Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 14, br. 2, str. 89-98
Institucionalni i politički faktori fiskalne konsolidacije
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresajoka@one.ekof.bg.ac.rs
Projekat:
Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije (MPNTR - 179065)

Sažetak
Finansijska kriza u nekoliko zemalja Evrope pretvorila se u otvorenu krizu suverenih dugova. Postojeći trendovi tereta javnih dugova percapita mogli bi se promeniti, ali ne uz primarni oslonac na ekonomski rast jer su izgledi za rast u bližoj budućnosti loši. Najbolji pristup za rešavanje krize nije kroz rast, već preko ozbiljnih i, bez sumnje, bolnih procesa fiskalne konsolidacije sa kojima bi se smanjili državni deficiti i akumuliranje dugova. Posle kratkog razmatranja novije fiskalne i dugovne pozicije u šest zemalja Jugoistočne Evrope (JIE), sa posebnim naglaskom na Srbiju, u radu se analizira koji institucionalni i politički faktori mogu dati kredibilitet konsolidacionim naporima i podupreti obavezu prema finansijskoj održivosti.
Reference
*** (2011) Economic and fiscal programmes of potential candidate countries: EU commission assessment. 81, 3-27, Occasional Papers
Acocella, N. (2005) Počela ekonomske politike vrijednosti i tehnike. Zagreb: Mate
Alesina, A., Ardagna, S. (1998) Tales of fiscal adjustments. Economic Policy Journal, October; 48-53
Besley, T., Case, A. (2003) Political institutions and policy choices: Evidence from US. Journal of Economic Literature, 41(1), 7-73
Calmfors, L., Lewis, W. (2011) What Should Fiscal Councils Do?. Oxford Discussion Papers, (37): 3-37
Cottarelli, C. (2010) Strategies for fiscal consolidation in the post crisis world. IMF Working Papers, 10-43; 693
Cullis, J., Jones, P. (1998) Public finance and public choice. Oxford: Oxford University Press
Debrun, X., et al. (2008) Tied to the Mast?, National Fiscal Rules in the EU. Economic Policy Journal, : 18-24
Debrun, X., et al. (2009) Independent Fiscal Agencies. Journal of Economic Survey, 23(1): 48-56
Fabrizio, S., Ashoka, M. (2006) Can budget institutions counteract political indiscipline?. International Monetary Fund Journal Economic Policy, Oct
Hagemann, R. (2010) Improving fiscal performance through fiscal councils. OECD Economics Department Working Papers, 15-25; 829
Hardwick, P., Khan, B., Langmead, J. (1999) An introduction to modern economics. London: Longman
International Monetary Fund (2009) Fiscal rules: Anchoring expectations for sustainable public finances. u: International Monetary Fund Staff Paper SM/09/274
Kopits, G., Symansky, S. (1998) Fiscal policy rules. IMF, Occasional Paper 162
Lavigne, R. (2011) The political and institutional determinants of fiscal adjustment: Entering and exiting fiscal distress. European Journal of Political Economy, 27(1): 17-35
Molnar, M. (2012) Fiscal consolidation: Part 5. What factors determine the success of consolidation efforts?. OECD Economics Department Working Papers, 18-25; 936
Mueller, D.C. (2008) Javni izvor III. Zagreb: Masmedija
Myles, G.D. (2002) Public economics. Cambridge: Cambridge University Press
Wyplosz, Ch. (2011) Fiscal discipline: Rules rather than institutions. National Institute Economic Review, August; 3-11
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1202089J
objavljen u SCIndeksu: 03.09.2012.

Povezani članci

Ekonomski vidici (2012)
Kredibilna fiskalna konsolidacija
Joksimović Ljubinka

Strani pravni život (2011)
Uloga fiskalnih pravila
Babin Mihajlo, i dr.

Vojno delo (2018)
Političke, ekonomske i društvene determinante fiskalnog deficita
Avramović Dragan

prikaži sve [12]