Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 11, br. 2, str. 620-644
Pravo na mirno uživanje imovine i zaštitna mera oduzimanje gotovog novca u praksi Ustavnog suda Srbije - izvesna neizvesnost
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad + Ustavni sud Republike Srbije, Beograd

e-adresatkorhecz@tippnet.rs
Ključne reči: pravo na uživanje imovine; zaštitna mera oduzimanja gotovog novca; princip srazmernosti; Ustavni sud Republike Srbije; Evropska unija; Evropski sud za ljudska prava
Sažetak
Jedan vid mešanja države u pravo na imovinu predstavlja oduzimanje gotovog novca koji nije prijavljen na državnoj granici, uz izricanje novčane kazne u prekršajnom postupku. Sankcionisanje prometa neprijavljenog gotovog novca preko granice Evropske unije u državama članicama Unije nije jednoobrazno uređeno, ali postoji tendencija ujednačavanja kontrole prometa gotovog novca i sankcija za povredu pravila. U praksi Evropskog suda za ljudska prava uočavaju se dovoljno precizni kriterijumi za razlikovanje dozvoljenog od nedozvoljenog zadiranja države u pravo na uživanje imovine u slučaju sankcionisanja neprijavljenog prometa gotovog novca preko državnih granica. U Republici Srbiji, fizička lica se često obraćaju Ustavnom sudu tražeći zaštitu ljudskih prava zbog primene zaštitne mere oduzimanja gotovog novca u slučaju takozvanih deviznih prekršaja. Cilj ovog rada je da kritički analizira praksu Ustavnog suda u rešavanju takvih predmeta i ukaže na njenu neujednačenost i nedoslednost. Pored toga, posebno će se istaći da Ustavni sud nedovoljno precizno i nedosledno primenjuje relevantnu praksu Evropskog suda za ljudska prava, iako se u svojim odlukama na nju redovno poziva.
Reference
*** (2005) Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing. Official Journal of the European Union L, 25.11, 309/15, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005
*** (2005) Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community. Official Journal of the European Union, 25.11
*** (2018) Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005. Official Journal of the European Union, 12.11
*** (2007-2018) 2007. évi XLVIII. törvény a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (Zakon broj 48 o izvršenju Uredbe broj. menjan i dopunjen Zakonom broj 31 iz 2012. godine, Zakonom broj 125 iz 2016. godine, Zakonom broj 50 iz 2017. godine, Zakonom broj 77 iz 2017. godine, Zakonom broj 184 iz 2017. godine, Zakonom broj 82
*** (2006-2009) Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva. Sl. glasnik RS, br. 67/06, 52/08 i 18/09
*** (2006-2018) Zakon o deviznom poslovanju. Sl. glasnik RS, br. 62/06, 31/11, 93/12, 119/12, 139/14 i 30/18
*** (2013-2019) Zakon o prekršajima. Sl. glasnik RS, br. 65/13, 13/16, 98/16 - odluka US, 91/2019
*** (2003-2013) Zakon o deviznom poslovanju. Narodne novine RH, br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 133/09, 153/09, 145/10 i 76/13
*** (2017) Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Službeni glasnik RS, broj 113, od 17. decembra
Bowles, R., Faure, M., Garoupa, N. (2005) Forfeiture of illegal gain: An economic perspective. Oxford Journal of Legal Studies, 25(2): 275-295
Dimitrijević, V., et al. (2007) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
European Commission (2010) Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community pursuant t. Brussels
European Commission (2016) Commission staff working document impact assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005. Brussels
European Commission (2016) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005. Brussels
Kochan, D.J. (1998) Reforming property forfeiture laws to protect citizens' rights: Why and how to curtail abuses of laws that permit private property seizures. Midland: Mackinac Center for Public Policy
Lok, Dž. (1978) Dve rasprave o vladi. Beograd: Mladost, knjiga I-II
Marinković, T. (2019) Analiza uticaja odluka Evropskog suda za ljudska prava na rad Ustavnog suda Srbije. u: Beljanski S, Pajvančić M, Valić-Nedeljković D. [ur.] Odnos Ustavnog suda i sudske vlasti - stanje i perspektive, Beograd: CEPRIS
Nastić, M. (2019) Uticaj prakse Evropskog suda za ljudska prava na odlučivanje Ustavnog suda Srbije u postupku po ustavnoj žalbi. u: Šarčević E, Simović D. [ur.] Ustavna žalba u pravnom sistemu Srbije, Sarajevo: Fondacija Centar za javno pravo (CJP)
Plavšić, N. (2019) Primena prakse Evropskog suda za ljudska prava od strane Ustavnog suda u postupcima po ustavnim žalbama. u: Šarčević E, Simović D. [ur.] Ustavna žalba u pravnom sistemu Srbije, Sarajevo: Fondacija Centar za javno pravo (CJP)
Savet Evrope Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa izmenama predviđenim Protokolom 11 sa protokolima 1, 4, 6, 7, 12 i 13. (prevod na srpski jezik)
Šurlan, T. (2019) Primena međunarodnog prava u postupcima po ustavnoj žalbi Ustavnog suda Republike Srbije. u: Šarčević E, Simović D. [ur.] Ustavna žalba u pravnom sistemu Srbije, Sarajevo: Fondacija Centar za javno pravo (CJP)
Vukajlović, M. (2019) Odnos prekršaja iz Zakona o sprečavanju pranja novca i Zakona o deviznom poslovanju. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-28803
primljen: 10.10.2020.
prihvaćen: 25.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0