Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:28

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 153-160
Statističko izveštavanje budžetskih korisnika
Vojska Srbije, Centralna logistička baza, 2.SPC, Niš

e-adresaaleksandar.pet03@gmail.com
Projekat:
Ovaj članak je proistekao iz istraživačkog rada u okviru projekta: Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015. godine, koji se finansira sredstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekat se vodi pod evidencionim brojem VA-DH5/17-19

Ključne reči: statističko izveštavanje; međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor (MRS-JS); nacionalni računi; budzetski korisnici
Sažetak
Direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava su dužni da u toku poslovne godine izveštavaju o utrošku odobrenih novčanih sredstava za realizaciju svojih aktivnosti. Zakonskim i podzakonskim propisima definisan je način dostavljanja podataka o izvršenju budzeta. Osim pomenutih propisa, korisnici budzeta su duzni da prilikom izrade i objavljivanja finansijskih izveštaja uvažavaju odredbe Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (MRS-JS). Na osnovu podataka koje dostave svi budzetski korisnici kreira se jedinstveni ''Kompleksni godišnji izveštaj za korisnike budzetskih sredstava''. Ovaj izveštaj predstavlja polaznu informaciju o budzetskim korisnicima za kreiranje statističkih izveštaja na nivou države i statističke pokazatelje poslovanja državnog sektora u ukupnim makroekonomskim računima i najznačajnijim makroekonomskim agregatima za Republiku Srbiju.
Reference
*** (2010/2016) Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor. Službeni glasnik RS, 49 i 63
*** (2003/2016) Uredba o budžetskom računovodstvu. Službeni glasnik RS, br. 125 i 12
*** (2015) Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova. Sl. glasnik RS, br. 18
*** (2009/2017) Zakon o budžetskom sistemu. Sl. glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017
*** (2009) Zakon o zvaničnoj statistici. Službeni glasnik RS, broj 104
Eurostat (2013) European System of Accounts - ESA 2010. Luxembourg: Publication Office of the European Union
IMF (2014) Government Finance Statistics Manual 2014. Washington, D. C: International Monetary Fund
International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) Presentation of Budget Information in Financial Statements. https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ipsas-24-presenta.pdf (preuzeto dana 10.04.2018. godine)
International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) Disclosure of Financial Information about the General Government Sector. ttps://www.ifac.org/system/files/publications/files/ipsas-22-disclosu.pdf (preuzeto dana 10.04.2018. godine)
International Public Sector Accounting Standard, International Federation of Accountants (2018) Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting. https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Exposure-Draft-61-Marked-up-IPSAS-2.pdf (preuzeto dana 10.04.2018. godine)
Republički zavod za statistiku (2017) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801153P
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci

Ekon: teor praks (2020)
Ekonomske implikacije razvoja softverske industrije u Srbiji
Rastovac Dragan, i dr.

Megatrend revija (2011)
Indeks industrijske proizvodnje - prva serija srpske ekonomske statistike
Radović-Stojanović Jelena, i dr.

Ekonomika (2011)
(Ne)zaposlenost u uslovima globalne ekonomske krize u Srbiji
Mitrović Ljubomir, i dr.

prikaži sve [10]