Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2006, br. 41, str. 403-416
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 21/07/2007
Akceleracija rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja Tuzle u periodu od 1980. do 2003. godine (Bosna i Hercegovina)
aUniverzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet, Federacija BiH
bUniverzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Federacija BiH
cGimnazija Meša Selimović, Tuzla, BiH
dUniverzitet u Tuzli, Medicinski fakultet, Federacija BiH
eJZU Dom zdravlja, Tuzla, BiH

Sažetak

Sekularne promjene rasta i razvoja djece posljednjih decenija variraju u različitim populacijama. U nekima se opaža izraziti trend prema većoj tjelesnoj visini i težini uz sve raniju pojavu menrhe. U drugima visina pokazuje trend povećavanja, a u nekima se promjene uopšte ne opažaju. Postoji, dakle relativna nezavisnost sekularnih promjena rasta i razvoja. Cilj rada bio je procijeniti opažaju li se na području Tuzle u posljednje dvije decenije sekularne promjene u rastu adolescenata. Ispitivano je 6 antropometrijskih parametara i to: tjelesna visina, tjelesna masa, srednji obim grudi, dužina ruke, dužina noge i sjedišna visina. Podaci su komparirani odgovarajućim rezultatima istraživanja iz 1980. i 1996. godine koje je provedeno na uzorku približno iste populacije. Provedena analiza prikupljenih podataka primarno počiva na naučnoj elaboraciji registriranog stanja iz 2003.godine u proučavanom dijelu šire populacije, nakon jednog neprirodnog i ekstremno nepovoljnog perioda u procesu rasta i razvoja ogromne većine njihovih pripadnika. Naime, svi ispitanici su rođeni u periodu od 1985. do 1992. godine, pa su bar jedan period intenzivnog rasta u dužinu proveli u ratno (1992-1995 godina) i postratno vrijeme. Unatoč tome što su nepovoljni (ratni) životni uvjeti negativno djelovali na ontogenezu ispitanika, utvrđeno je da se rast i razvoj muške djece i omladine na proučavanom području odvija skladno, te da se nalazi u granicama prosječnih evropskih standarda. Utvrđeni sekularni trend za tjelesnu visinu je 2,31 cm/dekadno, za tjelesnu masu 3,42 kg/dekadno, a za srednji obim grudi iznosi 1,72 cm/dekadno.

Ključne reči

sekularne promjene rasta; rast i razvoj dječaka; tjelesna visina; tjelesna masa

Reference

Berberović, Lj., Hadžiselimović, R. (1982) Medicinska antropologija. Sarajevo: Svjetlost
Bielicki, T., Waliszko, H. (1991) Urbanization-dependent gradients in stature among Polish conscripts in 1976 and 1986. American Journal of Human Biology, 3, 419-424
Hadžihalilović, J., Hadžiselimović, R., Mešalić, S., Hamidović, H., Hadžiavdić, V., Adrović, A. (2002) Neki pokazatelji rasta i razvoja dječaka s područja općine Tuzla. Med. Arh, 56 (3), 135-142
Hadžiselimović, R. (1988) Uvod u teoriju antropogeneze. Sarajevo: Svjetlost
Hadžiselimović, R., Lelo, S. (1998) Bioantropološki praktikum. Sarajevo: Prirodno-matematički fakultet
Hauspie, R.C., Vercauteren, M., Susanne, C. (1997) Secular changes in growth and maturation: On update. Acta Pediatr Suppl, 423, 20-7
Hauspie, R.C., Vercauteren, M., Susanne, C. (1996) Secular changes in growth. Horm Res, 45 (Suppl 2), 8-17
Hiernaux, J. (1975) Equality and inequality of races?. Zagreb: Školska knjiga
Hisafumi, M., Koshi, S., Shigetaka, S., Mitsunori, M. (1999) Bone maturation the secular trend in growth. Horm Res, 52, str. 125-130
Nikolić-Dovat, V. (1978) Somatski rast i razvoj djeteta. Novi Sad: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta
Novaković, M. (1980) Rast i pubertetski razvoj muške omladine s područja Tuzle. Tuzla: Medicinski fakultet, magistarska teza
Sanna, E., Floris, G., Cosseddu, G.G. (1993) Secular trend in Sardinian conscripts drafted from 1979-1983 to 1983-1986. Antropologisher Anzeiger, 51, 225-232
Strel, J., Kovač, M., Jurak, G., Brdnarik, J., Leskošek, B. (2001) Comparison of physical development of school children between 1990 and 2000 on the basis of the data obtained from the sports educational chart. Anthropological Notebooks, VII, No 1, 11-32
Štefančić, M., Arko, U., Brodar, V., Dovečar, F., Juričić, M., Macarol-Hiti, M., Leben-Seljak, P., Tomazo, R. (1996) Ocena telesne rasti in razvoja otrok in mladine v Ljubljani. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Letnik 32, Supl. 1
Tanner, J.M. (1962) Growth at adolescence. Springfield, IL: Charles C. Thomas
van Wieringen, J.C. (1986) Secular growth changes. u: Falkner F., Tanner J.M. [ur.] Human growth, New York: Plenum Press, (3), 2nd Edn, str. 307-312
van Wieringen, J.C. (1979) Secular growth changes: An analysis of developments in the Netherlands (1850-1978). Coll. Antropol, 3, 35-47
Weber, G., Seidler, H., Wilfing, H., Hauser, G. (1995) Secular changes in height in Austria: An effect of population stratification?. Annals of Human Biology, 22 (4), 277-288