Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:46
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:45

Sadržaj

članak: 2 od 23  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 46, br. 2, str. 140-157
Deset godina ciljanja inflacije u Srbiji
nema

e-adresasabung@gmail.com
Sažetak
Monetarna strategija ciljanja inflacije u Srbiji nezvanično je uvedena septembra 2006. godine. Narodna banka Srbije se susrela sa brojnim izazovima koji su karakteristični za tranzicione zemlje koje primenjuju istu strategiju. Na samom početku inflacionog targetiranja inflacija je svedena na jednocifren broj, što odlikuje i većinu ostalih zemalja. Međutim, volatilnost inflacije je tokom primene strategije izuzetno visoka, uglavnom zbog promena u ceni prerađene i neprerađene hrane. Pored toga, za zemlju sa visokom stepenom evroizacije, kao što je i Srbija, devizni kurs ima veoma važnu ulogu u kretanju inflacije. Kontrolisanje kretanja deviznog kursa kako bi se održala stabilnost inflacije u suprotnosti je sa pretpostavkama inflacionog targetiranja. Ipak, može sa zaključiti da je i pored svih prepreka sa kojima se suočava NBS, inflaciono targetiranje najoptimalniji izbor monetarne strategije.
Reference
*** (2003) Zakon o Narodnoj banci Srbije. Službeni glasnik RS, br. 72
Airaudo, M., Buffie, E., Zanna, L. (2016) Inflation Targeting and Exchange Rate Management In Less Developed Countries. IMF Working Papers, 16(55): 1
Armas, A., Ize, A., Yeyati, E.L. (2006) Financial Dollarization: An Overview. u: Armas, Adrián; Ize, Alain; Yeyati, Eduardo Levy [ur.] Financial Dollarization, London: Springer Nature, str. 1-12
Bernanke, B. (2010) Central bank independence, transparency, and accountability: A speech at the the Institute for Monetary and Economic Studies International Conference. https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20100525a.html
Bungin, S., Reljić, M., Ivković, B. (2015) Estimation of transmission mechanism of monetary policy in Serbia. Industrija, vol. 43, br. 3, str. 143-158
Bungin, S., Filipović, S., Matović, D. (2012) Carry trade as a speculative investment strategy in Serbia. Industrija, vol. 40, br. 4, str. 219-234
Chailloux, A., Ohnsorge, F., Vavra, D. (2010) Euroisation in Serbia. European Bank for Reconstruction and Development, Office of the Chief Economist Working Papers, 120; http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0120.pdf
Milosavljević, B. (2009) Nezavisnost Narodne banke Srbije. Industrija, vol. 37, br. 1, str. 57-74
Mishkin, F.S. (2000) Inflation Targeting in Emerging Market Economies. NBER Working Paper, No. 7618; Retrieved from http://www.nber.org/papers/w7618
Mishkin, F.S., Savastano, M.A. (2002) Monetary Policy Strategies For Emerging Market Countries: Lessons From Latin America. Comparative Economic Studies, 44(2-3): 45-82
Narodna banka Srbije (2006) Memorandum Narodne banke Srbije o principima novog okvira monetarne politike. septembar 2006. godine; https://www.nbs.rs/internet/latinica/30/memorandum_novi_okvir_mon_pol_05092006.pdf
Pourroy, M., Carton, B., Coulibaly, D. (2012) Food Prices and Inflation Targeting in Emerging Economies. CEPII Working Paper, 33; http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2012/wp2012-33.pdf
Šoškić, D. (2015) Inflation impact of food prices: Case of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 1, str. 41-51
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1702140B
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka