Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 1, str. 187-199
Od kompromisa do principa - preispitivanje koncepta supsidijarnosti i njegove uloge u reformi Evropskog suda za ljudska prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaa.todorovic.kikinda@gmail.com
Sažetak
Svrha ovog članka je da preispita tradicionalno poimanje supsidijarnosti u domenu evropskog režima zaštite ljudskih prava u kojem se supsidijarnost posmatra kao deo političkog kompromisa usmerenog na očuvanje suvereniteta država potpisnica konvencije i afirmaciju pluralizma, tako što će autor nastojati da ukaže na to da je koncept supsidijarnosti u praksi Evropskog suda za ljudska prava i kroz reformu kontrolnog mehanizma prešao dug put od političkog kompromisa do jednog od osnovnih principa na kojima se temelji kontrolni mehanizam konvencije. Štaviše, autor će pokušati da objasni da koncept supsidijarnosti sadrži ne samo uzlaznu (negativnu) komponentu već i silaznu (pozitivnu) komponentu, istovremeno ispitujući valjanost argumentacije koja tvrdi suprotno.
Reference
Caroza, P. (1997) Supsidiarity as a structural principle of international human rights law. American Journal of International Law, Washington DC, 97
Greer, S. (2003) Constitutionalizing Adjudication under the European Convention on Human Rights. Oxford Journal of Legal Studies, 23(3): 405-433
Morawa, A. (2012) The European Court of Human Rights rejection of petitions where the aplicant has not suffered a significant disadvantage. Journal of transnational legal issues, Luzern, 1
Wildhaber, L. (2009) Pilot Judgments in Cases of Structural or Systemic Problems on the National Level. Berlin, Heidelberg: Springer Nature, str. 69-75
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1701187T
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka