Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 1, br. 1, str. 119-138
O kvalitetu novijih građanskopravnih propisa u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: Sistemska usaglašenost; građansko pravo; građanskopravni propisi
Sažetak
U radu se analizira sistemska usaglašenost pojedinih odredaba novijih građanskopravnih propisa u Srbiji sa načelima građanskog prava, pogotovo u onim delovima građanskog prava koji nisu uređeni jedinstvenom kodifikacijom, konkretno u stvarnom pravu. Cilj analize jeste utvrđivanje sistemske usklađenosti različitih propisa kojima je uređena jedna grana građanskog prava, primenom prevashodno egzegetičkog metoda. Izvršena analiza nekoliko odredaba pokazuje znatan stepen njihove neusaglašenosti sa nekim od temeljnih načela u građanskom, najvećma stvarnom pravu, uz zaključak da takvo stanje propisa nužno vodi i problemima u praktičnoj primeni prava. Kao trajno rešenje predviđa se kodifikacija stvarnog prava u jedinstvenom propisu, a u međuvremenu formiranje tela koje bi imalo zadatak da u zakonodavnom postupku utvrđuje postojanje sistemske usaglašenosti zakonskih nacrta s celinom sistema građanskog prava.
Reference
*** Nacrt novog zakona o izvršenju i obezbeđenju. Link ka tekstu ovog nacrta dostupan je na http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/zakon-o-izvrsenju.html (pristup 8. aprila 2010)
*** (1978-1999) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ + Službeni list SR, br. 29/1978 - 1181, 35/1985 - 1129, 45/1989 - 1195, 57/1989 - 1438, br. 31/1993 - 681, 22/1999 - 2, 44/1999 - 17
*** (2004) Zakon o izvršnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 124 - 33
*** (1980-1996) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ, br. 6/1980 - 189, 36/1990 - 1197, br. 29/1996 - 41
*** (2007) Ka novom stvarnom pravu Srbije - nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima. Beograd: GTZ
*** (2009) Zakon o planiranju i izgradnji iz 2009. godine. Službeni glasnik RS, br. 72 - 105, ispravka u 81/09-76
*** (2003-2006) Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Službeni glasnik RS, br. 57/03 - 1, 61/05 - 70 i 64/06 - 12 (ispravka)
*** (2005) Zakon o hipoteci. Službeni glasnik RS, br. 115 - 10
*** (2009) Zakon o državnom premeru i katastru. Službeni glasnik RS, br. 72 - 139
*** (1998/2009) Zakon o prometu nepokretnosti. Službeni glasnik RS, br. 42 - 973 i 111 - 51
Borovac, J. (2009) Dvostruki promet nekretnina i sticanje svojine. Pravni život, br. 11, str. 1031. i dalje
Burn, E.H., Cartwright, J. (2006) Chesire and Burn's Modern Law of Real Property. Oxford: Oxford University Press, 17th ed., str. 720. i dalje
Josipović, T. (2001) Zemljišnoknjižno pravo. Zagreb: Informator, tr. 126. i dalje
Komisija Vlade Republike Srbije za izradu Građanskog zakonika (2007) Rad na izradi Građanskog zakonika Republike Srbije - izveštaj Komisije sa otvorenim pitanjima. Beograd, Dec
Košutić, B.P. (2002) Uvod u velike pravne sisteme današnjice. Službeni list SRJ, Beograd, str. 19-28
Mackenzie, J., Phillips, M. (2004) Textbook on Land Law. Oxford: Oxford University Press, 10th ed., str. 434. i dalje
Smith, R.J. (2006) Property Law. London: Longman, 5th ed., str. 551. i dalje
Stanković, O., Orlić, M. (1993) Stvarno pravo. Službeni list SRJ, Beograd, str. 258
Stojanović, D. (1998) Stvarno pravo. Kragujevac, 9. izdanje, str. 232
Vodinelić, V. (2005) Kodifikovanje stvarnog prava u Srbiji. u: Promene stvarnog prava u Srbiji, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 11. i dalje
Zweigert, K., Kötz, H. (1998) An Introduction to Comparative Law. Oxford: Oxford University Press, 3 ed., translated by Tony Weir, str. 63. i dalje
Živković, M. (2009) Novo hipotekarno pravo u Republici Srbiji. u: Stvarnopravna uređenja tranzicijskih zemalja - stanje i perspektive, Zagreb, str. 389. i dalje
Živković, M. (2009) Akcesornost založnih prava na nepokretnosti. Beograd, doktorska disertacija, str. 156. i dalje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap1001119Q
objavljen u SCIndeksu: 04.04.2020.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Uvođenje ugovora o nasleđivanju u srpsko pravo
Đurđević Dejan

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Pravni položaj prethodnog naslednika
Đurđević Dejan B.

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Mixture of legal identities: Case of the Dutch (1838) and the Serbian Civil Code (1844)
Avramović Sima

prikaži sve [20]