetak
Drastična degradacija i činjenica da se sve više u svetu nastoje izbeći obaveze poreskih obveznika prema državi, glavni je razlog za odabir poreskih rajeva kao predmeta istraživanja. Poreski sistem predstavlja temelj finansiranja državne kase svake moderne države. Nasuprot tome, poreski obveznici pokušavaju što je više moguće olakšati svoj poreski teret, ne uzimajući u obzir gde posluju. Od samog početka oporezivanja javila se i poreska evazija, odnosno izbegavanje plaćanja poreza. Metodološki okvir rada obuhvata analizu, sintezu, komparativnu, induktivnu i istorijsku analizu, uz korišcenje literature stranih i domaćih autora. Istraživanje prikazuje istoriju nastanka poreskih rajeva, karakteristike i vrste poreskih rajeva, kao i ulogu Organizacije za evropsku saradnju i razvoj u poslovanju poreskih rajeva.
Reference
Addison (2009) Shooting Blanks: The War on Tax Havens. Indiana Journal of Global Legal Studies, 16(2): 703
Hines, J.R. (2007) Tax havens. u: Michigan Ross School of Business Working Paper, 3
Hrustić, H. (2011) Poreska harmonizacija u Evropskoj Uniji. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Hrustić, H. (2008) Oblici poslovanja u zemljama poreskog raja. Pravo i privreda, vol. 45, br. 9-12, str. 39-54
Hrustić, H. (2008) Zemlje poreskog raja i oblici poslovanja u njima. Računovodstvo, vol. 52, br. 7-8, str. 62-71
Johannesen, N., Zucman, G. (2012) The end of bank secrecy? An evaluation of the G20 tax haven crackdown. Paris: School of Economics, Working paper, 04
Nikolić, N. (2003) Porezna utočišta - finansijske oaze globaliziranog svijeta. Split: Ekonomski fakultet
Workman, D.J. (1982) The Use of Offshore Tax Havens for the Purpose of Criminally Evading Income Taxes. Journal of Criminal Law and Criminology, 73(2): 675
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1802017D
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2018.