Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 112  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 67, br. 3, str. 158-185
Doktrina "četvrte instance" i pravo na obrazloženu presudu u praksi Evropskog suda za ljudska prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresagorand@ius.bg.ac.rs, bojan.spaic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Evropski sud za ljudska prava; Doktrina četvrte instance; Pravo na pravično suđenje; Pravo na obrazloženu presudu
Sažetak
Pravo na obrazloženu presudu koje je Evropski sud za ljudska prava stvorio u sopstvenoj praksi, zasnivajući ga na pravu na pravično suđenje, u nekim slučajevima služi strazburškom Sudu da se upusti u instanciono odlučivanje povodom predstavki u vezi s članom 6 Konvencije. To pitanje je i praktično i teorijski relevantno jer taj Sud, u skladu s doktrinom "četvrte instance" po pravilu ne postupa kao instancioni sud. U analizi nekoliko temeljnih slučajeva, autori u članku pokazuju pod kojim uslovima i na koji način se Sud u Strazburu upušta u meritorno rešavanje sporova između građana i država članica. Zaključak je da nije reč o tome da ESLJP, kada utvrđuje da li je došlo do povrede prava na obrazloženu presudu, slučajno ili nesmotreno odstupi od doktrine "četvrte instance" već o tome da je u nizu presuda ESLJP sâmo pravo na obrazloženu presudu formulisao tako da ono po sebi odstupa od te doktrine.
Reference
Anderson, T.E., Schum, D., Twining, W. (2005) Analysis of evidence. Cambridge: Cambridge University Press
Christoffersen, J., Madsen, M.R. (2011) Introduction: The European Court of Human Rights between Law and Politics. u: Jonas Christoffersen, Mikael Rask Madsen [ur.] The European Court of Human Rights between Law and Politics, Oxford: Oxford University Press, 1-13
Condé, V. (2004) A Handbook of International Human Rights Terminology. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 2. ed
Dahlberg, M. (2014) '...It is not its task to act as a court of fourth instance': The case of the European Court of Human Rights. European Journal of Legal Studies, 2, 7: 77-108
Galligan, D.J. (1996) Due process and fair procedures: A study of administrative procedures. Oxford: Clarendon Press
George, L. (2012) The ECHR as a Living Instrument: Its Meaning and Legitimacy. http://ssrn.com/abstract=2021836, last visited July 31, 2019
Pajčić, M., Valković, L. (2012) Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2, 19: 751-794
Roberts, P. (2011) Does Article 6 of the European Convention on Human Rights Require Reasoned Verdicts in Criminal Trials?. Human Rights Law Review, 11(2): 213-235
Spaić, B., Dajović, G. (2016) Pravo na obrazloženu presudu - praksa Evropskog suda za ljudska prava / Right to a Reasoned Trial: Practice of the European Court of Human Rights. Podgorica: Centar za demokratsku tranziciju
Summers, S.J. (2007) Fair Trials: The European Criminal Procedural Tradition and the European Court of Human Rights. Oxford-Portland: Hart Publishing
Trecshel, S. (2005) Human Rights in Criminal Proceedings. Oxford: Oxford University Press
Vitkauskas, D., Dikov, G. (2012) Zaštita prava na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Strasbourg: Vijeće Evrope
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1903166D
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka