Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:68
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:65

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 1, str. 102-113
Karakter planiranja kao funkcije menadžmenta
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
cSekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj AP Vojvodine, Novi Sad

e-adresam.cavlin@gmail.com
Ključne reči: menadžment; funkcija; planiranje
Sažetak
Planiranje je proces donošenja upravljačkih odluka, kojom se smanjuje ili otklanja neizvesnost buduće aktivnosti i sistem održava u dopuštenim (tolerantnim) okvirima funkcionalnosti u budućem periodu. Planiranjem se subjekat planiranja priprema na rizike negativnog uticaja okruženja, na to da se oni svedu na najmanju meru i da organizacija uspešno realizuje ciljeve. Reč je o racionalnom, analitičkom, sistematičnom i integralnom procesu. Planiranjem se vrši dekompozicija ciljeva i određuju zadaci određenim licima, ili organima, jedinicama - ustanovama i uslovi za njihovo izvršenje. Planiranje je povezano sa budućnošću. Menadžeri i planeri njime žele da smanje stepen rizika i neizvesnosti i u meri, koliko je to moguće, da je kontrolišu.
Reference
Barrow, C., Barrow, P., Brown, R. (2001) The business plan workbook. London: Kogan Page, 4th ed
Chen, C., Hasan, N. (2008) How to succeed with supply chain planning. Supply Chain Management Review, 30-36; (12)
Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin, S. (2016) Menadžment i startegija. Beograd: CID Ekonomski fakultet
Erić, D. (2002) Uvod u menadžment. Beograd: CID Ekonomski fakultet
Grupa autora (2012) Preduzezništvo i menadžemnt. Beograd: Zavod za udžbenike
Honig, B., Karlsson, T. (2004) Institutional forces and the written business plan. Journal of Management, 30(1): 29-48
Jonsson, P., Kjellsdotter, L., Rudberg, M. (2007) Applying advanced planning systems for supply chain planning: three case studies. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37(10): 816-834
Majstorović, A., Andrejić, M. (2008) Modern management in the defense system. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 13, br. 47-48, str. 19-26
Mirčevski, M., Jovanović, D., Mijatović, R. (2011) Glavni pravci razvoja menadžmenta. Oditor, 2: 32-42
Stankov, B., Roganović, M., Marjanski-Lazić, S. (2015) Investors' perspective and needs in the process of developing a business plan. Škola biznisa, vol. , br. 2, str. 80-96
Šulová, D. (2009) Methods of planning and scheduling in enterprise information systems and their application in a production process management. Zlín, Czech Republic: Tomas Bata University in Zlín
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1701102C
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.