Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 3, str. 96-109
Oblici nadzora nad javnim rashodima
aGradska opština Leskovac, Leskovac
bUniverzitet odbrane, Beograd
cUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresabstankovic85@gmail.com
Sažetak
Kontrola trošenja državnog novca, pogotovo u razvijenim zemljama, predstavlja demokratsku tekovinu zasnovanu na principu da građani putem akreditovanih i nepristrasnih institucija imaju mogućnost da ostvare uvid u sve aspekte trošenja novca poreskih obveznika. U tom smislu, nadzor na trošenjem javnih rashoda predstavlja aktivnost usmerenu na smanjenje troškova funkcionisanja organa države i njenih entiteta. Državni nadzor obuhvata tri segmenata i to: kontrolu, inspekciju i državnu reviziju. Kontrole su svakodnevni kontinuirani nadzor zapošljenih u okviru državne uprave i ima najčešće interni karakter. Inspekcije su naknadne eksterne kontrole državnih organa. Državna revizija ima funkciju ispitivanja javnih rashoda i ocenjuje ekonomičnost, efikasnost i efektivnost državnih-budžetskih institucija. U ovom tekstu, obradili smo najznajčajnije aspekte nadzora nad javnim finansijama kroz:internu kontrolu, državnu internu reviziju, adminstrativnu, računsko-sudsku i parlamentarnu kontrolu. Svi navedeni oblici međusobno se prepliću čineći jedan integrativni sistem nadzora nad javnim finansijama, imajući jasan cilj - smanjenje javnih rashoda i jeftiniju državu.
Reference
*** (2009/2017) Zakon o budžetskom sistemu. Sl. glasnik RS, br. 54/2009, 113/2017
*** (2005-2010) Zakon o državnoj revizorskoj instituciji. Sl. glasnik RS, 101/2005, 54/2007 i 36/2010
Alonso, J.M., Clifton, J., Díaz-Fuentes, D. (2017) The impact of government outsourcing on public spending: Evidence from European Union countries. Journal of Policy Modeling, 39(2): 333-348
Asatryan, Z., Heinemann, F., Pitlik, H. (2017) Reforming the public administration: The role of crisis and the power of bureaucracy. European Journal of Political Economy, 48: 128-143
Buso, M., Marty, F., Tran, P.T. (2017) Public-private partnerships from budget constraints: Looking for debt hiding?. International Journal of Industrial Organization, 51: 56-84
Combes, J., Minea, A., Sow, M. (2017) Is fiscal policy always counter- (pro-) cyclical? The role of public debt and fiscal rules. Economic Modelling, 65: 138-146
Damnjanović, R.M., Tomašević, M.M., Mihajlović, M.B. (2016) Mogućnosti upotrebe metodologije lean six sigma u programskom budžetiranju sistema odbrane. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 306-313
Hassel, A. (2015) Public Policy. u: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier BV, str. 569-575
Ivaniš, M. (2012) Značaj interne kontrole u reviziji finansijskih izveštaja. SRRS, 'Revizor'
Jain, R. (2017) Public sector enterprise disinvestment in India: Efficiency gains in a political context. Journal of Asian Economics, 53: 18-36
Jovanović, M., Đurović-Todorović, J. (2003) Finansijska teorija i politika. Niš: Ekonomski fakultet
Meyer, R.E., Leixnering, S. (2015) Public Sector Organizations. u: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier BV, str. 597-602
Mihajlović, M., Imamović, N., Dragović, N. (2017) Uloga i značaj antimonopolske politike u savremenim uslovima poslovanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 2, str. 87-99
Milojević, I. (2010) Računovodstvo. Beograd: Centar za ekonomska i finansijska istraživanja
Miljković, A. (2006) Finansijska kontrola i revizija. Novi Sad: Privredna akademija
Newberry, S. (2015) Public sector reforms and sovereign debt management: Capital market development as strategy?. Critical Perspectives on Accounting, 27: 101-117
Novaković, S., Jovićević, P., Simin, M. (2018) Interna revizija u funkciji menadžmenta. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 63-84
Tasić, T. (1999) Javne finansije. Leskovac: Fakultet za menadžment
Vitorović, B., Andrić, M. (1995) Osnovi revizije. Beograd: SRRS
Vladisavljević, V., Pešić, H. (2018) Budžetska procedura u Republici Srbiji - izrada, donošenje i usvajanje završnog računa budžeta. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 90-100
Wu, S., Li, B., Nie, Q., Chen, C. (2017) Government expenditure, corruption and total factor productivity. Journal of Cleaner Production, 168: 279-289
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1803097S
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2018.

Povezani članci