Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:27

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, br. 12, str. 4-12
Ekonomske politike u razvoju ekonomske nauke
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bHidroelektrana, Trebinje, Republika Srpska, BiH
cUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresasvetlana.ignjatijevic@gmail.com
Ključne reči: ekonomska politika; ekonomska nauka; neoliberalizam; kenzijanizam
Sažetak
Ekonomska politika predstavlja sistem međusobno povezanih ekonomskih procesa putem koji se nastoji uspešno upravljati tržištem. Sistem ekonomskih procesa mora biti fleksibilan kako bi se prilagođavao promenama na tržištu usled kriza i drugih poremećaja. Da bi ekonomska politika mogla da funkcioniše ekonomija mora biti tržišno orijentisana kako bi se moglo empirijski pristupiti odnosu među učesnicima na tom tržištu. Prošlost u razvoju ekonomske nauke predstavlja vrlo bitan segment u njenom razvoju, jer se na osnovu nje razume sadašnjost razvoja ekonomske nauke, a određuju smernice za daljni razvoj ekonomske nauke u budućnosti. Iz tog se može izvući i složenost ekonomske nauke, imajući u vidu da je tokom prošlosti u njenom razvoju dolazilo do mnogobrojnih promena ekonomskih politika u različitim vremenskim periodima kada je svetsko tržište pratio i određeni društveno-ekonomski razvoj. Ta složenost se posebno ispoljava kod ekonomskih politika koje su zagovarale aktivnosti države u razvoju ekonomije s jedne strane i ekonomskih politika koje su zagovarale potpuno liberalno tržište bez bilo čijih delovanja s druge strane. Tadašnje ekonomske politike su pobijale i negirale ideje i zagovaranja drugih ekonomskih politika sve do pojave Hicks- Samuelsonove teze.
Reference
Fair, R.C. (1979) An Analysis of the Accuracy of Four Macroeconometric Models. Journal of Political Economy, 87(4): 701-718
Golić, B. (2002) Principi ekonomije. Sarajevo: Pravni fakultet
Grgić, R. (2010) Menadžment javnih finansija. Panevropski univeryitet Apeiron
Marković, D.Ž., Iiić, B.B., Komazec, S., Ristić, Ž.L., Radovanović, D.D. (2011) Globalna ekonomija i geofinansije. Beograd: EtnoStil
Mcculloch, H.J. (1982) Money and inflation: A monetarist approach. N. York: Academic press
Peston, M.H. (1980) Whatever happend to macroeconomies?. Manchester: Manchester University press
Snowdon, B., Vane, H. (2005) Modern macrocenomics. Edvarda Elgar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1512004K
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.

Povezani članci