Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 34  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 44, br. 3, str. 112-139
JPP kao moderan koncept obezbeđivanja javnih dobara i usluga i njegova primena u Srbiji
Vojvođanska Banka ad., Novi Sad

e-adresasvetlana.drljaca@voban.groupnbg.com
Sažetak
Javno privatno partnerstvo (u daljem tekstu: JPP) predstavlja nekonvencionalan i moderan način finansiranja izgradnje i eksplatacije javnih dobara koji uvodi tržišne principe poslovanja u javni sektor u vodećim privredama sveta kao rezultat deregulacije i liberalizacije tržišta. Cilj ovog rada je da predstavi osnovne karakteristike JPP, modele finansiranja i da ukaže na činjenicu da se ovaj koncept pružanja javnih dobara i usluga nedovoljno koristi u Srbiji nezavisno od činjenice što postoji zakonski okvir, obrazovan kadar i u javnom i u privatnom sektoru, uključujući i finansijski sektor i aktivna promocija samog koncepta. Ovim radom se želi ukazati da je JPP jedini održivi model razvoja javne infrastrukture (putevi, tuneli, mostovi, vodoprivreda, projekti u energetici itd.) u Srbiji koja nosi breme ogromnog budžetskog deficita i javnog duga, visoke stope nezaposlenosti i privrede koja je u stagnaciji.
Reference
*** (2003) Guidelines for successful public-private partnerships. Europian Commission
*** (2004) Green paper on public-private parnterships and community law on public contracts and concessions. Europian Commission
*** (2013) Pravilnik o načinu vođenja i sadržini registra javnih ugovora, Ministarstvo Finansija i Privrede. Službeni Glasnik Republike Srbije, br. 57
*** (2004/2014) Zakon o izmenama zakona o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 i 68/2014
*** (1997/2011) Zakon o komunalnim delatnostima. Službeni glasnik RS, br. 16/97 i 88/2011
*** (2013) Uredba o nadzoru na realizaciji javnih ugovora o javnom privatnom partnerstvu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 47
*** (2011) Zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama - ZJPPK. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2003) Zakon o koncesijama. Službeni glasnik RS, br. 55
Aćimović, S., Džopalić, M. (2008) PPP model kao oblik saradnje javnog i privatnog sektora. Montenegrin Journal of Economics, 8: 71-80
Akintoye, A., Beck, M., Hardcastle, C. (2003) Public-private partnerships: Managing risks and opportunities. Oxford: Blackwell Scientific Publications
Aleksić, M. (2009) Karakteristike strukture nekih javno privatnih partnerstava u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u Srbiji. u: Prezentacija održana u okviru programa podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave kao deo MISP projekta (Municipal Infrastructure Support Program)
Aralica, Z., Račić, D., Šišinački, J. (2007) Projektno finansiranje infrastrukture. Privredna kretanja i ekonomska politika, Zagreb, br. 112
Cohen, J.N. (2007) The impact of neoliberalism, political institutions and financial autonomy on economic development. Princeton University
Damjanović, D., Pavlović-Križanić, T., Peteri, G. (2010) Partnerstvo javnog i privatnog sektora: Dobra i loša iskustva u odabranim zemljama u tranziciji. Beograd: PALGO centar
Dobrić, M. (2011) Privatno-Javno partnerstvo u Srbiji. Beograd: Institut za pravo i finansije
Glaister, S. (1999) Past Abuses and Future Uses of Private Finance and Public Private Partnerships in Transport. Public Money and Management, 19(3): 29-36
Lalić, D., Mirkov, M. (2008) Nacrt Zakona o sekjuritizaciji potraživanja. Beograd: Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije, www.sec.gov.rs (8/12/2014)
Milošević, A. (2013) Počeo lizing nekretnina u Srbiji. Dnevni list Danas, www.danas. rs/danasrs/ekonomija/poceo_lizing_ nekretnina_u_srbiji (7.12.2014)
Sredojević, S.G. (2010) Javno-privatno partnerstvo. Beograd: Arhipelag
Šabić, R. (2014) Nevidljivi registar. Politika, www.politika.rs/rubrike/Pogledi-sa-strane/Nevidljivi-registar.sr (1.1.2015)
Vladušić, Lj. (2012) Javno-Privatno Partnerstvo u funkciji bržeg ekonomskog razvoja (387-403). Zbornik radova Ekonomskog Fakulteta, br. 6
Yescombe, E. (2002) Principles of project finance. London: Academic Press
Yescombe, E.R. (2010) Javno-privatna partnerstva - načela politike i financiranje. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1503112D
objavljen u SCIndeksu: 27.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka