Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 8 od 19  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 42, br. 4, str. 268-276
Marketinški instrumenti promocije spoljne trgovine
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresabjelic@ekof.bg.ac.rs
Ključne reči: instrumenti promocije spoljne trgovine; promocija izvoza; agencije za promociju izvoza; izložbe; nacionalne oznake kvaliteta
Sažetak
U cilju koordinacije primene ovih instrumenata zemalja je uspostavljena nacionalna tela za promociju trgovine. Mnoge studije su tvrdili u prošlosti da su nacionalne agencije osnovana da bi promovisao njihov izvoz nije imao pravi uspeh, ali najnovije studije ukazuju da oni mogu da imaju značajan uticaj na promociji zemlje izvoza.Rezultat ovog porasta uticaja nacionalnih agencija za promociju izvoza je zbog međunarodnih napora predvodi Međunarodni trgovinski centar.U cilju koordinacije primene ovih instrumenata zemalja je uspostavljena nacionalna tela za promociju trgovine. Mnoge studije su tvrdili u prošlosti da su nacionalne agencije osnovana da bi promovisao njihov izvoz nije imao pravi uspeh, ali najnovije studije ukazuju da oni mogu da imaju značajan uticaj na promociji zemlje izvoza.Rezultat ovog porasta uticaja nacionalnih agencija za promociju izvoza je zbog međunarodnih napora predvodi Međunarodni trgovinski centar. Instrumenti promocije kao deo marketing miksa su obično povezani sa kompanijama, ali sve više i više zemalja koristi ovaj instrument kako bi povećale svoj izvoz. Ovi instrumenti promocije spoljne trgovine su sada popularni u mnogim zemljama u svetu, s obzirom na to da njihova upotreba nije protivna bilo kojem pravilu Svetske trgovinske organizacije. Najznačajniji su marketing instrumenti promocije trgovine. Oni uključuju nacionalne izložbe i nacionalne oznake porekla i kvaliteta. Cilj ovog rada je da ukaže na vrste i metode primene marketing instrumenata u promociji spoljne trgovine, kao i da prezentuje efektivnost primene ovih metoda.
Reference
*** (2004-2008) Službeni list AP Vojvodine, br. 25/04, br. 10/05, br. 19/05 i br. 12/2008
Alvarez, R.E., Gustavo, C.T. (2000) Exporter performance and promotion instruments: Chilean empirical evidence. Estudios de Economia, vol. 27, br. 2; Dec. 2000, str. 225-241
Bjelić, P. (2011) Spoljnotrgovinska politika Srbije. u: Ivanić Valentina [ur.] Strategija unapređenja izvoza AP Vojvodine - 2011-2015, Novi Sad: Vojvodina CESS, str. 49-56
Bjelić, P. (2011) Međunarodna trgovina. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Giovannucci, D. (2004) National trade promotion organizations: Their role and functions. u: Giovannucci Daniele [ur.] A Guide to Developing Agricultural Markets And Agro-Enterprises, Washington: World Bank
Hogan, P., Keesing, D., Singer, A. (2001) The role of support services in expanding manufactured exports in developing countries. Economic Development Institute, World Bank
International Trade Center (1994) The World Directory of TPOs and Other Foreign Trade Bodies. Geneva
Kotler, P., Jatusripitak, S., Maesincee, S. (1997) The marketing of nations: A strategic approach to building national wealth. New York: Free Press
Kotler, P., Gertner, D. (2002) Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. Journal of Brand Management, vol. 9, br. 4-5, str. 249-261
Kovačević, M.Đ. (2002) Međunarodna trgovina. Beograd: Ekonomski fakultet
Lederman, D., Olarreaga, M., Payton, L. (2007) Export promotion agencies: What works and what doesnt. Washington: World Bank
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/markt1104268B
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.

Povezani članci

Vojno delo (2018)
Strane investicije u odbrambenu industriju Srbije
Radić Nikola, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2011)
Imidž turizma AP Vojvodine
Bulović Verica

Ekonomika poljoprivrede (2014)
Trgovina poljoprivrednim proizvodima i finansiranje putem SDI
Jovović David, i dr.

prikaži sve [22]