Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 94  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2019, vol. 58, br. 3, str. 80-84
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/11/2019
doi: 10.5633/amm.2019.0311
Creative Commons License 4.0
Metastatski tumori parotidne žlezde - desetogodišnja retrospektivna studija
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet

e-adresa: cosa72@yahoo.com

Sažetak

Maligni tumori parotidne žlezde se mogu razviti kao primarni tumori ili nastati metastaziranjem malignih neoplazmi u limfne noduse parotidne regije. Prema poreklu primarne lezije, metastatski tumori parotidne žlezde se dele na one koji nastaju od tumora lokalizovanih supraklavikularno i infraklavikularno. Supraklavikularni tumori dominiraju kao uzročnici metastaza u parotidnoj žlezdi, a patohistološki je najčešći planocelularni karcinom kože glave i vrata, zatim melanom, karcinom Merkelovih ćelija, dok infraklavikularno najčešće metastazira adenokarcinom pluća. U radu je analizirano 420 bolesnika koji su lečeni od tumora parotidne žlezde u Službi za maksilofacijalnu hirurgiju Klinike za stomatologiju u Nišu u periodu od 2007. godine do 2017. godine. Kod 121 bolesnika je potvrđen maligni karakter bolesti, a za potrebe studije je analizirano njih 21, kod kojih je postavljena dijagnoza metastatske maligne bolesti. Najveći broj bolesnika je lečen radikalnom parotidektomijom, a nakon toga i zračnom terapijom. Kod svih bolesnika je rađena disekcija vrata, ali se obim disekcije razlikovao u zavisnosti od kliničke slike. Kod samo četiri bolesnika nije dokazano postojanje metastatske bolesti u limfnim nodusima. Vreme preživljavanja se kreće u opsegu od 8 meseci do 138 meseci.

Ključne reči

tumori parotidne žlezde; metastaze; terapija

Reference

Batsakis, J.G., Bautina, E. (1990) Metastases to major salivary glands. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 99(6): 501-503
Bron, L.P., Traynor, S.J., McNeil, E.B., o'Brien Christopher, J. (2003) Primary and metastatic cancer of the parotid: Comparison of clinical behavior in 232 cases. Laryngoscope, 113(6): 1070-1075
Franzen, A.M., Günzel, T., Lieder, A. (2016) Parotid gland metastases of distant primary tumours: A diagnostic challenge. Auris Nasus Larynx, 43(2): 187-191
Jackson, G.L., Ballantyne, A.J. (1981) Role of parotidectomy for skin cancer of the head and neck. American Journal of Surgery, 142(4): 464-469
Künzel, J., Agaimy, A., Krause, S.W., Vieth, M., Alexiou, C. (2013) Isolated late metastasis from testicular seminoma presenting as a parotid gland mass: Case report and review of the literature. Current Oncology, 20(4): e354-e358
Li, L., Friedrich, R.E., Schmelzle, R., Donath, K. (2001) Metachronous bilateral metastases of renal cell carcinoma to the parotid region. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 59(4): 434-438
Malata, C.M., Camilleri, I.G., McLean, N.R., Piggoat, T.A., Soames, J.V. (1998) Metastatic tumours of the parotid gland. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 36(3): 190-195
Marks, M.W., Ryan, R.F., Litwin, M.S., Sonntag, B.V. (1987) Squamous cell carcinoma of the parotid gland. Plastic and Reconstructive Surgery, 79(4): 550-554
McKean, M.E., Lee, K., McGregor, I.A. (1985) The distribution of lymph nodes in and around the parotid gland: An anatomical study. British Journal of Plastic Surgery, 38(1): 1-5
Nuyens, M., Schüpbach, J., Stauffer, E., Zbären, P. (2006) Metastatic disease to the parotid gland. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 135(6): 844-848
Olsen, K.D., Moore, E.J., Lewis, J.E. (2013) Frozen section pathology for decision making in parotid surgery. JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 139(12): 1275-1278
Piscevic, A., Gavric, M., Sjerobabin, I. (2001) Maksilofacijalna hirurgija. Belgrade: Draganić publisher, 1st ed
Pomar, B.P., Martın, V.C., San, R.C.J., Tapia, R.M., Fernandez, P.M. (2006) Metastasis to the parotid gland. Acta Otorrinolaringol Esp, 57:47-50
Spiro, R.H. (1991) Diagnosis and pitfalls in the treatment of parotid tumors. Seminars in Surgical Oncology, 7(1): 20-24
Thom, J.J., Moore, E.J., Price, D.L., Kasperbauer, J.L., Starkman, S.J., Olsen, K.D. (2014) The role of total parotidectomy for metastatic cutaneous squamous cell carcinoma and malignant melanoma. JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 140(6): 548-554