Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Razmeštaj industrije kao instrument regionalnog razvoja
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: industrija; razmeštaj industrije; regionalni razvoj; regionalne razlike
Sažetak
Razmeštaj industrije kao instrument za obezbećenje racionalnog i efikasnog razvoja industrije predstavlja jedno od kljuĉnih podruĉja interesovanja ekonomske teorije, a isto tako, i savremene ekonomske politike mnogih zemalja. Razlog je taj što razmeštaj industrije determiniše stepen uspešnosti njenog razvoja, a s obzirom na njen znaĉaj i na njeno mesto u strukturi privrede, i stepen uspešnosti privrednog i sveukupnog razvoja. Razmeštaj industrije u velikoj meri utiĉe kako na horizontalni tako i na regionalni aspekt privrednog razvoja. Imajući navedeno u vidu, predmet istraživanja u ovom radu su teorijskometodološka pitanja razmeštaja industrije, sa ciljem da se ukaže na uticaj, odnosno na ulogu razmeštaja industrije u regionalnom razvoju.
Reference
Aranđelović, Z., Gligorijević, Ž. (2008) Nacionalna ekonomija. Niš: Petroggraf
Aranđelović, Z., Gligorijević, Ž. (2014) Regionalna ekonomija. Niš
Čobeljić, N. (1978) Privreda Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija - Institut za ekonomska istraživanja, knjiga druga
Devetaković, S.R. (1973) Neki rezultati regionalnog razvoja Jugoslavije. Ekonomski anali, br. 40, str. 49, Beograd: Ekonomski fakultet
Gligorijević, Ž. (2019) Ekonomika industrije. Niš: SVEN
Gligorijević, Ž. (2014) Ekonomska trilogija. Niš: SVEN
Gligorijević, Ž. (2018) Ogledi o regionalnom razvoju. Niš
Gligorijević, Ž., Ćorović, E. (2019) Strukturne promene i novi model privrednog rasta Republike Srbije. Niš: Ekonomski fakultet
Gligorijević, Ž., Bošković, G., Mitrović, B. (2008) Regionalni razvoj i konkurentnost industrije. Ekonomika preduzeća, vol. 56, br. 3-4, str. 111-123
Gudić, M. (1987) Savremeni trendovi u politikama regionalnog razvoja u zemljama OECD. u: Regionalni razvoj industrije SR Srbije, Beograd: Institut za ekonomiku industrije
Korać, S. (1981) Konflikti razvojnih ciljeva u samoupravnom društvu. Beograd: Rad
Manasijević, A. (2018) Demografski tokovi kao posledica regionalnih dispariteta u Republici Srbiji. u: Regionalni razvoj i demografski tokovi, Niš: Ekonomski fakultet
Mihailović, K. (1970) Nerazvijena područja Jugoslavije, aktuelna pitanja. Beograd: Ekonomski institut
Mihailović, K. (1962) Regionalni aspekt privrednog razvoja. u: Problemi regionalnog privrednog razvoja, Beograd: Savez ekonomista Srbije
Mišić, D. (1965) Ekonomika industrije Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Nikolić, M. (1967) Društveno-ekonomski aspekti razvoja sitne industrije u našim uslovima. Beograd: Naučna knjiga
Roux, J.M. (1980) Industrijalizacija i regionalni dispariteti. New York: Planing industrial development
Stojanović, R. (1987) Teorija privrednog razvoja u trećoj tehnološkoj revoluciji. u: Teorija privrednog razvoja u trećoj tehnološkoj revoluciji, Beograd: Savremena administracija
Šuvakov, T. (1987) Regionalna ekonomija. Novi Sad
Uvalić, R. (1972) Nerazvijena područja u razvijenim zapadnim zemljama. u: Nerazvijena područja u razvijenim zapadnim zemljama, Beograd: SANU
Vlaškalić, M., Zeković, V. (1981) Ekonomika Jugoslavije, karakteristike i pravci razvoja privrede i privrednog sistema. Beograd: Privredni pregled
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP1902082G
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2019.
Creative Commons License 4.0