Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
1995, br. 31, str. 39-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Položaj dijametra kolena u strukturi ostalih morfoloških karakteristika u žena
aInstitut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
cInstitut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

Zbog neuobičajenog ponašanja dijametra kolena kada je, zajedno sa ostalim Antropometrijskim varijablama, ova varijabla analizirana različitim faktorskim, taksonomskim ili kanoničkim postupcima, izvršena je regresijska analiza dijametra kolena u prostoru morfoloških karakteristika definisanih ovim antropometrijskim varijablama: visina, horizontalni obim glave vertikalni obim glave, transverzalni dijametar glave, dijametar ručnog zgloba, biakromijalni i bikristalni dijametar, dužina ruke, dužina noge dužina stopala, širina stopala, obimi grudi supramamilarno i submamilarno obimi trbuha, kukova, nadlaktice, podlaktice, natkolenice i potkolenice bideltoidni raspon, i kožni nabori na obrazu, bradi, nadlaktici, skapuli pazuhu, grudima, trbuhu, boku, pateli, poplitei i potkolenici i masa tela. Podaci su prikupljeni na uzorku od 308 zdravih žena, starih od 19-27 godina. Gotovo sve antropometrijske varijable imale su značajne korelacije sa dijametrom kolena, a posebno masa tela, obimi podkolenice i nadkolenice i oba obima grudnog koša. Daleko najviši parcijalni doprinos regresijskom faktoru koji je imao multiplu korelaciju od čak 0.84 sa dijamterom kolena imala je masa tela. Značajni pozitivni parcijalni doprinos tom faktoru imali su još obim podkolenice, transverzalni dijametar glave, dijametar ručnog zgloba, bikristalni raspon, nabor na grudima i nabor na boku, dok su se kao značajni negativni supresori ponašali obim trbuha, biakromijalni raspon i nabor na obrazu. Zaključeno je da se koleno u žena ponaša kao indikator ukupnog telesnog rasta i razvoja. Ovi rezultati pripisani su reprezentativnosti epikondila femura, kao najmasivnijih distalnih delova kostiju, za sva ostala tkiva mezodermalnog porekia, i reakciji kolena, kao najopterećenijeg zgloba, na povećanje ukupne telesne mase u toku rasta i razvoja.

Ključne reči

Reference

Anderson, T.W. (1984) An introduction to multivariate statistical analysis. New York, itd: Wiley
Bala, G. (1977) Struktura antropometrijskih dimenzija kod osoba ženskog pola. Kineziologija, Zagreb, vol. 7, br. 1-2, str. 13-22
Cooley, W.W., Lohnes, P.R. (1971) Multivariate data analysis. New York, itd: Wiley
Gredelj, M. (1978) Uticaj osakaćenih distribucija na latentnu strukturu morfoloških karakteristika. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 15, str. 195-204
Hofman, E., Hošek, A.V. (1985) Prilog poznavanju latentne strukture morfoloških karakteristika mladih žena. Kineziologija, Zagreb, vol. 17, br. 2, str. 101-107
Hošek, A.V., Momirović, K., Stojanović, M., Lužar, V. (1979) The influence of measurement errors on the structure of latent anthropometric dimensions. Coll Antropol, vol. 3, br. 2, str. 195-207
Hošek, A.V. (1980) The determination of morphological types by a set of polar taxonomic dimensions. Coll Antropol, vol. 4, (dodatak), str. 45-58
Hošek, A.V., Stojanović, M., Momirović, K., Gredelj, M., Vukosavljević, R. (1980) Faktorska struktura antropometrijskih varijabli nakon parcijalizacije socioloških karakteristika. Kineziologija, Zagreb, vol. 10, vanr. br. 5, str. 21-25
Hošek, A.V., Mišigoj, M., Pejić, R. (1985) Analiza latentnih morfoloških karakteristika žena pod komponentnim modelom. u: Antropološke karakteristike žena-vojnika, Beograd: Vojnomedicinska akademija / VMA
Momirović, K., i dr. (1969) Faktorska struktura nekih antropometrijskih varijabli. Zagreb: Institut za kineziologiju
Momirović, K. (1970) Komparativna analiza latentnih antropometrijskih dimenzija muškaraca i žena. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 7, str. 193-217
Momirović, K., Stojanović, M., Hošek, A.V., Zakrajšek, E. (1977) Kanonički odnosi transverzalnih dimenzija skeleta i mjera potkožnog masnog tkiva. Kineziologija, Zagreb, vol. 7, br. 1-2, str. 23-27
Momirović, K., Metikoš, D., Ivković, Z., Prot, F. (1985) Analiza latentnih morfoloških karakteristika žena pod kanoničkim faktorskim modelom. u: Antropološke karakteristike žena-vojnika, Beograd: Vojnomedicinska akademija / VMA
Seber, G.A.F. (1977) Linear regression analysis. New York, itd: Wiley
Stojanović, M., Momirović, K., Vukosavljević, R., Solarić, S. (1975) Struktura antropometrijskih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 193-205
Stojanović, M., Vukosavljević, R., Hošek, A.V., Momirović, K. (1975) Image analiza strukture antropometrijskih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 207-228
Stojanović, M., Momirović, K., Hošek, A.V., Zakrajšek, E. (1978) Komparativna analiza morfoloških taksona određenih na temelju skeletalnih mjera i morfoloških taksona određenih na temelju mjera mekih tkiva. Kineziologija, Zagreb, vol. 8, br. 1-2, str. 89-94
Szirovicza, L., Momirović, K., Hošek, A.V., Gredelj, M. (1980) Latentne morfološke dimenzije određene na temelju faktorskog i taksonomskog modela u standardiziranom image prostoru. Kineziologija, Zagreb, vol. 10, br. 3, str. 15-20
Vukosavljević, R., Grginčević, M., Momirović, K., Stojanović, M. (1977) Kanoničke relacije skeletalnih dimenzija i mjera potkožnog masnog tkiva. Kineziologija, Zagreb, vol. 7, br. 1-2, str. 7-12
Weiner, J.S., McLourie, J.A., ur. (1969) Human biology: A guide to field methods: International biological programme. Oxford, UK, itd: Blackwell Scientific Publications