Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 22  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 47, br. 3, str. 191-205
Veličina tržišta kao determinanta nacionalne konkurentnosti Republike Srbije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresaljiljana.stankovic@eknfak.ni.ac.rs, ana.popovic@eknfak.ni.ac.rs
Sažetak
Osnovni cilj istraživanja prezentovanog u ovom radu je utvrđivanje uticaja faktora koji se odnose na veličinu tržišta na nacionalnu konkurentnost Republike Srbije. Dodatni ciljevi istraživanja odnose se na utvrđivanje nivoa aktivnosti preduzeća iz Srbije na međunarodnom tržištu i aktivnosti usmerenih na razvoj inovacija. Aktivnosti na međunarodnom tržištu, naročito izvoz, su veoma značajne za povećanje veličine tržišta malih zemalja, kakva je Srbija. Razvoj inovacija je jedan od najboljih načina za ostvarivanje tih aktivnosti. U istraživanju su korišćeni različiti metodi. Za ispitivanje pozicioniranosti Srbije po ukupnoj konkurentnosti i determinantama veličine tržišta, primenjeno je kabinetsko istraživanje. Kao izvori sekundarnih podataka prvenstveno su korišćeni izveštaji Svetskog ekonomskog foruma i drugih referentnih međunarodnih institucija. Uz to je, radi dobijanja odgovora na istraživačka pitanja, sprovedeno terensko istraživanje. Rezultati istraživanja pokazuju da je Srbija veoma loše pozicionirana po konkurentnosti, veličini tržišta, izvoznim aktivnostima i inovativnosti. Detaljnije analize ukazuju na činjenice da menadžeri ne shvataju značaj povezivanja preduzeća sa organizacijama iz inostranstva, nastupa na međunarodnim tržištima, ni inoviranja proizvoda, usluga, poslovnih procesa. Stoga se kao osnovna preporuka nameće neophodnost organizacionog učenja kao osnove za razvoj inovacija, izvoznih aktivnosti i uopšte saradnje sa organizacijama iz inostranstva. To bi posledično dovelo do povećanja veličine tržišta i konkurentnosti nacionalne privrede Srbije.
Reference
*** (2014) The cost of doing nothing: Scorched farms, flooded homes and lower productivity. Economist, The Economist, June 28. http://www.economist.com/news/united-states/21605936-scorched-farms-flooded-homes-and-lower-productivity-cost-doing-nothing (11.02.2016.)
Congress of the United States-Congressional Budget Office C.B.O. (2013) Effects of a carbon tax on the economy and the environment. May, Pub. No. 4532. http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/44223_Carbon_0.pdf (15.02.2016.)
Cvjetićanin, D. (2003) Competitiveness concept and Serbian economy. Economist, Vol. 39, No. 1, p. 88
European Commission (2014) Innovation Union scoreboard 2014. http://www.peprobe.com/wp-content/uploads/2014/09/ius-2014_en.pdf
European Commission (2004) Commission Regulation (EC) No 1450/2004. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:267:0032:0035:EN:PDF, (12.11.2014.)
Eurostat (2015) Community Innovation Survey (CIS). (27.1.2014.) http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community-innovation-survey, (27.1.2014.)
FREN (2016) Konkurenska pozicija Srbije u 2016. godini prema izveštaju Svetskog Ekonomskog foruma. http://www.fren.org.rs/sites/default/files/articles/attachments/KONKURENTNOST%20SRBIJE%20ZA%202015%20%20GODINU.pdf (2.3.2016)
International Bank for Reconstruction and Development (2014) Doing business 2015: Going beyond efficiency. (12th ed.), http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full- Report.pdf, (3.2.2016.)
Krstić, B., Džunić, M. (2012) Innovation as a factor of developing knowledge economy and national competitiveness. u: Krstić B. [ur.] Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, University of Nis-Faculty of Economics, pp. 1-17
Krugman, P.R. (1994) Competitiveness: A dangerous obsession. Foreign Affairs, vol. 73, br. 2, March/April, str. 28-44
Lall, S. (2001) Comparing National Competitive Performance: An Economic Analysis of World Economic Forums Competitiveness Index. Working Paper No. 61, Page 4, http://www.3qeh.ox.ac.uk/RePEc/qeh/qehwps/qehwps61.pdf (16.2. 2016)
Maksimović, L. (2012) Systemic limitations of the competitiveness of Serbia's economy. Ekonomski horizonti, vol. 14, br. 2, str. 99-109
NALED (2014) Međunarodne liste konkurentnosti. http://www.naled-serbia.org/sr/page/142/Medunarodne-liste-konkurentnosti (2.3.20106.)
Schwab, K., ur. (2015) The Global Competitiveness Report 2015-2016. (12. 02. 2016.) 015-2016; http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_
Schwab, K., ur. (2011) The Global Competitiveness Report 2011-2012. (28. 01. 2015.), http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
Schwab, K., ur. (2014) The Global Competitiveness Report 2014-2015. (28. 01. 2015.), http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
Schwab, K., ur. (2013) The Global Competitiveness Report 2013-2014. (28. 01. 2015.), http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014
Schwab, K., ur. (2012) The Global Competitiveness Report 2012-2013. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2102-13.pdf (28.01.2015.)
Schwab, K., ur. (2010) The Global Competitiveness Report 2010-2011. (28. 01. 2015.), http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
Sofianti, T.D., Suryadi, K., Govindaraju, R., Budhi, P. (2009) Customer knowledge management in new product development. u: APIEMS, Proceedings of the scientific conference, Kitakyushu: APIEMS, pp. 1268-1279
Stanković, Lj., Đukić, S., Mladenović, I., Popović, A. (2011) Unapređenje poslovne konkurentnosti preduzeća zasnovano na inovacijama. Ekonomske teme, 49(4): 559-580
Stanković, Lj., Popović, A. (2015) Uslovljenost konkurentnosti nacionalne privrede razvojem marketinga. u: Đurović-Todorović J., Radosavljević M. [ur.] Antikrizne politike i postkrizni procesi - izazovi ekonomske nauke, pp. 179-195
Stanković, Lj., Đukić, S., Popović, A. (2011) Importance of CRM strategy development for increasing competitiveness of Serbian enterprises. u: Proceedings from 19th Annual Conference on Business and Marketing Strategies For CEE, December 1st-3rd, 2011, Vienna, Austria, 461-482
Stanković, L., Đukić, S., Popović, A. (2014) Marketing innovations as source of enterprise's competitive advantage. Marketing, vol. 45, br. 4, str. 271-281
Stanković, L., Novićević, B., Đukić, S. (2012) Designing corporate sustainability performance measurement system. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 9, br. 4, str. 417-427
Turunen, J., Harmsen, R.T., Bayoumi, T. (2011) Euro Area Export Performance and Competitiveness. u: IMF Working Papers, 11(140): 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/markt1603191S
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0