Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 13, br. 2, str. 107-126
Unapređenje zapošljavanja mladih kao faktor razvoja nacionalne ekonomije
aBeogradska poslovna škola, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
Sažetak
Cilj istraživanja je identifikovanje faktora koji utiču na stavove mladih o preduzetništvu i njihovu spremnost za pokretanjem sopstvenog biznisa u funkciji smanjenja nezaposlenosti u Republici Srbiji. Za potrebe istraživanja stavova i mišljenja mladih u vezi sa pokretanjem sopstvenog biznisa kreiran je upitnik kao osnovni instrumenti istraživanja. Istraživanje je obuhvatalo projektovanje upitnika i uzoraka ispitanika. Upitnik je koncipiran sa ciljem da obuhvati pitanja upoznatosti mladih sa konceptom preduzetništva, stepenom informisanosti mladih o mogućnostima koje postoje za pokretanje biznisa, problemima vezanih za pokretanje sopstvenog biznisa kod mladih, kao i ulozi države u podsticanju preduzetništva kod mladih. Rezultati istraživanja pokazuju da menu mladima u najvećoj meri (80.62%) postoji spremnost za pokretanje sopstvenog biznisa. Međutim, veliki problem predstavlja nepostojanje adekvatnog ambijenta za mlade preduzetnike i takav stav ima 80% ispitanika. Kao nedostajući faktori za ambijent su: nedostatak finansijskih sredstava (32.26%), nestabilne politička i privredna situacija (29.75%) i preveliki porezi (20.30%). Najveći broj ispitanika (90.33%) smatra da država treba da ima ključnu ulogu u podsticanju mladih za preduzetnike i to kroz: povoljne kredite, edukaciju i zakone/propise vezane za mlade kao preduzetnike. Na osnovu istraživanja možemo zaključiti da su mladi zainteresovani za pokretanje biznisa, ali da još uvek nisu spremni za preduzimanje preduzetničke inicijative. Razlog leži u činjenici što oni još uvek nemaju poverenja u državu i njene institucije. U radu su izneti i komparirani rezultati tri istraživanja sprovedena 2008., 2009. i 2010. godine u Srbiji menu studentima, gde je tema bila: preduzetništvo i preduzetničko ponašanje mladih.
Reference
*** (2005/2007) Nacionalna strategija za mlade. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55/05, 71/05- ispravka i 107/07
*** (2010) Global employment trends for youth. u: Special issue on the impact of the global economic crisis on youth, ILO, august
*** (2010) Off to a good start?: Jobs for youth. OECD, str. 2
*** (2010) OECD employment outlook 2010-moving beyond the jobs crisis. OECD
Čvorović, G. (2010) Zeleno i pametno. Novosti, Beograd, 03.03.2010
Đorđević, D., Ćoćkalo, D., Bogetić, S. (2010) Preduzetničko ponašanje kod mladih - rezultati istraživanja u Srbiji. Ekonomske teme, Godina izlaženja XLVIII, br. 3, str. 467-479
Đorđević, D., Bogetić, S., Ćoćkalo, D. (2010) Razvoj preduzetničkog ponašanja kod mladih u Republici Srbiji. Megatrend revija, vol. 7, br. 2, str. 63-77
Krstić, G., Arandarenko, M., Nojković, A., Vladisavljević, M. (2010) Položaj ranjivih grupa na tržištu rada Srbije. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, Sektor za inkluzivni razvoj
Mićić, V. (2010) Klasteri - faktor unapredjenja konkurentnosti industrije Srbije. Ekonomski horizonti, 12(2): 57-74
Radović, Z. (2011) Šansa svakom osmom. Večernje Novosti, 13. 04. 2011., str. 4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.