Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 17, br. 1, str. 59-67
Asocijacija Panico-Ambrosietum artemisiifoliae ass. nova
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac
Ključne reči: životne forme; florni elementi; Mačva; ass. Panico-Ambrosietum artemisiifoliae
Sažetak
Asocijacija Panico-Ambrosietum artemisiifoliae je nova korovska zajednica u okopavinama čije se sastojne razvijaju u kukuruzu, suncokretu i soji. Pripada svezi Polygono-Chenopodion Koch 1926 em Sissingh. 1946, redu Chenopodietalia albi Tx., Lohm.et Prsg.1950, klasi Stellarietae mediae Tx., Lohm. et Preg. 1950. Njene sastojine se razvijaju u jugozapadnom delu Mačve, uglavnom pored reke Drine na zemljištima tipa pseudoglej, gajnjača, aluvijalni nanos i černozem. U floristički sastav asocijacije ulazi 105 vrsta, od kojih se 66 (62,85%) nalazi u više od jednog snimka. Karakteristične vrste asocijacije su Panicum crus-galli i Ambrosia artemisiifolia, koje se javljaju sa vrlo visokim vrednostima brojnosti, pokrovnosti i socijalnosti. Biološki spektar korova pokazuje da je ova asocijacija terofitskog karaktera (49,52%) i sa velikim učešćem geofita (30,46%). Hemikriptofite su prisutne sa 17,41%, a fanerofite sa 0,95%. Osnovne fitogeografske karakteristike asocijacije Panico-Ambrosietum artemisiifoliae je prisustvo flornih elemenata širokog rasprostranjenja (76,08%) (cirkumpolarna grupa flornih elemenata 7,54%, kosmopolitska 14,28%, evroazijska 43,79% i adventivna 10,47%). Grupa flornih elemenata užeg rasprostranjenja je prisutna sa 22,83%. Među njima najzastupljeniji je srednjeevropski florni element sa 14,28%.
Reference
Ajder, S. (1992) The influence of some herbicides on phytocoenological changes of the corn crop weed community. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, Beograd / Review of research work at the Faculty of Agriculture Belgrade, vol. 37 (1), 37-47
Braun-Blanquet, J. (1964) Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Berlin, itd: Springer Verlag
Cincović, T., Kojić, M., Parabućski, S., Čanak, M. (1968) O korovskoj vegetaciji voćnjaka u Srbiji - okolini Subotice i Beograda. Savremena poljoprivreda, 10
Gajić, M.R. (1980) Pregled vrsta flore SR Srbije sa biljnogeografskim oznakama. Glasnik Šumarskog fakulteta, ser. A, br. 54, 111-141
Jelesijević, D., Milošević, D., Vuksanović, S. (1975) Prilog proučavanju dinamike korovske vegetacije u plodosmeni pšenica-kukuruz-pšenica na gajnjači u opodzoljavanju u Mačvi. u: Zbornik Jugoslovenskog savetovanja o borbi protiv korova, Novi Sad, str. 42-51
Jelesijević, D., Milošević, D., Vuksanović, S., Jevtović, T. (1977) Prilog proučavanju dinamike korovske vegetacije u plodosmeni kukuruz-pšenica-kukuruz na gajnjači u opodzoljavanju u Mačvi. Fragmenta herbologica Jugoslavica, III, 68-76
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1970-1980) Flora SR Srbije. Beograd: SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, I-X
Kojić, M. (1961) O korovskoj vegetaciji strnih žita u nekim planinskim krajevima zapadne Srbije. Arhiv za poljoprivredne nauke, 46:1-10
Kojić, M. (1975) Pregled korovske vegetacije okopavina i strnih žita Jugoslavije. u: Jugoslovensko savetovanje o borbi protiv korova (11), Novi Sad, zb. Rad, str. 5-32
Kojić, M. (1988) Korovska vegetacija Mačve. u: Zbornik radova Trećeg kongresa o korovima, Ohrid
Kojić, M., Ajder, S. (1989) Korovska vegetacija kukuruza u srednjem toku reke Drine. Fragmenta herbologica Jugoslavica, Zagreb, 18(2), 131-143
Landolt, E. (1977) Ökologische zeigerwerte zur schweizer flora. Zurich: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg Techn. Hochschule, Stifung Rübel, 64, 1-207
Milošević, D., Jelesijević, D., Jevtović, T. (1970) Prilog proučavanju korovske vegetacije kukuruza u Mačvi. Arhiv za poljoprivredne nauke, 82
Stepić, R. (1984) Korovska vegetacija strnih žita u severozapadnoj Srbiji. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Šilc, U., Vrbničanin, S., Božić, D., Čarni, A., Dajić-Stevanović, Z. (2008) Weed vegetation in South-Eastern Europe: Diversity at its origin and differentiation. Phytocoenologia, 38, in press
Šinžar, B., Dejović, R. (1975) Prilog poznavanju korovske vegetacije kukuruza istočnog Srema. u: 11. Jugoslovensko savetovanje o borbi protiv korova, Zbornik radova, Novi Sad, Jugoslavija, str. 55-64
Ujvarosi, M. (1952) Die Unkrautarten des ungarischen Ackerböden und ihre Lebens-formanalyse. Acta agronomica Acad. Scient. Hungaricae, 2, 2-4
Vrbničanin, S. (1997) Korovska flora strnih žita Kraljevačkog područja. Acta herbologica, 6(2): 5-30
Vrbničanin, S., Šinžar, B. (2003) Elementi herbologije - sa praktikumom. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Vrbničanin, S., Kojić, M., Karadžić, B. (1998) New weed association determined in southwestern Serbia. Acta herbologica, 7 (1-2), 63-79
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2008.