Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2004, br. 39, str. 205-211
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Antropometrijske karakteristike srednjoškolki u Somboru
ZC 'Dr R. Simonović', Sombor

Sažetak

Antropometrijsko ispitivanje omladine omogućava objektivno sagledavanje telesnih karakteristika ove populacije i daje uvida u njihovu promenljivost. Cilj rada je bio da se utvrde visina tela, telesna masa, srednji obim grudi širina ramena, širina karlice i dužina noge, kao i njihova promenljivost kod učenica srednje medicinske škole u Somboru. Ukupno je ispitano 578 učenica od 15 do 18 godina. Utvrđeno je da se visina tela kretala od 165,57 cm (15 god) do 166,06 cm (18 god). Maksimalna vrednost mase tela je u 16-toj godini (59,08 kg). Varijabilnost ove mere je visoka u svim starosnim grupama a najveća vrednost je u 18-toj godini. Prosečne vrednosti širine ramena širine karlice kontinuirano rastu sa uzrastom. Takode vrednost dužine noge ima tendenciju porasta sa uzrastom i u 18-toj godini iznosi 95,62 cm. Srednji obim grudnog koša je zadovoljavajući i u 18-toj godini iznosi 82,02 cm. Između starosnih grupa postoji statistički značajna razlika za obeležja dužina noge, širina ramena i širina karlice. Analizom koeficijenta diskriminacije između grupa, najveći doprinos diskriminaciji daje širina karlice, a najmanji obim grudi. Srednjoškolke u Somboru su visokog rasta i vitkog stasa.

Ključne reči

Reference

Božić-Krstić, V. (1986) Telesni rast i razvoj učenika od 7 do 18 godine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 71, str. 131-144
Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T., Savić, M. (2000) Visina i težina tela školske dece u Novom Sadu. u: Somborski medicinski dani, (XVI), zbornik radova i rezimea, Sombor
Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T., Savić, M. (2001) Rast i razvoj učenika u Novom Sadu. u: Drugi i Treći simpozijum sa međunarodnim učešćem: Efekti različitih modela nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, str. 215-220
Gavrilović, Ž., Božić-Krstić, V. (1974) Neke antropološke karakteristike srednjoškolske omladine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 46, str. 161-172
Malešević, S., Katanić, D., Gavanski, G. (2000) Trend kretanja visine školske dece. u: Somborski medicinski dani, (XVI), zbornik radova i rezimea, Sombor
Pašanku, T. (1985) Antropometrijsko-ginekološke karakteristike i razvoj karlice žena u Pelagoniji. Novi Sad: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Pavlović, M. (1999) Ishranjenost dece u Severnobačkom okrugu. Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja
Ulić, D., Ulić, N., Ulić, V. (1998) Uporedni parametri visine i mase tela ispitanica razvojnog doba Jugoslavije i Gvineje Bisao. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 34, str. 111-116