Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 6 od 112  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 67, br. 1, str. 113-139
Ustavnopravni temelji Nezavisne Države Hrvatske
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamilos.zdravkovic@ius.bg.ac.rs
Sažetak
Kada je uz pomoć Nemačke i Italije formirana Nezavisna Država Hrvatska (NDH), na čelo te države došao je ustaški pokret koji je dotle delovao mahom u emigraciji. U radu se dokazuje da je, u periodu od 1941. do 1943. godine, NDH posedovala potrebne elemente državnosti: teritoriju, stanovništvo i državnu vlast. Državna vlast je organizovana prema modelu ustaške organizacije, na čelu s poglavnikom, koji je raspolagao svim diktatorskim ovlašćenjima. Iako u NDH, kao ni u nacističkoj Nemačkoj, nikada nije donet ustav, efikasnost delovanja organa te vlasti i potrebna podrška dovoljnog dela stanovništva svedoče da je u NDH ipak postojao ustav u njegovom materijalnom smislu. Osnovi funkcionisanja ustaške države i njen identitet utvrđeni su nekodifikovanim ustavom, koji su činili: Ustav Ustaše - hrvatskog oslobodilačkog pokreta iz 1929, Načela ustaškog pokreta iz 1933, s dopunama iz 1941. godine, kao i određenim zakonima ustavno-pravnog značaja donetim po formiranju NDH.
Reference
Aristotel (1997) Ustav atinski. Beograd: Plato
Bullock, A. (1971) Hitler: A Study in Tyranny. Harmondsworth: Pelican
Colić, M. (1973) Takozvana Nezavisna Država Hrvatska 1941. Beograd: Delta-Pres
Čalić, M. (2013) Istorija Jugoslavije u 20. veku. Beograd: Klio
Dajović, G. (2008) Pravna obaveznost i važenje prava. Beograd: Službeni glasnik
Davinić, M. (2017) Pravno ustrojstvo i delovanje vojnih i policijskih snaga Nezavisne Države Hrvatske. u: Begović B., Mirković Z. [ur.] Pravni poredak Nezavisne Države Hrvatske, Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Galligan, D. (2006) Law in Modern Society. Oxford University Press
Goldstein, I. (2008) Istorija Hrvatske 1918-2008. Zagreb: EPH Liber
Goldstein, I. (2011) Uspon i pad NDH. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Goldstein, I. (2013) Hrvatska povjest. Zagreb: Novi Liber
Hart, H. (2013) Pojam prava. Beograd: Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu
Hori, L., Broscat, M. (1994) Ustaška država Hrvatska. Beograd: DBR International Publishing
Horvat, R. (1942) Hrvatska na mučilištu. Zagreb: Kulturno-historijsko društvo 'Hrvatski rodoljub'
Jonjić, T. (2011) Pitanje državnosti Nezavisne Države Hrvatske. Časopis za savremenu povijest, 3
Jovanović, S. (1922) O državi - osnovi jedne pravne teorije. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Jovičić, M. (1977) Zakon i zakonitost. Beograd: Radnička štampa
Kazimirović, V. (1987) NDH u svetlu nemačkih dokumenata i dnevnika Gleza fon Horstenau 1941-1944. Beograd: Nova knjiga
Kelzen, H. (2002) Čista teorija prava. Beograd: Gutenbergova štamparija
Kiš, D. (1983) Homo poeticus. Zagreb: Globus
Košutić, I. (1997) Rađanje, život i umiranje jedne države - 49 mjeseci NDH. Zagreb: Stručna i poslovna knjiga
Krstić, I., Jovanović, M. (2017) Međunarodnopravni status Nezavisne Države Hrvatske. u: Begović B., Mirković Z. [ur.] Pravni poredak Nezavisne Države Hrvatske, Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Lowenstein, K. (1937) Dictatorship and the German Constitution: 1933-1937. University of Chicago Law Review, 4
Lukić, R. (1987) Teorija države i prava. Beograd: Savremena administracija
Lukić, R., Košutić, B. (2007) Uvod u pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Marinković, T. (2017) Takozvana Nezavisna Država Hrvatska. u: Begović B., Mirković Z. [ur.] Pravni poredak Nezavisne Države Hrvatske, Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Marković, R. (2018) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Matković, H. (2002) Povijest Nezavisne Države Hrvatske. Zagreb, digitalno izdanje; https: //hrcak. Srce. Hr/110863, 31. januar 2019
Matulović, M. (1986) Jezik, pravo i moral - filozofija prava Herberta Harta. Rijeka: Izdavački centar Rijeka
Mirković, Z. (2017) Rasno zakonodavstvo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. u: Begović B., Mirković Z. [ur.] Pravni poredak Nezavisne Države Hrvatske, Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Mitrović, D. (2010) Teorija države i prava. Beograd: Dosije studio
Mitrović, D. (2014) Uvod u pravo. Beograd: Pravni fakultet
Pavelić, A. (2015) Doživljaji - kako sam osnovao Nezavisnu Državu Hrvatsku. Zagreb: Despot Infinitus
Popović, N. (1989) Ideologija fašizma u jeziku ustaške propagande. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Ramet, S. (2009) Tri Jugoslavije - izgradnja države i izazov legitimacije. Zagreb: Golden marketing / Tehnička knjiga
Vasić, R., Jovanović, M., Dajović, G. (2014) Uvod u pravo. Beograd: Pravni fakultet
Visković, N. (2001) Teorija države i prava. Zagreb: Birotehnika CDO
Vuković, I. (2017) Poredak zločina - krivično pravo Nezavisne Države Hrvatske. u: Begović B., Mirković Z. [ur.] Pravni poredak Nezavisne Države Hrvatske, Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1901117Z
objavljen u SCIndeksu: 28.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka