Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 34  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 47, br. 1, str. 82-97
Savremena uloga i značaj profesionalnih kvalifikacija u sektoru bankarstva
Udruženje banaka Srbije

e-adresasladjana.sredojevic@ubs-asb.com
Sažetak
Obrazovanje i obuka u sektoru finansijskih usluga, a naročito bankarstva, usmerena je na poboljšanje nivoa kompetencija zaposlenih kao ključnog činioca strategije savremenih banaka koja sve više teži da se putem ulaganja u ljudski kapital adekvatno nosi sa predvidivim i iznenadnim izazovima budućeg poslovanja. Nedavna svetska ekonomska kriza otkrila je u tom smislu potrebu za fleksibilnošću, prilagodljivošću stečenog znanja, prekvalifikacijama zaposlenih, promptnom i punom primenom novostečenih znanja i veština. Usled svega toga, razvija se i potreba za uspostavljanjem direktne i žive veze između procesa rada sa jedne i procesa sticanja novih znanja i profesionalnih kvalifikacija, sa druge strane. Kako bi profesionalne kvalifikacije bile upotrebljive i harmonizovane, važno je definisati postojeće kompetencije kod zaposlenih u sektoru bankarstva kao i uraditi njihovu sertifikaciju. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na značaj sistemskog razvoja kvalifikacija i kontinuiranog profesionalnog razvoja zaposlenih u bankama u domaćim i međunarodnim okvirima, kao i na važnost postojanja merljivosti i uporedivosti stečenih kvalifikacija putem primene Nacionalnog odnosno Evropskog okvira kvalifikacija.
Reference
Babić, V., i dr. (2012) Razvoj i primena koncepta celoživotnog učenja. Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Durante, G., Fraccaroli, A. (2015) Manual for the Certification of Commercial Banks Qualifications according to the European Qualifications Framework (EQF) Principles. Roma: Fondo Banche Assicurazioni, Bancaria Editrice
EUR-Lex. (2005) Direktiva 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7.9.2005 godine o priznavanju profesionalnih kvalifikacija / Directive 2005/36/EC of the European parliament and of the council as of 7 September 2005 on the recognition of professional qualificat. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036. Pristup 28/06/2016
EUR-Lex. (2008) Preporuka Evropskog parlamenta i Saveta o uspostavljanju Evropskog okvira kvalifikacija (EQF) za celoživotno učenje, od 23. aprila 2008. godine (2008/C 111/01) / Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the est. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ en/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2008%3 A111%3ATOC. Pristup 28/06/2017
EUR-Lex. (2009) poruka Evropskog parlamenta i Saveta o uspostavljanju Evropskog sistema kreditnog vrednovanja strukovnog obrazovanja i obučavanja (ECVET) , od 18. juna 2009. godine (2009/c 155/02) / Recommendation of the European Parliament and of the council, of 18. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/ALL/? uri=CELEX%3A32009H0708 (02) . Pristup 28/06/2017
Evropska komisija (2009) EU cooperation in education and training ET 2020. http://eurlex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:ef0016&from=EN. Pristup 17/10/2017
Komnenović, B., Lažetić, P., Vukasović, M. (2010) Nacionalni okvir kvalifikacija. Beograd: Centar za obrazovne politike
Skolverket (2000) Lifelong Learning and Lifewide Learning. Stockholm: The National Agency for Education
Sredojević, S. (2012) European Qualifications framework: Experiences from several European Bank Training Network (EBTN) Members. u: Zbornik radova sa II medjunarodne naučne konferencije o savremenim pitanjima u ekonomiji, biznisu i menadžmentu (EBM 2012), Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu - Ekonomski fakultet, pp. 345-355
Watson, L. (2003) Lifelong Learning in Australia. Canberra: Department of Education, Science and Training
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1801082S
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka