Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 10 od 60  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2017, vol. 63, br. 3, str. 97-116
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/ekonomika1703097C


Prividne kontradikcije efektivnog i efikasnog lanca snabdevanja - vremenski pritisak i eliminisanje zaliha
aCity Administration, Leskovac
bViša poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresa: cvetkovic.miodrag2803@gmail.com, majarandelovic@gmail.com, raica.milicevic@nisparking.rs

Sažetak

Responzivnost kao performansa odaziva na sve zahteve kupaca i potrošača, na prvi pogled zahteva dovoljno vremena i visok nivo zaliha da bi se kupci i potrošači servisirali na kvalitetan način. Međutim, poslednjih decenija, uporedo sa razvojem koncepta lanca snabdevanja, u teoriji i praksi dokazuje se suprotno: u uslovima visokog nivoa konkurencije i brzine pro- mena potreba i zahteva potrošača, brzina izvršenja prorudžbina je često ključna performansa u mnogim lancima snabdevanja. Što se zaliha tiče, konkurentan lanac snabdevanja teži da drži zalihe samo za potrebe proizvodnje u toku ili još i minimalne sigurnosne zalihe preko toga. Kompanije nastoje da svoje lance snabdevanja organizuju tako da ostvare kvalitet, kompletnost i pouzdanost isporuke u što kraćem vremenu i sa što manjim zalihama. Takvom operativnom sposobnošću ostvaruje se i efikasnost i konkurentnost lanca snabdevanja, odnosno, “operativna izvrsnost” može rešiti kontradikcije vremenskog pritiska i redukcije zaliha u odnosu na potpunu sataisfakciju kupaca. U ovom radu će biti razmatrani modeli, metode i tehnike upravljanja u lancu snabdevanja koji omogućavaju takvu organizaciju.

Ključne reči

lanac snabdevanja; vremenski pritisak; redukcija zalihe; efikasnost; konkurentnost

Reference

Barac, N., Milovanović, G., Cvetković, S. (2006) Strategic flexibility and adaptability of logistics. u: Serbian second seminar ‘Til 2006’, Proceedings of Mechanical Engineering, Niš, p. 91-96
Blanchard, D. (2010) Supply Chain Management, Best Practices. John Wiley & Sons
Cox, p I.A., Lonsdale, C., Sanderson, J., Watson, G. (2003) Supply Chain Management. Prentice Hall
Cvetković, M. (2016) Creating and developing a system of performance measurement activities and processes of companies in the supply chain. Niš: Faculty of Economics, Doctoral dissertation
Fredendal, L.D., Hill, E. (2001) Basics of supply chain management. USA: CRC Press LLC
Goldsby, T., Martichenko, R. (2005) Lean six sigma logistics. U.S.A: J. Ross Publishing, Inc
Hayes, H. (2004) The value of business process modeling and analysis. White Paper, January
Hugos, M. (2003) Essentials of supply chain management. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
Kanji, G.K., Wong, A. (1999) Business Excellence model for supply chain management. Total Quality Management, 10(8): 1147-1168
Kuei, C. (2002) Supply Chain - Logistics Management20021Bowersox, D.J., Closs, D.J. and Cooper, M.B.. Supply Chain - Logistics Management . Irwin/McGraw‐Hill, 2002. 656 pp., ISBN: ISBN 0‐07‐235100‐4. International Journal of Quality & Reliability Management, 19(6): 802-803
Milovanović, G., Milovanović, S., Radisavljević, G. (2017) Globalization: The key challenge of modern supply chains. Ekonomika, vol. 63, br. 1, str. 31-40
Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010) Business model generation. Hoboken, New Jersey: Yohn Wiley and Sons Inc
Scott, C., Lundgren, H., Thompson, P., Scott, C., Lundgren, H., Thompson, P. (2011) Introduction to Supply Chain Management. u: Guide to Supply Chain Management, Berlin-Heidelberg: Springer Nature, str. 1-8
van Ryzen, G. (1998) Supply chain management: Analyzing inventory cost and service in supply chains. December: Columbia Business School
Waters, D., ur. (2007) Global logistics: New directions in supply chain management. u: Beesley A. [ur.] Time compression in the Supply chain, Kogan Page, Fifth edition, p. 72-90