Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2004, br. 39, str. 213-218
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Korelaciona analiza antropometrijskih karakteristika kod adolescenata u Somboru
aZC 'Dr R. Simonović', Sombor
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za anatomiju

Sažetak

Adolescencija je prelazna faza od deteta ka odraslom čoveku i karakteriše se intenzivnim promenama. Cilj rada je bio da se utvrde visina tela, telesna masa, srednji obim grudi, širina ramena, širina karlice i dužina noge i da se utvrdi njihova međusobna povezanost kod adolescenata u Somboru. Ukupno je ispitano 709 učenika srednje medicinske škole, od toga 578 ženskog pola i 131 muškog pola. Naši rezultati su pokazali da između pojedinih osobina morfološkog statusa postoji statistički značajna i visoka povezanost. Vrednosti koeficijenata korelacije su najveće između visine tela i dužine noge i kod muškog pola iznosi 0,854, a kod ženskog pola iznosi 0,823. Takode je visoka vrednost koeficijenta korelacije između mase tela i obima grudi kao i između mase tela i širine ramena, odnosno mase tela i širine karlice. Između širine ramena i širine karlice koeficijent iznosi 0,509 kod dečaka, a 0,472 kod devojčica. Prostor antropometrijskih karakteristika može se grupisati u dve celine. Prvu celinu čine karakteristike visine tela i dužine noge. Drugu celinu antropometrijskih karakteristika čine obeležja: masa tela obim gradi, širina ramena i širina karlice.

Ključne reči

Reference

*** Harrison's plus. Harrison's CD-ROM, 14th Ed
Božić-Krstić, V., Savić, M., Rakić, R., Pavlica, T. (2000) Praktikum iz biologije za studente medicine i stomatologije. Novi Sad: Medicinski fakultet
Božić-Krstić, V. (1984) O telesnim obimima omladine u postpubertetskom periodu. Zbornik radova PMF, Novi Sad, ser. biol., 14, str. 33-41
Gavrilović, Ž., Božić-Krstić, V. (1974) Neke antropološke karakteristike srednjoškolske omladine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 46, str. 161-172
Harrison, G.A., Tanner, J.M., Pilbeam, B.P.T. (1988) Human biology: An introduction to human evolution, variation, growth, and adaptability. Oxford, itd: Oxford University Press
Jevtić, Z., Božić-Krstić, V. (2003) Ispitivanje uhranjenosti. u: Kristiforović-Ilić M. [ur.] Higijena sa medicinskom ekologijom, Novi Sad: Ortomedics
Jovović, V. (1999) Tjelesni deformiteti adolescenata. Nikšić: Filozofski fakultet - Odsijek za fizičku kulturu
Knussmann, R. (1988) Antropologie, Wesen und Methoden der Antropologie. Frankfurt a/M, itd: Gustav Fischer Verlag, Band I