Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Hipotiroidna Grejvsova oftalmopatija - prikaz slučaja
Klinički centar Srbije, Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma, Beograd

e-adresajaciric@eunet.yu
Sažetak
Hipotiroidna Grejvsova oftalmopatija (GO) je retko stanje, prisutno u oko 3% svih slučajeva ofalmopatije. Tiroidna stimulišuća antitela mogu se detektovati u većini eutiroidnih i hipotiroidnih GO. Objašnjenje za nepovećanu tiroidnu funkciju je najverovatnije smanjenje sposobnosti tkiva da odgovori na stimulaciju. Prikazujemo pacijenta starog 57 godina koji se javio u bolnicu zbog znakova i simptoma tipičnih za hipotireozu. Pošto je TSH bio 77 IU/ml, FT4 6.8 pmol/l i TPO antitela 4828 IU/ml započeto je lečenje sa tiroksinom 100 mcg/dan. Tri meseca kasnije je bio eutiroidan, ali se razvila GO sa blagom proptozom, umerenim edemom kapaka, konjuktivalnom hiperemijom i hemozom, smanjenjem oštrine vida na 0.7, diplopijom i sekundarnim glaukomom. Nije imao palpabilnu strumu, a ultrazvučni pregled je ukazao na malu (V 5 cm3), difuzno hipoehogenu štitastu žlezdu. Kompjuterizovana tomografija (CT) orbita potvrdila je izrazito uvećanje svih ekstraokularnih mišića (9-15 mm). TSH receptorska antitela su bila 65 U/l. Pacijent je lečen sa dve doze 0.5 g i.v. metilprednizolona tokom tri dana, zatim interpulsno pronizonom 40 mg/dan sa redukcijom doze na 10 mg/ dan tokom četiri nedelje. Lečenje je trajalo šest ciklusa. Nije bilo značajnih neželjenih efekata tokom lečenja. Uočeno je brzo poboljšanje oštrine vida, intraokularnog pritiska i znakova zapaljenja, ali su se dvoslike održavale. Kontrolni CT orbita pokazao je značajno smanjenje svih pravih mišića (2-10 mm). Nivo TSH receptorska antitela je bio 10 U/l, a TPO antitela 8603 IU/l. Pacijent je razvio kataraktu na levom oku i odbio dalje hirurško lečenje jer više nije imao dvoslika. Zaključak: Hipotiroidna Grejvsova bolest oslikava delikatan odnos između destruktivnih promena u tiroidnoj žlezdi i autoimunskih mehanizama prisutnih u tiroidnim bolestima.
Reference
Ando, T., Latif, R., Davies, T.F. (2005) Thyrotropin receptor antibodies: New insights into their actions and clinical relevance. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 19(1): 33-52
Bartalena, L., Pinchera, A., Marcocci, C. (2000) Management of Graves' ophthalmopathy: Reality and perspectives. Endocr Rev, 21(2): 168-99
Dickinson, A.J., Perros, P. (2001) Controversies in the clinical evaluation of active thyroid-associated orbitopathy: Use of a detailed protocol with comparative photographs for objective assessment. Clin Endocrinol (Oxf), 55(3): 283-303
Gleeson, H., Kelly, W., Toft, A., Dickinson, J., Kendall-Taylor, P., Fleck, B., Perros, P. (1999) Severe thyroid eye disease associated with primary hypothyroidism and thyroid-associated dermopathy. Thyroid, 9(11): 1115-8
Grzesiuk, W., Szydlarska, D., Pragacz, A., Bar-Andziak, E. (2008) Thyroid-associated orbitopathy in patients with Hashimoto's thyroiditis: A case report. Pol Arch Med Wewn, 118, str. 318-321
Kasagi, K., Hidaka, A., Nakamura, H., Takeuchi, R., Misaki, T., Iida, Y., Konishi, J. (1993) Thyrotropin receptor antibodies in hypothyroid Graves' disease. J Clin Endocrinol Metab, 76(2): 504-8
Khoo, D.H., Eng, P.H., Ho, S.C., Tai, E.S., Morgenthaler, N.G., Seah, L.L., Fong, K.S., Chee, S.P., Choo, C.T., Aw, S.E. (2000) Graves' ophthalmopathy in the absence of elevated free thyroxine and triiodothyronine levels: Prevalence, natural history, and thyrotropin receptor antibody levels. Thyroid, 10(12): 1093-100
Morgenthaler, N.G., Ho, S.C., Minich, W.B. (2006) Stimulating and blocking thyroid-stimulating hormone (TSH) receptor autoantibodies from patients with graves' disease and autoimmune hypothyroidism have very similar concentration, tsh receptor affinity, and binding sites. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 92(3): 1058
Nakai, M., Okada, Y., Tanikawa, T., Kanda, K., Morita, E., Tanaka, Y. (2003) A case of Hypothyroid Graves' disease with extremely high titers of TSAb. J UOEH, 25(3): 333-9
Sato, K., Okamura, K., Yoshinari, M., Ikenoue, H., Kuroda, T., Torisu, M., Fujishima, M. (1990) Goitrous hypothyroidism with blocking or stimulating thyrotropin binding inhibitor immunoglobulins. J Clin Endocrinol Metab, 71(4): 855-60
Takasu, N., Yamada, T., Sato, A., Nakagawa, M., Komiya, I., Nagasawa, Y., Asawa, T. (1990) Graves' disease following hypothyroidism due to Hashimoto's disease: Studies of eight cases. Clin Endocrinol (Oxf), 33(6): 687-98
Takasu, N., Komiya, I., Asawa, T., Nagasawa, Y., Yamada, T. (1990) Test for recovery from hypothyroidism during thyroxine therapy in Hashimoto's thyroiditis. Lancet, 336(8723): 1084-6
Tamagno, G., de Carlo, E., Betterle, C., Murialdo, G. (2004) Graves' ophthalmopathy and atrophic thyroiditis: A case report. J Endocrinol Invest, 27(2): 163-6
Wiesli, P., Knierim, M., Knierim, C., Schmid, C. (2000) Hypothyroidism and endocrine orbitopathy. Schweiz Rundsch Med Prax, 89(40): 1612-5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 14.01.2009.

Povezani članci

Timočki medicinski glasnik (2004)
Klinički značaj TSH receptorskih autoantitela
Aleksić Aleksandar, i dr.

Med gl Ins štit Zlatibor (2005)
Klinička evaluacija Grejvsove oftalmopatije
Ćirić Jasmina, i dr.

Medicinski pregled (2010)
Primena ultrazvuka u dijagnostici i praćenju endokrine orbitopatije
Cekić Sonja, i dr.

prikaži sve [7]