Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 14, br. 2, str. 51-56
Ekološke karakteristike korovske flore u voćnjacima Gornje Slatine
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: weed flora; ecological characteristics; orchards; Gornja Slatina
Sažetak
Istraživanja su vršena na području Gornje Slatine poznatog banjskog lječilišta u blizini Banjaluke. Istraživane su u toku dvije godine ekološke karakteristike korovskih biljaka u različitim zasadima voćnjaka. Ekološke karakteristike su utvrđene na osnovu životnih formi i flornih elemenata. U navedenim voćnjacima konstatovano je 65 korovskih vrsta sa velikim učešćem elemenata šumskih zajednica koje su prethodile voćarskim agrofitocenozama. Broj životnih formi je pet: hemikriptofite, hamefite, terofite, faneofite i geofite od kojih su najznačajnije hemikriptofite (65.08%). Raznovrsnost biljnih vrsta u voćnjacima Gornje Slatine ogleda se u učešću borealnih, evroazijskih, subatlanskih, submediteranskih, adventivnih mediteranskih, atlanskih i umjereno kontinentalnih flornih elemenata. Najznačajnije mjesto zauzimaju borealni i evroazijski florni elementi (36.50%; 36,50%). Na osnovu analize ekoloških karakteristika može se konstatovati da su voćnjaci na području Gornje Slatine duži period sa niskim nivom agrotehničkih mjera, što je dovelo do nekih odstupanja u odnosu na slične zajednice (visok procenat hemikriptofita, elementi šumskih zajednica).
Reference
Domac, R. (1967) Ekskursijska flora Hrvatske i susjednih područja. Zagreb: Institut za botaniku
Hegi, G. (1906-1931) Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Munchen-Wien: Carl Hanser Verlag
Javorka, S., Csapody, V. (1979) Ikonographie der Flora des südöstlichen Mitteleuropa. Frankfurt a/M, itd: Gustav Fischer Verlag
Kojić, M., Pejčinović, D. (1982) Korovska flora i vegetacija Kosova. Priština: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva SAPK
Milosavljević, M. (1980) Klima Bosne i Hercegovine. Sarajevo: PMF, Doktorska disertacija
Oberdorfer, E. (1962) Pflanzensoziologische Exkursionsflora von Süddeutschland und die angrenzenden Gebiete. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer
Popović, V. (2002) Slatinski kraj u prošlosti. Srpsko prosvjetno i kulturno. Prosvjeta Laktši
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Acta herbologica (2000)
Arctio-Artemisietum vulgaris ruderalna zajednica na području Banja Luke
Šumatić Nada

Acta herbologica (2008)
Adventivna flora područja Banja Luke
Topalić-Trivunović Ljiljana, i dr.

Acta herbologica (2008)
Flora pored puteva i željezničke pruge u Banjoj Luci
Topalić-Trivunović Ljiljana, i dr.

prikaži sve [26]