Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 17, br. 1, str. 105-108
Biljnogeografska analiza flore zaslanjenih pašnjaka severnog dela vojvođanskog Banata
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20135: Razvoj proizvoda i metoda zaštite od štetnih agenasa u cilju održive upotrebe pesticida i zaštite životne sredine

Ključne reči: zaslanjeni pašnjaci; florni elementi; severni Banat
Sažetak
Višegodišnjim istraživanjima u flori zaslanjenih pašnjaka vojvođanskog Banata konstantovano je 830 taksona. Od njih je, u flori zaslanjenih pašnjaka severnog dela vojvođanskog Banata, konstantovan 401 takson. Od 401 konstantovanog taksona u flori zaslanjenih pašnjaka severnog dela vojvođanskog Banata za biljnogeografsku analizu u obzir je uzet 361 takson (347 vrsta, 13 podvrsta i zbog specifičnog značaja varijetet Aster tripolium var. pannonicus (Jacq.)). Pri biljnogeografskoj analizi izdvojene su grupe široko rasprostranjenih biljaka (kosmopolitskih, cirkumpolarnih, evroazijskih, evropskih i adventivnih) i grupe uže rasprostranjenih biljaka (panonskih, pontskih, kontinentalnih, mediteranskih, atlantsko-mediteranskih, srednjoevropskih, balkanskih i dacijskih).
Reference
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1970-1980) Flora SR Srbije. Beograd: SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, I-X
Knežević, A., Stojanović, S., Boža, P., Lazić, D., Nikolić, Lj. (2005) Floristic composition and vegetation cover of saline sites in the northern part of Banat region in the Vojvodina province. u: International Symposium Interdisciplinary Regional Research Hungary - Serbia and Montenegro, Segedin, EEP, Proceedings (VIII)
Knežević, A.S. (1994) Monografija flore vaskularnih biljaka na slatinama u regionu Banata, Jugoslavija. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za prirodne nauke
Nejgebauer, V.K., Živković, B.M., Tanasijević, Đ., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine R 1:50000. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Soo, R. (1964-1980) A magyar flora es vegetaciö rendszertani-növenyföldrajzi kezikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó, I-VII
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964-1980) Flora Europaea. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, vol. 1-5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2008.