Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 19  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 40, br. 1, str. 17-26
Srbija na međunarodnom tržištu voća
anema
bMegatrend Univerzitet, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadjormi@agrif.bg.ac.yu
Ključne reči: voće; proizvodnja; tržište; promet; izvoz; uvoz
Sažetak
Istraživanje tržišta voća bitna je pretpostavka razvoja ne samo primarne voćarske proizvodnje, već i ukupne agroindustrije, odnosno privrede u celini. Shodno ovome i sve izraženijim međunarodnim privrednim i drugim integracionim procesima, cilj ovog istraživanja je da se metodom komparativne analize izuče važnije karakteristike međunarodnog i domaćeg tržišta voća. Kao izuzetno značajni tržišni pokazatelji, izučene su tendencije, odnosno obim, dinamika i struktura proizvodnje i prometa voća, kako na nivou sveta tako i na nivou kontinenata i pojedinih zemalja. Uz širu analizu ovih pojava na domaćem tržištu, sagledani su mesto, značaj i mogućnosti Srbije na međunarodnom tržištu voća. Pri ovome, posebno je ukazano na karakteristike domaće spoljnotrgovinske razmene predmetnih proizvoda. Istraživanjem je obuhvaćeno razdoblje od 1989. do 2007., odnosno 2008. godine. Pojave su najčešće analizirane preko vrednosti trogodišnjih, ili dvogodišnjih proseka. Podperiodi su vremenski usaglašeni sa nastajanjem i delovanjem vrlo složenih istorijskih i drugih događaja u zemlji. Rezultati istraživanja imaju teorijsku i praktičnu vrednost. Korisno će poslužiti, pre svega, kreatorima ekonomske i agroekonomske politike na nivou države, ali isto tako i donosiocima poslovnih odluka na nivou privrednih subjekata, odnosno porodičnih gazdinstava, kao i raznih institucija i ustanova koje se na odgovarajući način bave problemima poljoprivrede, agroindustrije i ruralnog razvoja u celini. Kao izvori podataka, u istraživanju su pored nacionalnih korišćene i međunarodne statističke publikacije od značaja za proizvodnju i promet. Značajno je korišćen internet, zatim odgovarajuća naučna i stručna literatura i posebno rezultati dosadašnjih istraživanja autora. I najzad, u skladu sa izvorima i karakteristikama podataka, u radu su primenjene kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja tržišta.
Reference
Bjelić, P. (2008) Međunarodna trgovina - teorija, poslovanje, politika. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Bogdanov, N.Lj., Ševarlić, M., ur. (2007) Međunarodna iskustva u tranziciji agrarnog sektora i ruralnih područja - monografija. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Cvijanović, D., Hamović, V., Subić, J., Ivančević, S. (2008) Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj (III) - međunarodni naučni skup. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Tematski zbornik
Đorović, M.T., Milanović, M., Simić, J., Lazić, V.M. (2005) Specifični aspekti istraživanja tržišta hrane. Marketing, vol. 36, br. 2, str. 73-80
Đorović, M.T., Milanović, M.R., Stevanović, S.V., Lazić, V.M. (2007) Globalno tržište povrća. Ekonomika poljoprivrede, vol. 54, br. 2, str. 109-130
Đorović, M.T., Tomin, A.M. (2007) Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Hanić, H.M. (2002) Istraživanje marketinga i marketing informacioni sistem. Beograd: Ekonomski fakultet
Marković, P.J., Babović, J.V. (2002) Srbija u novom veku. Beograd: Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije
Milanović, M.R. (2009) Ekonomija prirodnih resursa. Beograd: Megatrend univerzitet
Milisavljević, M. (2002) Proces globalizacije svetske privrede. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Popović, V., Katić, B. (2007) Uvozna zaštita i podrška izvozu poljoprivrede Srbije u procesu pristupanja STO i EU. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Rakita, B.M. (2002) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Stevanović, S., Đorović, M., Milanović, M. (2006) Tendencije proizvodnje i međunarodnog prometa maline. Beograd: Ekonomika poljoprivrede, Tematski broj
Tomić, D., Ševarlić, M., ur. (2007) Development of agriculture and rural areas in Central and Eastern Europe. u: Jubilee seminar of the European association of agricultural economists (100th), Jun. 21st-23rd, Novi Sad, Serbian Association of Agricultural Economists
Veličković, M. (2006) Voćarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2010.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2009)
Komparativna tržišna analiza svetske proizvodnje i međunarodnog prometa voća
Đorović Milutin T., i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2009)
Globalno tržište mesa
Đorović Milutin T., i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2010)
Srbija na međunarodnom tržištu mesa
Đorović Milutin T., i dr.

prikaži sve [103]