Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 6 od 15  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2015, br. 50, str. 79-87
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/02/2016
doi: 10.5937/gads1550079L
Uticaj fizičke aktivnosti na držanje tijela djece školskog uzrasta
aZZFMR 'Dr Miroslav Zotović' Banja Luka, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
cUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresa: dijana.lastro@yahoo.com

Sažetak

Pravilno držanje tijela je pokazatelj dobrog zdravlja, pravilnog rasta i razvoja, zbog čega je važno da učenje držanja tijela počne od najranijeg uzrasta primjenom različitih oblika fizičke aktivnosti. Cilj istraživanja je ispitati uticaj aspekata fizičke aktivnosti na komponente držanja tijela djece školskog uzrasta. Istraživanje je obuhvatilo 120 ispitanika uzrasta od 10 do 16 godina grupisanih u tri grupe, u kojima je statifikovan jednak broj dječaka i djevojčica. Prvu grupu čini 40 djece koja se aktivno bave sportom. Drugu grupu čini 40 djece koja se aktivno ne bave sportom, a treću grupu 40 djece koja imaju deformitet kičmenog stuba. Za potrebe istraživanja koristili smo: test za procjenu stepena fizičke aktivnosti i test za ocjenu držanja tijela. Primjenom multiple regresione analize utvrdili smo da postoji uticaj različitih prediktora na zavisne varijable za sva tri kategorički definisana uzorka. Najjača pozitivna veza ustanovljena je kod prvog kategorički definisanog uzorka između prediktora vježbe zagrijavanja na treningu i položaj držanja nogu, i visina veze iznosi β = 0,43. Najjača negativna veza ustanovljena je, takođe, kod prvog kategorički definisanog uzorka između prediktora vrijeme provedeno za kompjuterom i položaj držanja nogu, i visina veze iznosi β =- 0,35. Ustanovljeno je da postoji razlika u stepenu fizičke aktivnosti (F=95,687 i p= 0,01) i razlika u držanju tijela (F=10,93 i p=0,01) između tri kategorički definisana uzorka. Rezultati ukazuju na neophodnost promocije raznih oblika fizičke aktivnosti djece školskog uzrasta u cilju njihovog pravilnog rasta i razvoja.

Ključne reči

Reference

Babjak, J. (1984) Vježbe oblikovanja kao sredstvo sprečavanja nastanka lošeg držanja tijela. Aktuelno u praksi, Novi Sad, br. 1
Bala, G. (2006) Fizička aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Bjeković, G., Tanović, I., Pelemiš, M. (2011) Korektivna gimnastika sa kineziterapijom. Istočno Sarajevo: Fakultet za fizičko vaspitanje i sport
Bogdanović-Ćurić, J., Ivanišević, D. (2012) Motivacija i zadovoljstvo učenika u rekreativnom bavljenju sportom. Sportski logos, 19: 44-50; 10
Đokić, Z. (2014) Procena fizičke aktivnosti učenika uzrasta 11 godina. TIMS. Acta, vol. 8, br. 1, str. 61-69
Đokić, Z., Stojanović, M. (2010) Morfološke karakteristike i posturalni status dece od 9 do 12 godina na području Sremske Mitrovice. Opšta medicina, vol. 16, br. 1-2, str. 41-49
Gajević, A. (2009) Fizička razvijenost i fizičke sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta. Beograd: Republički zavod za sport
Grujić, N. (1999) Sport i zdravlje. Novi Sad: Medicinski fakultet
Jandrić, S. (2012) Skolioze, kifoze i lordoze. Laktaši: Grafomark
Jandrić, S. (2010) Differences between boys and girls in terms of physical activity. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 8, br. 1, str. 1-7
Jovović, V. (2008) Korektivna gimnastika sa kineziterapijom. Nikšić: Filozofski fakultet
Medojević, S., Jakšić, D. (2007) Razlike u posturalnim poremećajima između devojčica i dečaka od 7-15 godina na teritoriji Vojvodine. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 49-55
Opavsky, P. (1998) Uvod u biomehaniku sporta. Beograd
Tubić, T., Đorđić, V. (2009) Televizija i kompjuterske igrice - razbibriga ili stil života?. Norma, vol. 14, br. 1, str. 29-38