Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 7 od 38  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2015, vol. 61, br. 3, str. 99-110
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/ekonomika1503099D


Savremeni razmeštaj i razvoj hotelske industrije u svetu
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bInternational business school Botevgrad, Bulgaria

e-adresa: dejan.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs + ekngeo@gmail.com, marko.jankovic@nisparking.rs

Sažetak

Globalne promene u privredi i društvu, započete poslednjih decenija XX veka, uticale su i na izmene poslovanja u hotelijerstvu. Ove promene su u izvesnom smislu izrazitije nego u drugim privrednim granama. Kao osnovna turistička delatnost, hotelijerstvo najbolje prikazuje sve aktuelne promene u turizmu. Permanentni rast svetske turističke privrede neposredno utiče i na ubrzani razvoj i disperziju hotelske industrije. Povećana tražnja za hotelskim uslugama i opšti privredni razvoj, uticali su na izmene u hotelskom poslovanju i stvaranju hotelskih lanaca, na globalnom nivou. Ovi hotelski lanci poseduju veliki procenat ukupnih hotelskih kapaciteta, raspolažu velikom finansijskom moći, a jedna od njihovih osnovnih vrednosti ogleda se i u činjenici da uključivanjem manjih hotela u svoje sisteme, uključuju i čitav niz pratećih preduzeća, čime unapređuju privredu na lokalnom nivou.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Developments and challenges in the hospitality and tourism sector. u: Global Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector, Geneva: International Labour Organization, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_166938.pdf, 19. 02. 2015
*** (2013) Global hospitality insights: Top thoughts for 2014. EYGM Limited, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Global_hospitality_insights_2014/$FILE/EY-Global-hospitality-insights-2014.pdf, 21.02.2015
*** (2011) Indian hotel industry survey 2010-2011. Federation of Hotel & Restaurant Associations of India, http://www.hvs.com/Content/3216.pdf, 14.02.2015
*** (2014) Tourism highlights 2014 edition. UNWTO, http://www.e-unwto.org/>doi/pdf/10.18111/9789284416226, 18.02.2015
Bardi, J.A. (2011) Hotel front office management. The Pennsylvania State University, 5th edition
Čačić, K. (2010) Poslovanje hotelskih preduzeća. Beograd: Univerzitet Singidunum
Čačić, K.T. (1998) Poslovanje preduzeća u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Goh, M.F., Gan, C.W., Kim, D. (2013) China's hospitality industry: Rooms for growth. A. T. Kearney, www.atkearney.com/transportation/ideas-insights/featured-article/-/asset_publisher/4rTTGHNzeaaK/content/chinas-hospitality-industry-rooms-for-growth/10192, 12.02.2015
Mastura, J., Siti, A.M., Siti, Z.S. (2010) Entrepreneurial characteristics of small and medium hotel owner-managers. World Applied Sciences Journal, 10, Special Issue of Tourism & Hospitality, IDOSI Publications, (54-62), http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.390.5697&rep=rep1&type=pdf, 19. 02. 2015
Mašić, S. (2013) Korporativni hotelski lanci na savremenom hotelijerskom tržištu. u: Hotelska kuća 2013, IX Međunarodni naučno-stručni simpozijum, Zlatibor, Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije, 94-102
Radosavljević, G. (2008) Hotelski lanci u procesu globalizacije. Ekonomski horizonti, 10, br. 1-2, (33-43)
Svorcan, N. (2008) Globalni lanci hotelske industrije. Beograd: Visoka hotelijerska škola strukovnih studija
Šušić, V., Đorđević, D.Ž. (2011) Uloga ICT-a u unapređenju poslovanja turističkih agencija. Ekonomske teme, br. 4: 681-694
Xiao, Q., O’Neill, J.W., Wang, H. (2008) International hotel development: A study of potential franchisees in China. International Journal of Hospitality Management, 27(3): 325-336